CHATGPT YENİLENDİ VE ÜCRETSİZİ DE OLACAK! 🔥 (Yapay Zeka GPT-4o)

Onur Naci Öztürkler
13 May 202408:00

TLDRVideo, yeni çıkan ve ücretsiz olan Yapay Zeka modeli GPT-4 hakkında bilgi veriyor. Bu model, öğretmenlerin ve sekreterlerin işini değiştirebilecek kadar gelişmiştir. Sesli asistan ile sohbet ederken, insanlara rehberlik edebilir ve öğrenciler için özel öğretmenlik sunabilir. Ayrıca, tercüme ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda da kullanılabilir. GPT-4, önceki modellerden daha iyi performans gösteriyor ve tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Bu gelişme, insanlar için büyük bir avantaj ve teknolojinin hayatlarımızı nasıl dönüştüreceğinin bir göstergesidir.

Takeaways

 • 📢 Chat GPT 4.0, yeni ve ücretsiz bir Yapay Zeka teknolojisidir.
 • 🚀 Bu yeni sürüm, öncekinden daha gelişmiş ve optimize edilmiş özelliklere sahip.
 • 💡 Chat GPT 4.0, sesli asistanlarla sohbet ederken doğal ve akıcı bir dil kullanabilir.
 • 🎓 Öğrenme ve öğretme süreçleri için kullanılabilir; öğrenciler ve öğretmenler için ideal bir araç.
 • 🌐 Ücretsiz olarak kullanıma sunulması, herkesin yararlanabileceği anlamına gelir.
 • 📈 Performans olarak, önceki modelden büyük bir artış göstermiştir.
 • 📚 Kullanıcıların kendi ders materyalleri oluşturmasına olanak tanır.
 • 🤖 Telesekreter ve müşteri hizmetleri için ideal; daha etkin ve verimli bir çözüm sunar.
 • 🌟 Chat GPT 4.0, bir özel öğretmen veya yardımcı olarak hizmet verebilir.
 • 📈 Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği ve iş dünyasını değiştireceği vurgulandı.
 • 🏆 Chat GPT 4.0, benchmark testlerinde diğer modellere göre üstün performans gösterdi.

Q & A

 • Yapay Zeka GPT-4o'nun ne gibi özellikler sunuyor?

  -Yapay Zeka GPT-4o, sesli asistanlık, dil öğrenme ve tercüme gibi birçok gelişmiş özelliği sunuyor. Kullanıcılarla sohbet ederken karşılıklı etkileşimli oyunlar oynayarak süreci yönlendirebilir ve öğrenciler için öğretmen kıvama gelir.

 • Chat GPT 4o'nun ücretsiz olarak kullanıma sunulmasının nedeni nedir?

  -Chat GPT 4o'nun ücretsiz olarak kullanıma sunulması, yapay zeka şirketleri arasındaki rekabetin artması ve bu teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak istenmesi nedeniyle yapılmıştır.

 • Chat GPT 4o'nun performansını ne ölçütle değerlendirebiliriz?

  -Chat GPT 4o'nun performansını, benchmark testlerindeki sonuçları ve karşılaştırmalı analizler ile değerlendirebiliriz. Örneğin, GPT 4o'nun önceki modellere göre ne kadar iyi geliştirmeler yaptığı ve diğer yapay zeka modelleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir skor aldığını inceleyebiliriz.

 • Chat GPT 4o'nun kullanım alanları arasında neler bulunur?

  -Chat GPT 4o, özel öğretmenlik, müşteri temsilcisi, telesekreter ve diğer birçok alanda kullanılabilir. Ayrıca, dil öğrenme ve tercüme gibi konularda da yardımcı olabilir.

 • Yapay zekanın geleceği için ne gibi beklentiler var?

  -Yapay zekanın geleceği için büyük beklentiler var. Teknoloji, dünyanın seyrini değiştirecek ve sürekli yeniliklerle geliştirilecek. İnsanların işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak.

 • Chat GPT 4o'nun kullanıcılarına ne gibi avantajlar sunuyor?

  -Chat GPT 4o, kullanıcılarına hızlı ve doğru bilgi sunma, dil öğrenme ve tercüme, özel öğretmenlik hizmetleri ve daha fazlasına katkıda bulunarak büyük bir avantaj sunuyor.

 • Yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini nasıl değerlendirebiliriz?

  -Yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini, işlerin verimliliğinin ve hızının arttığı, insanlarla birlikte çalışarak daha iyi sonuçlar ürettiği ve sürekli yenilikler getirdiği açısından değerlendirebiliriz.

 • Chat GPT 4o'nun geliştirilmesine ne gibi teknolojik gelişmeler katkıda bulunmuştur?

