2 Ngày 1 Đêm-Mùa 2| Tập 49: Trường Giang-Dương Lâm so chuẩn ‘ông Địa’, Ngô Kiến Huy suýt hóa băng đá

2 NGÀY 1 ĐÊM VIETNAM
28 Jan 2024133:37

Summary

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.
The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.
The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Outlines

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Mindmap

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Keywords

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Highlights

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Transcripts

play00:03

[âm nhạc]

play00:06

hai ngày một đêm xem sớm nhất vào lúc

play00:09

20:30 chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng

play00:12

dụ giải trí

play00:19

vion dù là ngày buồn hay vui Ngà nướng

play00:24

nôi hay mưa rồng có sao đâu anh em mình

play00:27

còn có nhau mặc kê m đê đ khi khó khăn

play00:31

hay Huy hoa bốn phương trời đâu chẳng có

play00:34

chỗ cho anh em

play00:36

mình là ngày buốn hay vui nghe đắng đôi

play00:39

hay mưa rồng có sao đâu anh em C có nhau

play00:44

m kê m đê đ hay Hy hoàng Bốn Phương Trời

play00:49

đ chẳng có chỗ cho anh em

play00:54

mình

play00:58

đ hai ngày một

play01:02

đêm Chu sạ lấy tôm thơm cay bùng

play01:07

[âm nhạc]

play01:28

Vĩ always always keep My Heart Wide Open

play01:33

I'm right there with you on the

play01:36

cl leav you behind I Wan see you Shine

play01:41

We

play01:43

on We on to

play01:47

great We To Be The Best We got reach

play01:55

our It's your life to

play01:58

re We on

play02:03

to the

play02:05

gr

play02:08

[âm nhạc]

play02:11

gre be more than What

play02:20

[âm nhạc]

play02:28

we

play02:31

[âm nhạc]

play02:37

Chào Hiếu chào anh Huy đã L không gặp là

play02:41

có bao giờ mà em ngồi ở ngay thành phố

play02:43

mà buổi sáng sớm như thế này mà ngắm

play02:44

đường phố chưa hồi hồi xưa em em hay

play02:46

ngồi nhiều lắm cái thời mà em còn sinh

play02:47

viên á Ờ chường gì em hồi xưa em học Đại

play02:50

học Kinh tế là là bên gần gần đây là

play02:52

đường Nguyễn Anh chiu chiu bên khúc này

play02:55

nên là cũng lâu lâu cũng có chạy qua đây

play02:57

ngồi chơi công viên này nh công duên rất

play02:59

là nổi tiếng của của thành phố mình luôn

play03:01

á là ở đây thường là sẽ có mấy bạn sinh

play03:03

viên đó th kia đó Đang làm đề án đồ đó

play03:07

hợp trại bên kia đó người ta là hay hay

play03:10

ra đây để gọi là ngồi cà phê bệt buổi

play03:11

sáng đúng cà phê bệt nhưng mà hai anh em

play03:13

mình bị cái bụng già anh em mình cũng là

play03:15

tốt nên đừng ống nhiều không biết là mấy

play03:19

anh em kia tụ tập ở đâu rồi mấy anh em

play03:22

kia chắc đang tập tiểu

play03:25

phẩm anh lên thành phố Hồ Chí Minh là

play03:27

Cái đây là hơn 20 năm rồi Dạ em 10 năm

play03:31

nhưng mà có bao giờ mà em dậy thật sớm

play03:33

giống như hôm nay mà 500 đã đi đi vào

play03:36

xung quanh thành phố Hồ Chí Minh vậy

play03:37

chưa Dạ chưa chưa chưa chưa vô công viên

play03:40

vậy Sớm thì có nhiều Anh tập bài và đây

play03:42

không có luôn hồi xưa là có làm mấy cái

play03:45

bài nhỏ với lại mấy cái mà đi phỏng vấn

play03:47

người ta với lại uống cà phê bệt ngoài

play03:48

đây nè À xong bị bị dọn dẹp lòng l đường

play03:52

đuổi á Dạ còn em học MC với lại học ca

play03:55

sĩ bên đúng rồi rồi qua đây tập bài đó

play03:59

thầy Thanh Bạch dạy À vậy hả Dạ ý Cái

play04:01

ghế này lâu lắm rồi nè ghế là ghế kỷ

play04:04

niệm ngày xưa luôn nè Thực ra thành phố

play04:06

mình đẹp lắm á chứ Nói chung là đã là

play04:08

lên thành phố Hồ Chí Minh lộng nghiệp

play04:10

thì ai cũng sẽ đã từng ở đây

play04:12

Dạ

play04:14

Ôi anh sáo Ôi anh âm N Anh sáo đi toàn

play04:20

thể dục sớm ha đúng rồi á phải dậy sớm

play04:22

chứ sức khỏe chứ Em thấy sao không khí

play04:25

thành phố mình như thế nào Em thấy không

play04:27

khí thành phố mình thiệt là trong lành Ờ

play04:29

rất hợp để mà tập thể dục đúng không em

play04:31

đúng vậy à Nghe nói hôm qua mất ngủ hả

play04:33

em mất ngủ quá ngủ quá à Cho nên là em

play04:36

phải tập thể dục đi ngủ ngon lắm em m

play04:38

đúng rồi phải tập thể dục cho sức khỏe

play04:39

vô dao

play04:40

Ừ mệt chưa lắc hông đi Nào lắc hông hả

play04:44

em muốn tr nữa chỉu đi Mệt quá MT bộ

play04:48

đường sả phẩm này mệt quá em ơi Mệt quá

play04:50

Ủa nhưng mà chừng nào mình mới tập trung

play04:51

ta Ờ không biết sao á Chị nh kê mình ra

play04:53

đây tập thể dục đó em Ờ đang đang đê đê

play04:56

không nhưng mà ra ngoài đây không khí

play04:57

rất là thoải mái nha Dạ cái này là thời

play04:59

x viễ ùa về rồi đó Đúng rồi Ngày xưa là

play05:01

chuyên môn ra đây tập tập kịch đó tập

play05:03

tiêu phẩm đó Ủa vậy hả Ngày xưa em em là

play05:05

ở đây em diễn áo thuật em đi diễn áo

play05:07

thuật thiệt thề lúc đó là hả thiếu tự

play05:10

tin lắm nha Mà hả Cầm bộ bài mà Run r

play05:13

rung vậy nè Ủa vậy hả Đúng rồi h xưa em

play05:15

diễn ảo thuật đường phố ăn sáng chưa em

play05:17

chưa vậy thì đi diện áo thuật Dạo dạo để

play05:19

kiếm tiền ăn sáng

play05:21

[Vỗ tay]