  -Chat GPT 4o'nun geliştirilmesine, yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları, doğal dil işleme ve ses teknolojileri gibi teknolojik gelişmeler büyük katkıda bulunmuştur.

 • Chat GPT 4o'nun kullanıma sunulmasının topluma ne anlama gelir?

  -Chat GPT 4o'nun kullanıma sunulması, topluma daha fazla erişilebilir ve uygun maliyetli yapay zeka teknolojilerine kavuşma imkanı sunarak bilgi erişimini ve teknolojiyi daha geniş kitlelere yayma imkanı sağlamış anlamına gelir.

 • Yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki gelişmelerine ne bakıyoruz?

  -Yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki gelişmelerine, daha akıllı, daha hızlı ve daha doğru kararlar verebilen, insan yaşamlarını daha fazla kolaylaştıran ve yeni iş alanları yaratan daha gelişmiş sistemlere bakıyoruz.

 • Chat GPT 4o'nun performansını test etmek için hangi yöntemler kullanılabilir?

  -Chat GPT 4o'nun performansını test etmek için, kullanıcı deneyimleri, benchmark testleri, diğer yapay zeka modelleriyle karşılaştırmalı analizler ve uygulama ortamlarında gerçek zamanlı performans testleri kullanılabilir.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to AI Advancements

The first paragraph introduces the topic of artificial intelligence (AI) advancements, specifically focusing on the latest AI model, Chat GPT 4. The speaker expresses excitement about the potential of AI to revolutionize various fields, such as education and customer service. They mention how AI can act as a personal teacher, translator, and even a secretary, highlighting its ability to understand and respond to human speech. The paragraph also touches on the free availability of AI tools and their impact on different companies and industries.

05:01

📚 AI as an Educational Tool

The second paragraph delves into the use of AI as an educational tool. It discusses how AI can create study materials and assist in learning, potentially replacing the need for traditional secretaries or customer service representatives. The speaker shares personal experiences with customer service and the inefficiency of not being able to reach a resolution. They contrast this with the capabilities of AI, which can be trained to understand and assist with various tasks, making it a valuable asset in both educational and professional settings. The paragraph concludes with the speaker's enthusiasm for AI's potential to improve and streamline many aspects of life and work.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka (AI), insan zekasının bir parçası veya tamamı olan bir bilgisayar programıdır. Bu videoda, AI'nın eğitim, müşteri hizmeti ve sektörü nasıl dönüştürdüğünden ve bu teknolojinin hayatlarımıza nasıl entegre olduğunun örnekleri sunulmaktadır. Örneğin, videoda sesli asistanlarla sohbet etme ve bir öğretmen gibi ders anlatma gibi uygulamaları görüyoruz.

💡Chat GPT-4

Chat GPT-4, videoda bahsedilen bir yapay zeka modelidür ve bu model, önceki sürümlere göre önemli gelişmeler göstermiştir. Bu model, kullanıcıların daha akıllıca ve etkili bir iletişim deneyimi sunma potansiyeline sahiptir. Videoda, Chat GPT-4'ün ücretsiz olarak kullanıma açıldığını ve bu sayede herkesin yararlanabileceğini belirtmekte.

💡Ücretsiz

Videoda, yeni çıkan ve gelişmiş özelliklere sahip olan Chat GPT-4'ün ücretsiz olarak kullanıma sunulduğu vurgulanmaktadır. Bu, teknolojinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve daha fazla insanın yararlanabileceği anlamına gelir. Örneğin, 'Ücretsiz olarak herkes kullanacak' ifadesi, bu yenilik kullanıma açıklığın ve erişilebilirliğin bir yansımasıdır.

💡Sesli Asistan

Sesli asistan, insanlarla konuşma ve anlama yeteneğine sahip olan bir yapay zeka türüdür. Videoda, sesli asistanların öğrenciler için öğretmen kıvama gelebilir ve dil öğrenme sürecini hızlandırabilecek bir araç olarak kullanılabileceği anlatılmaktadır. Örneğin, 'sesli asistanla sohbet ederken' ifadesi, bu teknolojinin insanlarla etkileşimin nasıl bir hale getireceğini göstermektedir.

💡Tercümen

Videoda, AI'nın dil öğrenme ve tercüme konusundaki yeteneklerini vurgulayarak, insanlar arasında köprü kurabilen bir tercüman olarak hizmet edebileceği belirtilmektedir. Bu, uluslararası iletişimin daha kolay ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir. 'İki kişi arasında tercüman olduğu' ifadesi, AI'nın dil çeviri konusundaki potansiyelini gösterir.