play05:28

thôi

play05:32

[âm nhạc]

play05:37

trên bên chiều năng

play05:39

chừ ph thá c á

play05:43

b cươi n chân đến nơi này Sài Gòn đem

play05:49

Sài Gòn ơi

play05:54

ưa chư chưa chưa chưa chưa chưa nhắc em

play05:57

nhắc em em nghe không được em vui nên

play06:00

không vui sẽ không đ gìà gò đẹp lắm Sài

play06:03

gò ơ sà gò

play06:10

[Vỗ tay]

play06:16

ơ ô trời đẹp quá đẹp

play06:21

quá

play06:25

qu trước khi mình quay cái này là đã có

play06:29

những chương trình là nói là chắc là

play06:31

thôi không quay ở thành phố Hồ Chí Minh

play06:33

Ừ bởi vì nhiều người nói là có gì đâu

play06:35

quay Dạ sai lầm Nhưng mà phải hiểu một

play06:38

điều là đây chính là tinh hóa hội tụ Dạ

play06:40

với lại á mình phải quay thành phố Hồ

play06:42

Chí Minh biết sao không ở những miền

play06:43

vùng quê xa á Đâu phải ai có cơ hội lên

play06:45

thành phố đâu bà con ở dưới miền xa rồi

play06:48

á Toàn lo làm ăn thôi quanh năm rụng

play06:50

đồng á cho nên mình phải quay với lại á

play06:53

Anh đây là nơi mà nuôi sống đ cho nên là

play06:56

mình phải giới thiệu với mọi người đấy đ

play06:58

nhà mình nhá nhà thứ hai mình vậy đó là

play07:00

mà mới học xong là lúc nào cũng ước mơ

play07:02

lên thành phố Hồ Chí Minh để mà làm

play07:04

nghiệp hết làm nghiệp tôi Dạ bao nhiêu

play07:06

năm anh 20 23 24 năm rồi 24 năm vậ anh ở

play07:10

đây lâu nhất đó em ở đây lâu nhất chứ Ủa

play07:13

Ủa Trời ơi em ở đây 25 năm rồi Tôi ở đây

play07:18

34 năm

play07:20

[Vỗ tay]

play07:22

rồi em em mới ở hôm qua mới muốn nhà

play07:26

sinh viên ở chò lên đây

play07:28

thôi em lên đây làm cái gì làm ảo thuật

play07:31

hả em lên đây đi ảo thuật đường phố ngày

play07:33

xưa đ làm ảo thuật anh ris ơi bây giờ

play07:35

không ấy biểu diện tiếp mục ảo thuật

play07:37

kinh điển của em đi cưa người đi cư

play07:39

người ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang mẹ

play07:41

già đó m mẹ già đó m mẹ già đó thì có

play07:47

sẵng mấy khúc nè em Cư coi anh có khúc

play07:50

cưa gì

play07:52

nữa Thôi chào chị Ủa nãy chị ngồi đây hả

play07:55

Ủa là Ủa nãy giờ chị ngồi đây

play07:58

hả

play08:01

như các bạn đã chia sẻ ha thành phố Hồ

play08:03

Chí Minh là một cái nơi vừa năng động

play08:05

vừa nghĩa tình và là một cái nơi thu hút

play08:07

rất là nhiều người từ khắp nơi đến đây

play08:10

sinh sống du lịch lập nghiệp Vân Vân

play08:13

thành phố Hồ Chí Minh thì hết sức là

play08:15

năng động đa dạng và ngoài ra thì còn

play08:17

thu hút người khác bởi những cái giá trị

play08:19

về văn hóa về lịch sử ở nơi đây nữa và

play08:21

một trong những cái đặc điểm của thành

play08:22

phố Hồ Chí Minh đó là rất là phong phú

play08:25

về mọi mặt kể cả là về ẩm thực do đó

play08:29

hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ

play08:31

có chủ đề là cuộc chiến Mỹ Vị yeah cuộc

play08:35

chiến Mỹ Vị Cuộc chiến Mỹ Vị Ồ khi mà

play08:37

nghe qua thì các bạn có phỏng đoán gì về

play08:39

cái hành trình này không ạ Dạ em thấy là

play08:41

ở thành phố Hồ Chí Minh là ẩm thực là

play08:43

coi như là hội tụ hết tất cả vùng miền

play08:44

tất cả nh luô chúc là em đi ăn cua thúi

play08:46

đâu anh phúng cua thúi ở đâu Anh ở Gia

play08:49

Lai la đúng rồi con Tum Mà về bị lưu lướ

play08:52

l lưu liếng lưu liến bị nhớ hương vị đó

play08:54

quá em Em thử sệt ở đây thì nó ra rất là

play08:57

nhiều bút cô túi đúng tức là những ẩ

play08:59

Thật của tất cả các vùng miền luôn á đều

play09:01

tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh hết dạ

play09:03

như vậy có nghĩa là các bạn đang nghĩ là

play09:05

cuộc chiến mỹ vị của chúng ta sẽ được đi

play09:07

ăn khắp rất nhiều món ở khắp nơi đúng

play09:09

không ạ Đúng rồi chị Mỹ Vị mà vạy Mỹ là

play09:11

phải là ngon mà cuộc chiến có khi nào mà

play09:13

cầm bột ớt chị quăng nhau r gì không Cái

play09:15

đó là cuộc chiến vô vị anh ơi cái đó là

play09:16

cuộc chiến vô vị anh

play09:20

ơi Thật ra thì cuộc chiến Mỹ Vị này nó

play09:24

có ngon hay không nó có đẹp hay không nó

play09:26

có thú vị hay không là do các bạn ủa ủ

play09:29

áp lực quá gì chị là phải do chị chứ Là

play09:32

do B team sản xuất chứ sa tụ là khi mình

play09:35

chơi dở Mình chơi thua là không được gì

play09:37

Ờ chơ mà chơ đưa áp lực Ôi tự nhiên mình

play09:40

về dùng đất tứ linh mình phải ăn ngon

play09:41

chứ tứ linh là xố Tiên An taa Tiên dữ

play09:46

kia bây giờ thì trước khi tôi công bố

play09:49

luật tổng thì xin mời các bạn xem qua

play09:51

cái hành trình của chúng ta ha

play09:54

wow wow trời không nghĩ vậy luôn á bây

play09:58

giờ nè nè mình khởi hành là ngày hôm nay

play10:00

đầu tiên là 6:8 sáng đúng lộ trình là

play10:02

mình nó ngay Công viên V Tháng Tư là đây

play10:04

à Sau đó mình sẽ đi đến Vinh Độc Lập là

play10:06

bên đây đ í là chưa báo trước là một nơi

play10:11

nào đó mà cũng gần đây thôi bter viện

play10:14

bter không phải đâu Tại hai cái điểm này

play10:16

gần nhau nè đó rồi sau mình chạ ăn trưa

play10:18

nè bữa trưa qua Công viên Văn l nè là

play10:21

mình giờ mé mé về khu quậ rồi đó quận S

play10:24

rồi đó du lịch trên sông kìa là quay về

play10:26

Quận nhất lại là chỗ mà thền thền điểm y

play10:29

nè trờ ẩm thật cái này sáng ngày mai rồi

play10:31

Sáng ngày mai rồi Ê sao cái này sang

play10:33

trọng vậy tối là mình được ngủ ở khách

play10:37

sạn anh coi người taay giết đúng chính

play10:40

tả không hay khu du lịch sông nào không

play10:44

đi chợ nè xong tới tới chiều là cuộc

play10:46

chiến bị vị là xong nè còn nay hướng

play10:47

hướng đi qua mùa ba

play10:54

nè vô định quá Mùa ba vô định

play10:58

quá

play11:00

bây giờ thì là lúc tôi công bố cái luật

play11:01

chơi tổng của cuộc chiến mỹ vị của chúng

play11:03

ta ha các bạn sẽ được chia ra làm hai

play11:05

đội và chúng ta sẽ trải qua những cái

play11:07

địa điểm giống như trên cái bản hành

play11:08

trình các bạn đã thấy đó Tại mỗi địa

play11:10

điểm thì chúng ta sẽ có một cái thử

play11:12

thách để xem là các bạn hiểu biết về Sài

play11:14

Gòn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta

play11:15

đến mức nào Nếu như các bạn thực hiện

play11:18

thành công cái thử thách đó đội các bạn

play11:20

sẽ nhận được 300.000đ nếu như thua thì

play11:22

các bạn chỉ nhận được 150.000 thôi đến

play11:24

gần kết thúc hành trình có nghĩa là qua

play11:26

ngày hôm sau thì các bạn sẽ xem coi là

play11:29

tổng số tiền mà mỗi đội nhận được là bao

play11:31

nhiêu các bạn sẽ dùng số tiền đó để đến

play11:35

một địa điểm và chúng ta sẽ mua thực

play11:37

phẩm và cuộc chiến Mỹ Vị lúc đó chính

play11:40

thức bắt đầu

play11:41

à mình Bây giờ mình đi lấy đi Tiền đấy

play11:45

Đừng có giỡn nha cái nơi mà mình gọi là

play11:46

thân thương nhất lại là cái nơi nhiều

play11:49

khi mình vô tình mình Mình quên đi những

play11:51

cái gì thuộc về nơi đó Đó đúng rồi Ví dụ

play11:53

như giờ mình hỏi về Sài Gòn gia đình xưa

play11:55

thì chắc gì mình hiểu hết đúng không

play11:57

nhiều khi mình có học nhưng mà mình lại

play11:58