💡

💡Entegrasyon

Entegrasyon, AI'nın yaşamın birçok alanından birinde değil, tümünde entegre olduğu anlamına gelir. Videoda, Chat GPT-4'ün iş dünyasından eğitima, müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda entegre olduğu ve bu sayede insanların yaşamlarını büyük ölçüde kolaylaştırabileceği anlatılır. 'Şimdi de 4o modeli çıktı' ifadesi ile entegrasyonun yeni bir düzeyde sunulduğunu öğreniriz.

💡Performans

Performans, bir sistemin veya teknolojinin ne kadar etkili ve başarılı çalıştığını ölçen bir kriterdir. Videoda, Chat GPT-4'ün önceki modellere göre daha iyi performans gösterdiği ve bu sayede kullanıcılarına daha fazla değer sunabileceği belirtilmektedir. 'Daha az enerjiyle daha yüksek performans veriyor' ifadesi, yeni modelin daha verimli çalıştığını vurgular.

💡Öğrenme

Öğrenme, AI'nın sürekli olarak geliştiği ve yeni bilgilere sahip olduğu anlamına gelir. Videoda, AI'nın sürekli kendini geliştirdiği ve bu sayede kullanıcılarına sürekli yeni ve iyi hizmetler sunabileceği ifade edilmektedir. 'İzleme ve sürekli kendini eğiten bir zeka' ifadesi, AI'nın öğrenme sürecini sürekli olarak takip ettiğini ve geliştirdiğini gösterir.

💡Müşteri Temsilcisi

Müşteri temsilcisi, müşterilerle doğrudan iletişim kuran ve onların ihtiyaçlarını karşılayan profesyonellerdir. Videoda, AI'nın müşteri temsilcileri için zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilecek ve bu sayede daha iyi hizmetler sunabilecek bir araç olarak kullanılabileceği anlatılır. 'Müşteri temsilcilerinin sonu gelecek' ifadesi, AI'nın bu rolde ne kadar etkili olabileceğinin bir örneğini sunar.

💡Tamam

Tamam, bir kabul veya anlaşma ifadesi olarak kullanılabilir. Videoda, 'Tamam, kardeşim sen ol bana ne' ifadesiyle, konuşan kişinin bir anlaşma veya kabul etme durumunu vurgulamaktadır. Bu, videoda yer alan tartışmaların ve fikirlerin bir sonucu olarak kabul edilebilir bir çözüm veya önerinin sunulduğunu gösterir.

💡Entegrasyon

Entegrasyon, bir sistemin veya teknolojinin başka bir sisteme veya çevreye sıfır kesintiyle katılmasını ifade eder. Videoda, 'Artık tamamen işimize Entegre ettik' ifadesiyle, AI'nın iş hayatına ve kullanıcıların günlük hayatına sıfır kesintiyle entegre olduğunu belirtmektedir. Bu, AI'nın kullanım kolaylığı ve entegrasyon seviyesinin yükseldiğine işaret eder.

Highlights

CHATGPT YENİLENDİ VE ÜCRETSİZİ DE OLACAK!

Yapay Zeka GPT-4, daha gelişmiş özellikler ve ücretsiz kullanım sunuyor.

GPT-4, sesli asistanlarla sohbet etme ve oyun oynama gibi gelişmeleri sunuyor.

Yeni model, öğrenciler için öğretmen kıvama gelir ve ders anlatabilir.

Yapay zeka, dil öğrenme konusunda da büyük bir gelişme sunuyor.

GPT-4, tercüme ve iletişim işlevlerini yerine getirebilir.

Yapay zeka, insanlarla etkileşim içinde duygusal destek sağlayabilir.

GPT-4, işlerin hızlanması ve yeniliklerin sürekli gelmesi ile dünyayı değiştirecek.

Yeni model, daha az enerji tüketimiyle daha yüksek performans sunuyor.

GPT-4, hızlı bir şekilde kitapları okuyarak özetler sunabilir.

Yapay zeka, telesekreter işlerini daha akıllı hale getirebilir.

GPT-4, özel öğretmenlik ve öğrenciler için özel hocalık sunuyor.

Yeni model, matematik konularında öğretebilir ve öğrencilerin akademik performansını artırabilir.

Yapay zeka, işlerin daha hızlı ve etkili yapılmasına katkıda bulunabilir.

GPT-4, ücretsiz olarak kullanıma sunulduğu için daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir.

Yapay zeka, sektörde yarışa dahil olan şirketlerin gelişimine katkıda bulunabilir.

GPT-4, benchmark testlerinde önceki modellere göre büyük bir avantaj sunuyor.

Yeni model, iş ve yaşamın her alanında kullanılabilir ve önemli bir fayda sağlayabilir.

Yapay zeka, sürekli gelişen teknolojiyi kullanarak işlerin daha iyi yapılmasına yardımcı olabilir.