quên đi cũng thông cảm thôi Sài Gòn mình

play12:00

nhiều thứ để mà nhớ lắm nhiều lắm ví dụ

play12:02

như sống cả một cuộc đời chưa biết hết

play12:05

được tất cả con đường ở Sài Gòn luôn mà

play12:06

sao ví dụ như con đường Đồng khở ngày xư

play12:08

có tên là

play12:11

gì đường đồng khở sư có tên là tự do tự

play12:14

do em ở đây không biết luôn á Em chỉ

play12:16

biết là nhà đó là mắt nhất thôi nhà đó

play12:18

là mắt nhất

play12:20

thôi dân bất động

play12:24

sản bây giờ là lúc chúng ta sẽ chọn đội

play12:27

cho mình tôi muốn các bạn Tự do lựa chọn

play12:30

ai muốn về đội ai đó bây giờ cho Hiếu

play12:32

nói chuyện trước nè phát biểu trước nè

play12:33

em nghĩ thì để mà đứng ở một cái nơi

play12:36

thành phố Hồ Chí Minh như này và chơi

play12:38

game về thành phố của mình thì em nghĩ

play12:41

là nên chọn những người không biết gì về

play12:44

thành phố đi Ủa gì vậy Lào đ em giới

play12:47

thiệu hả Dạ đúng rồi là vậy là em khinh

play12:51

những người tỉnh lẽ như tôi Ủa đâu Em

play12:53

định chọn anh luôn vậy

play12:57

An đại Nhường anh cho người đội khác

play13:00

chọn Trời ơi bao nhiêu năm rồi anh

play13:02

khôngo giờ được chung đội với em luôn á

play13:03

Hiếu Ủa mấy năm rồi đâu năm mấy 7 năm 6

play13:07

năm 7 năm trờ được chung đội với em đâu

play13:09

Em đi lâu chữ

play13:12

vậy Anh đi đâu

play13:15

vậy em muốn già đội của

play13:21

Lâm thôi Thì như thế này em cũng là một

play13:24

người con

play13:25

của thành phố Hồ Chí Minh Ừ em xin phép

play13:28

được chọn một trong những người anh cũng

play13:30

đã cung em nhiều bữa cơm anh

play13:34

gi em thì buốn gánh bán bưng em mới từ

play13:40

Bến xe Anh thấy cho em khá Giang đây đó

play13:45

rồi V bên đây cho đội tụi em ra bán xe

play13:48

rồi đó bán đồ rồi đó Đúng đội tụi tôi là

play13:50

đội bến xe có tự tin chưa có tự tin chưa

play13:53

Tại vì cuộc chiến Mỹ Vị là có nấu ăn đó

play13:55

nha nấu ăn đi Có anh Giang nấu được thôi

play13:59

đừng nấu được quy nè Trời ơ Hy nó ăn dữ

play14:01

lắm á ủa gì kì vậy ủa gì kì vậy chết rồi

play14:05

ba người nó ăn được vô chung đội rồi đội

play14:07

này ăn hả

play14:08

Ời nhiêu chơi nhiêu không biết nấu bán

play14:11

vậy mới vui vậy mới vui chơi luôn đúng

play14:13

không chơi luôn đi em giả bộ em ngu ngu

play14:15

thôi chứ em nấu ghê lắm Ở nhà là mở nhà

play14:18

hàng

play14:21

mà hôm nay là mình có một hành trình ở

play14:24

thành phố Hồ Chí Minh đó mình phải lấy

play14:25

cái tên nào đó mà nó phải liên quan ở

play14:27

thành phố đáng số đúng không món ăn đi

play14:29

bây giờ nè tất cả mọi nơi ở đất nước

play14:32

mình mà tới thành phố Hồ Chí Minh Đúng

play14:33

không là họ sẽ tìm một món để ăn á bánh

play14:35

chán trột sai bánh mi bánh m Sai bánh mì

play14:39

đâu không có mà đâu cũng có thể ngon

play14:40

miền Trung bánh mì ngon lắm Dạ bánh tổ

play14:43

tổ tổ

play14:48

tổ là cơm

play14:50

tắm chng cơm tắm thành phố h Chí Minh là

play14:52

ngon

play14:53

nhất bánh trá trộn Mình dân giả thôi

play14:57

Đúng bánh tráng trộn đ trộn rùa hộn rùa

play15:00

hồn Rùa mới chịu đúng tụi em là bánh trắ

play15:03

trộn đúng Hy nói là hy không muốn lấy

play15:06

tiểu cơm tấm nhưng mà Hy muốn lấy cái

play15:08

tên mà trên mạng hay dùng với nhau là

play15:09

xài bị chưởng là đặc Trư của cơm tấm là

play15:12

sự bị trả đó xà bị chưởng

play15:18

rồi bây giờ Xin mời hai đội xà bị chưởng

play15:21

và bánh tráng trộn đến với một cái game

play15:23

hết sức là truyền thống của chúng ta mời

play15:26

cà phê ra đi

play15:27

play15:31

cà phê của quán mình hả Dạ không giấu vì

play15:33

mọi người nữa ngày hôm nay chúng tôi chủ

play15:35

doanh nghiệp lớn cũng đã đóng hai tiệm

play15:38

Thọ ha sẽ được tài trợ ngày hôm nay quá

play15:40

là món phủ cả đ cũng đừng che hình em cả

play15:43

đ cũng đừng che hình em đứng đây đó là

play15:47

món cho đội bánh trắng trộn lộn xộn trộn

play15:50

đi 1 2 3 3 Wow ha Wow m m s Ủa lo gì S

play15:58

Dạ rồi rồi Mời chọn anh chọn dước đi anh

play16:00

Sáu thì em vẫn là ba đi anh là anh lớn

play16:02

nhất thôi chọn đi hai cái ly này ok hết

play16:05

á em gì em Bố vô đ nha 50 hay sao cà phê

play16:09

mủ hết cuối cùng rồi nha 50 đ a ai phới

play16:12

lại á Ở thành phố Hồ Chí Minh á cà phê

play16:14

cũng là một trong những cái nét đặc

play16:15

trưng á nha mặc dù ở đâu cũng có nhưng

play16:16

mà với mình có nhiều dạng cà phê lắm Ở

play16:18

đây có cà phê bệt r bây giờ mình ngồi

play16:19

luôn Vậy mình ngồi lấy cái bàn bệt xuống

play16:21

mình hút đi anh đúng rồi mà dọn cá bàng

play16:23

dọn cá bàng B đi dọn B đi Tâm ơi ngày

play16:26

xưa là có cái báo nữa như không cần báo

play16:28

bệt đi

play16:29

đ rồi xong khoan khoan ai đóng g Chú Vân

play16:33

phòng rồi thôi Vô đi vô Đi vô 10 ph 10

play16:37

ph 50 ph đi 50 đi 1 2

play16:49

[âm nhạc]

play16:57

3

play17:06

thấy

play17:07

chưa Trời

play17:10

ơi cái gì vậy V phòng sao vậy chú nó gì

play17:15

trong nói vậy nước mắm Anh ơi ghê quá

play17:18

nước mắm vì đâu ghê nước mắm là đặc sả

play17:19

Việt Nam mà bây giừa mới V xui vậy Tại

play17:22

vì Hiếu nói là hả Tôi sống ở thành phố

play17:24

Hồ Chí Minh 25 năm Đúng rồi lú này sống

play17:27

cho không biết điều hay sao mà X

play17:29

Hình như là mùa này là lần đầu tiên mùa

play17:31

này là chưa bao giờ đeo đeo là đúng rồi

play17:34

đúng quê hương của mình Ê Vậy là anh em

play17:35

mình đeo đều hết rồi đó rồi bây giờ là

play17:38

đây là phụ nà Hay vậy

play17:40

[âm nhạc]

play17:42

[Vỗ tay]

play17:42

[âm nhạc]

play17:45

ta rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến

play17:48

cái điểm đầu tiên đây chính là cái dinh

play17:50

thự lớn kia trước mặt chúng ta ha Dạ

play17:52

thưa quý vị khán giả đội em gồm em bảo

play17:55

lâm thếu thứ hai và đội chúng em Em là

play17:58

đội bánh bánh trá trộn lộn xộn mà vui

play18:02

Đúng là lộn xộn thiệt Đúng là lộn vui dạ

play18:06

nhưng th mà nhưng vui phải không làm lại

play18:08

được không mà vui mà vui vu mà

play18:12

vui vuu vui vui hay vui vui vui Ok vui

play18:17

gì thấy lộn xộn rồi đó Dạ dạ thú vì khá

play18:19

giả và đội chúng em là đội B trộn lộn xộ

play18:23

mà vu lộn xộ nhưng mà vui bây giờ là

play18:29

chương trình quảng cáo

play18:31

à Lại Lại Lại B dụ lộ sụn dính nước mắm

play18:35

rồi nước mắm rồi rồi Ui nước mắm nó chà

play18:37

chèn não

play18:38

rồi Dạ đội chúng em là đội bánh trắng

play18:41

trộn lộn xộn mà

play18:45

vui nè Nhìn nè một lần một TH là được

play18:48

liền đâ đâu cứng nghề cứng nghề Nè vô

play18:51

liền đng bèm đừng L B thưa quý vị đội

play18:54

Chúng tôi là đội sa dưng có làm có

play18:58

yeah Trời ơi Nhìn lộn máy

play19:01

rồi Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi mấy nào

play19:04

cũng được mà đó Thì đó Hôm nay đội mình

play19:07

sẽ đấu với đội bên kia Dạ nói Nói chung

play19:09

là thưa quý vị đấu là đấu để theo cái

play19:11

cái kịch bản của chương trình thôi chứ

play19:13

anh em thì cũng một lần một dạ một lòng

play19:15

dạ đến với nhau bởi vì đây là chương

play19:16

trình gì hai ngày một đêm tự do tự

play19:22

[Vỗ tay]

play19:23

[âm nhạc]

play19:27

l

play19:28

[âm nhạc]

play19:44

[Vỗ tay]

play19:46

[âm nhạc]

play20:08

[Vỗ tay]

play20:12

Xin chào mừng các bạn đến với di tích

play20:14

lịch sử Dinh Độc

play20:17

Lập để có thêm những thông tin hiểu biết

play20:20

về di tích lịch sử Dinh Độc Lập Xin mời

play20:22

các bạn gặp gỡ chị Trần th Minh chị là

play20:25

hướng dẫn viên của di tích lịch sử

play20:29

độ Chào chị Chào chị h l viên xin chào

play20:32

các bạn đến từ chương trình hai ngày một

play20:34

đêm chào chị ạ Dạ chúng ta sẽ bắt đầu

play20:36

chương trình từ đây ha Dạ rồi Đ viên xin

play20:39

mời các bạn Dạ vâng ạ Mời chị đi trước

play20:42

sẽ nối bước theo rồi các bạn đến với

play20:45

Dinh Độc Lập Đây là nơi ở và làm việc

play20:47

của một chế độ Việt Nam Cộng hòa trước

play20:49

năm 1975 Dạ thì các bạn thấy đây là cái

play20:52

khuôn viên rộng 12 ha Ở đây thì nó đã

play20:55

từng chứng kiến cái sự kiện lịch sử

play20:57

trọng đại đối với dân tộc Dạ À đầu tiên

play20:59

đó là cái sự kiện vào buổi sáng ngày 30

play21:03

tháng 0 năm 1975 và 10:00 45 ph thì Xe

play21:07

tăng ở trước mặt chúng ta Đây là 843 và

play21:10

390 đá húc cổng Dinh Độc Lập tiến thẳng

play21:12

vào trong Dinh thì đây là Dinh Độc Lập

play21:14

là dinh thự mới được xây dựng Bởi ông

play21:16

kiến trúc sư Ngô Viết thụ nhưng mà cách

play21:18

đây hơn 100 năm đã có một dinh thự cũ

play21:21

được xây dựng ngay trên nền đất cũ này

play21:23

người Pháp sau khi họ chiếm xong sáu

play21:25

Tỉnh Nam Kỳ họ đã chọn một khu đất đẹp

play21:27

nhất ở Sài Gòn để xây dựng một dinh thự

play21:29

là nơi ở cho thống đốc nam kỳ và dinh

play21:32

thự được xây dựng năm

play21:34

1868 lúc đầu có tên gọi là dinh norodom

play21:37

norodom Ờ norodom là tên gọi của một vị

play21:41

Cúc vương Campuchia trong một lần đến

play21:43

thăm Sài Gòn chính phủ pháp lấy tên của

play21:45

ông để đặt tên nh một con đường và cái

play21:47

con đường và cái công viên được đặt tên

play21:49

ông vừa làm xong lại chính là cái con

play21:50

đường trước cửa Dinh và thay vì dân Sài

play21:53

Gòn và người Pháp gọi đây là Dinh Thống

play21:55

đốc nam kỳ thì họ gọi theo tên đường cho

play21:58

tiện và từ đó cái tên dinhh norodom ra

play22:00

đời dinh thự mới được khởi công xây dựng

play22:03

từ ngày 01 tháng 7 năm

play22:06

1962 mình muốn nhấn mạnh một chút nhắc

play22:08

tới Dinh Độc lọp Không thì không nhắc

play22:10

tới kiến trúc sư Ngô Viết Thụ Ông là

play22:12

người châu Á đầu tiên và là người Việt

play22:14

Nam duy nhất đạt cái giải thưởng Khôi

play22:17

Nguyên l mã về kiến trúc kiến trúc dư

play22:19

Ngô với tụ thiết kế Dinh tượ này khi học

play22:20

tất cả những gì hiện đại nhất trên thế

play22:22

giới để xây dựng nhưng nó vẫn mang cái

play22:24

hồn Phương Đông thể hiện rất rõ ràng

play22:25

trong từng các Triết tự như tổng thể của

play22:28

Dinh có hình chữ Cát có nghĩa là may mắn

play22:32

tốt lành tầng bốn hình chữ khẩu đề cao

play22:35

giáo dục và tự do ngôn luận Dạ cái cột

play22:38

cờ sổ dọc chính là chữ khẩu tạo thành

play22:40

chữ chung gợi đến sự chung chính và dinh

play22:42

thự là trung tâm trong thành phố Hồ Chí

play22:44

Minh hay mặt tiền diện tất cả từ mái đón

play22:47

trên đến bao lơn danh dự tạo thành chữ

play22:50

tam thể hiện sự nhân ái Văn Minh Kiên

play22:53

định và cái Kỳ đài trên tầng B tạo thành

play22:56

chữ chủ muốn thầ hiện là cái Dinh tự này

play22:59

chủ quyền của dân tộc và cuối cùng thì

play23:01

tất cả các cái bao lơn và các hàng cột

play23:03

kép tạo thành chữ Hưng có nghĩa là cầu

play23:05

mong cho đất nước được Hưng Thịnh trưng

play23:07

tồn và đây là ý nghĩa rất sâu sắc mà

play23:09

kiến trúc sư Ngô Viết thụ muốn gửi gắm

play23:11

công trình này cho người đời sau là như

play23:13

vậy Cảm ơn chị và chúc chị mạnh khỏe và

play23:18

sẽ gọi là cống hiến nhiều trong công

play23:19

việc cảm ơn chị à Chị cảm ơn các em chúc

play23:21

em có một chuyến vui chơi thành công ý

play23:24

nĩ ơ trong các tu du lịch Bình thường

play23:27

hướng dẫn viên sẽ đưa khách đi xuyên

play23:29

suốt Tuy nhiên ngày hôm nay tôi muốn các

play23:32

bạn là những người tự khám phá điểm đến

play23:34

hai đội phải đi thu thập các lá cờ hiệu

play23:37

được đặt khắp nơi trong khuôn viên di

play23:39

tích lịch sử Dinh Độc Lập ở mỗi điểm lá

play23:42

cờ sẽ có kèm một câu hỏi hoặc thử thách

play23:45

Nếu như các bạn vượt qua câu hỏi hoặc

play23:47

thử thách sẽ nhận được lá cờ hiệu Nếu

play23:50

như trả lời sai hoặc thất bại thì phải

play23:52

bỏ qua không được thực hiện lại thử

play23:55

thách đội đến sau có thể thực hiện lại

play23:57

thử thách tại lá cờ đó các bạn có 45

play24:01

phút để khám phá và thu thập cờ hiệu Bây

play24:04

giờ hai đội chia ra và sẽ có biên tập đi

play24:07

kèm với các bạn Nói chung là tụi tôi nói

play24:10

trước là đội tụi tôi là thực ra là cũng

play24:12

có là người thành phố Hồ Chí Minh đó rồi

play24:15

cũng có người b rệ ũng tàu Đúng tôi Đồng

play24:18

Nai Quảng Nam đúng thì cũng vậy đó dữ

play24:22

dăn chúng tôi chúng tôi cũng có người

play24:25

thành phố Hồ Chí Minh cũng có người Đồng

play24:27

Nai cũng có người Kiên Giang cũng có

play24:30

người Vân biểu thì thôi à chúng tôi xin

play24:33

phép đi trước Ủa ủa đi rồi hả đi rồi đi

play24:39

trước là đi chỗ khác thôi à t đi ấy luôn

play24:42

tôi đi Ủa anh đây nè có cái cái lá cờ

play24:45

vậy nè Rồi giờ sao bàn kỹ thuật đã bây

play24:48

giờ ý em thấy kì thật ra là ngoại trừ

play24:50

kiến thức nha tụi em không có kiến thứ

play24:52

mình đâu Biết người ta hỏi gì đâu nhưng

play24:54

mà mình hỏi ý trước khi câu hỏi chốt

play24:55

cuối cùng đáp án chốt cuối cùng Đúng rồi

play24:57

mình phả Hồi ý nha h ý nha Dạ bây giờ

play24:59

người ta đã trả lời cái lá cờ đầu tiên

play25:00

rồi á Đây An bên đây có không Bên đây Có

play25:03

không Có có có không à đây đây đây có

play25:05

rồi có Có rồi câu hỏi gì ậ đây Chúng tôi

play25:08

có một cái lá cờ mang tên là seven phía

play25:11

sau anh là căn phòng đại Yến trong căn

play25:12

phòng đại Yến có một cái bức tranh sơn

play25:13

dầu do kiến trúc sư Ngô Viết thụ vẽ ghê

play25:16

h ông này cũng giỏi quá Đẹ nội dung bức

play25:18

tranh được thể hiện qua hai câu thơ chữ

play25:21

Hán câu thơ như sau dịch ra tiếng Việt

play25:23

của mình là Cẩm Tú Sơn Hà Thái Bình thảo

play25:25

mộc vậy cho em hỏi cái chữ Cẩm Tú ở đây

play25:28

có nghĩa là gì Cẩm Tú Sơn Hà Cẩm là gì

play25:32

ta Cẩm là đẹp hả ta em chỉ biết xô Nếp

play25:34

cẩm là gì thôi sơn hà núi sơn hà Sông

play25:38

Núi Thảo mập cỏ cây Thái Bình là nó tính

play25:42

từ X giỏi qu Vậy qua qua qua đến tính từ

play25:45

đó hả Nó phải là một câu tính từ giang

play25:47

sơn gì đó Giang Sơn Giang sơn dễ đổi bạn

play25:51

tính khói dời Đản

play25:55

quá giang sơn Việt Nam Việt Nam non

play26:01

giang sơn gấm gắm dốc gắm vóc là vải nha

play26:04

đ vải đi khoan Cẩm à Cẩm Tú giang sơn

play26:08

câu sau là Thái Bình thảo mộc vậy là nó

play26:11

Phả dụng đất đây là một dụng đất đẹp hả

play26:13

ta thôi anh thấy là là vải đó vải đi em

play26:16

C nói vải đi đẹp tựa vải đi vải thôi đó

play26:20

Cảm Tú là gì nó vải đ rồi một vải lụa

play26:23

một vải lụa một vải lụa đẹp Vải thôi vải

play26:26

thôi vải thôi coi như là mình đúng con

play26:28

này đi tại vì cái nghĩa chính xác của nó

play26:29

là từ gấm vóc trọn vẹn nghĩa câu thơ

play26:32

phiên âm ra là non sông gấm vóc cỏ cây

play26:34

Thái Bình thì bây giờ là mình đúng cái

play26:35

câu này rồi thì mình lấy cái lá cờ giùm

play26:37

em và mình sẽ đi tìm cái cột cờ thứ hai

play26:40

Ủa rồi cây cờ ngay đây mà đầu tiên đi

play26:43

mình tụi em sẽ trải nghiệm cây cờ đầu

play26:45

tiên đ reng reng reng reng cờ chúng ta

play26:49

có số sáu à số sáu ông Ngô Viết thụ kiến

play26:53

trúc sư của rinh độc lập đã dành được

play26:54

giải thưởng Khôi Nguyên La Mã Đây là

play26:57

giải thưởng danh giá trong lĩnh vực hội

play26:58

họa điêu khắc kiến trúc âm nhạc vậy

play27:01

nguồn gốc giải thưởng Khôi Nguyên La Mã

play27:03

do đất nước nào tạo ra La Mã My mã thì

play27:06

phải là la mã chứ La Mã La Mã La Mã thì

play27:10

là mà đa số mấy cái Giải thưởng thì là ý

play27:13

pháp đồ đó mấy nước nước châu Âu ý ý ý ý

play27:16

thì sẽ ý thì nó thiê về kiến trúc nhiều

play27:18

hơn ý là bên thời trang Vậy thì mình

play27:20

chọn là pháp đi Anh Pháp đúng không pháp

play27:23

mà ở Pháp đi không thì thường thường là

play27:25

kiến trúc Pháp là rất là nổi tiếng đúng

play27:27

rồi mà nãy gài La Mã La Mã là không phải

play27:29

đúng không Đúng đúng Nhiều khi nói vậy

play27:30

thôi ren ren đội Bách đắn trộn đã có câu

play27:33

trả lời à mọi người mời mọi người sốt

play27:35

đáp ản Dạ câu đá l của chúng tôi là pháp

play27:37

đáp ản pháp là một đáp án Xân sắc yeah

play27:40

Đúng là có ă học có ăn Quá hay Hay quá

play27:42

Hay quá ăn học thiệt luôn á bán bánh

play27:44

tráng mà chỉ giỏi quá rút phần trên thôi

play27:47

trời rồi tụi tôi là bán bánh tráng giả

play27:49

dẹ nhà cái kết Thôi tụi tôi là chủ tịch

play27:51

hết đó ừ ô có một cây cờ nữa kìa đi thôi

play27:56

sáng lên lầu lên lầu đ đên Lào đi đườ

play27:58

nào chị đên Lào đ đườ đ đ đây đây Cò đây

play28:02

[âm nhạc]

play28:06

anh số hai ạ Ai là người quyết định đổi

play28:09

tên zin noron Thành Vinh độc lầm hồi nãy

play28:12

chị nói đó anhh là một kiến trúc

play28:15

sư cái ông gì người Pháp Đúng rồi vô

play28:18

đình nhiệm vô đình nhiệm chính xác chị

play28:21

Min Chị nói rồi Chị Minh chị nói đó Trời

play28:23

ơi lên lầu lên lầu này Ủa Phòng này có

play28:28

không ta Chị chị đên Lào đi bên kia hả

play28:30

chị bên kia b b này bên này B này bên

play28:31

này b b b này bên này Phòng này có không

play28:32

Bên này đá Lào bên này

play28:34

[âm nhạc]

play28:35

dạ Ủa cái câu vừa rồi sao nó dễ quá vậy

play28:39

mình câu số bảy là khó đó câu nãy Đầu

play28:42

Khó quá ờ thấy có không tìm tìm C Tìm C

play28:46

Tìm đi Tìm đi Tìm

play28:48

đi có cái Google đây nè đây nè đây nè

play28:52

Đúng chng Giang rúng chúng Giang phòng

play28:54

Nội cát Đây là phòng Nội cát mình có nên

play28:56

đọc trước không đúng mình đọc trước mình

play28:59

đọc trước rồi mình hẳn bấm chuông mà

play29:00

thấy tầ tiếng Anh tiếng Pháp không nè

play29:02

the

play29:05

mệ hay là anh không biết đọng tiếng Việ

play29:07

A là Đơi diễn ra các cuộc hợp của Hội

play29:09

đồng tổng trưởng và nội các Việt Nam

play29:11

Cộng hòa ren ren không ren đi R R

play29:15

R câu hỏi số b của mọi người ở vị trí

play29:17

này như sau tổng thống Cuối cùng trong

play29:20

chế độ Việt Nam cộng hòa là ai

play29:23

ông gì đó Mở nói không phải ông Thu

play29:28

con Ngô Đình Nhiệm

play29:31

đúng mấy chị này ấy chưa Chưa trời sao

play29:34

mấy chị cười x nhờ mấy chị

play29:36

chứ Tổng thống cuối cùng ạ tổng thống

play29:39

Cuối cùng

play29:42

là đúng là chiến thật này hay

play29:47

th Ờ tối hôm qua em có Dò bản cứu chương

play29:51

nhưng mà cuối cùng đọc qua cái lịch sử

play29:53

đó thì đọc lộn qua cái trang lịch sử thì

play29:56

theo các chẻ Hồng nh

play29:57

Dương Văn Minh à Dương Văn Minh là Đáp

play29:59

án cuối cùng của đội bánh trá trộn à

play30:01

Dương Văn Minh là đáp án chính xác

play30:05

yeah Cảm

play30:07

ơn đi tiế th đ chị

play30:11

[âm nhạc]

play30:24

ơi con rồ có cờ á đâ nè nè nè nè nè nè

play30:29

nè Đúng rồi kinh nghiệm game show em có

play30:32

gồ có cờ nha An ơi giờ em giỏi

play30:34

quá số ch hành lang lầu hai được bao bọc

play30:37

bởi Bức Rèm bằng hoa đá đây là tác phẩm

play30:39

bởi điêu khắc gia Nguyễn Văn thế thực

play30:41

hiện những Bức Rèm hoa đá này có hình

play30:43

ảnh tượng trưng cho cái gì bụi tre bụi

play30:46

tre anh chốt câu trả lời đi đốt tre đá

play30:49

tre đốt tre đúng không Câu trả lời sai

play30:51

nó là đốt trúc Ủa không anh tre khác

play30:54

trúc khác với lại trúc nó là hình ảnh

play30:56

tượng trưng cho người quân tử chứ tre nó

play30:58

không có tự nh như vậy cho nên là con

play30:59

nhớ L Sai đi chút đi được Anh ơ Tre

play31:01

không Sao sai thôiii anh để lại trời

play31:03

giùm em nha chút tre ha Dạ trút đú a Vậy

play31:06

là khả năng là độ kia lát cũng sẽ quay n

play31:07

l đây đó trút chứ không phải treê nha mà

play31:11

tiếng Anh là bambu hết nha bết Ờ nhưng

play31:14

mà mình cũng phải đúng luật chứ mình sa

play31:17

bên kia bên kia bên kia ng cái cửa kìa

play31:19

đây đâ đâ em thấy nhanh

play31:21

lắm người thành công V nó đi riêng nè

play31:24

Đây đây đây đây cao vậy sao mình cao

play31:27

không vậy đồ bức tranh Nữa rồi ờ tran sơ

play31:30

dầu không luôn 11 Đây là bức bình ngô

play31:32

đại cáo do họa sĩ Nguyễn Văn binh thực

play31:34

hiện trong căn phòng trình quốc thư

play31:36

trung tâm của bức họa là một vị vua

play31:38

trong buổi lễ tuyên bố chiến thắng sau

play31:40

khi đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi

play31:42

đó là vị vua nào giặc Minh giặc Minh vị

play31:46

vua giặc Minh hả Trần Lê Lợi Lê Lợi Dạ

play31:51

đáp án chính xác lấy giùm em lá cờ Trời

play31:54

ơi trời thế này vừa thể lực mà mà vừa

play31:57

kiến thức đ nha Ê hồi nãy giờ mình chơi

play31:59

Xuống hầm cho mọi người Dạ Xuống Ở dưới

play32:03

có bao nhiêu chiếc

play32:05

xe hầm cửi

play32:08

xe mình xuống dưới đây là ai hỗ trợ mình

play32:11

à có một cây Cờ nè Anh thấy chưa Trời ơi

play32:14

ở đây nhìn áp lực quá em ơi ở đây nhìn

play32:16

kiến thức quá Chết rồi Ở đây nhìn địa lý

play32:19

nha ở đây nhìn địa lý kiến thức quá rồi

play32:21

reng reng lá cờ số 17 Đây là căn phòng

play32:26

hầm tham tác chiến đội chơi sẽ nhận một

play32:28

đoạn Mã mo cần giải đ gì mã mo mã mo mã

play32:33

m giống như là bấm tí tí là a tí tí là B

play32:37

đúng rồi đúng rồi một người sẽ nhận một

play32:40

đoạn Mã của chương trình và ra tín hiệu

play32:42

bằng cách thổi còi Hai người còn lại sẽ

play32:44

phải giải mã giải được từ khóa của mã mắ

play32:46

đó thì đội các bạn thành công Ủa cái mã

play32:48

m đ ngày xưa học ở đâu vậy anh cái mã m

play32:50

là trong phim đồ hôi chứ chứ tới tới là

play32:53

đời dạy đúng không đời dạy mã m đời dạy

play32:55

à th Ủa sao mã mod là cái gì là giống

play32:57

như là xưa người ta ở ngòn hái đăng đó

play32:59

người ta bấm kịch kịch là bao nhiêu đó

play33:01

là cái mấy cái thuyền là thấy à Cái

play33:03

remote thì biết là mở tiv thôi đầu tiên

play33:07

tôi mời cần biết rằng là ai sẽ là người

play33:09

ra tín hiệu còn ai sẽ là người giải mã

play33:11

chắc em ra tín hiệu đi em nhải mãi hả Ok

play33:13

để em nhả mãi ch anh làm gì Anh làm gì

play33:16

anh phụ nó anh phụ nó có có có trong

play33:18

Đúng rồi có bản độ anh cứ nhn có cái

play33:20

bảng mà mó Ê hồi nãy biết mà chơi mà trí

play33:22

tuệ Vậy là mình bị chia lợi đi còn đây

play33:26

bộ đề mã mó

play33:28

đây là chếc còi của rá nha anh Lâm thôi

play33:31

à Nè đó D rồi đó là te thi không te

play33:38

nè ủ ủ đó là thử son em ơi Không cái này

play33:41

người ta đưa cây còi mình thỏi không

play33:43

chuyện của mình mình mót 2000 một

play33:46

đêm

play33:48

nè từ từ từ

play33:52

từ gói nha gói nha Ừ dài mới thổi ngắn

play33:56

tô thổi th à dài nè

play34:02

dài rồi rồi rồi Ok rồi Ok ok nè chữ thứ

play34:07

hai nè

play34:09

rồi ok Rồi rồi chưa Rồi chưa Rồi rồi rồi

play34:14

anh rồi chữ thứ

play34:16

ba rồi rồi rồi rồi chữ thứ

play34:22

tư rồi chưa Rồi Rồi được rồi rồi rồi qua

play34:26

rồi chữ thứ

play34:29

năm gì dữ vậy lại T tại khúc này ngắn

play34:34

lắm Trời ơi làm lại đi

play34:37

anem anh thử son ha thử son Hay là em có

play34:40

nh cái g nướu thông minh ghê V ta có

play34:43

thông minh ghê á rồi em Em xin mạnh mạnh

play34:44

dạn đoán bây giờ khúc này em mạnh dạn

play34:47

đoán rồi còn hai chữ thôi

play34:49

là đúng vậy Thấy chưa th ch rồi rồi anh

play34:53

hi chư còn gần giữ cuối còn giữa cuối

play34:55

anh Lâm nó Chữi cuối đi anh Lâm

play34:58

anh đ đi Nãy giờ đâ tôi hiểu tôi chết

play35:00

liền luôn á Cái gì nó chơi vậy Ủa là sao

play35:02

như một người ở thế giới khác tới vậy là

play35:05

cái này là sao Có ai đời dạy hay là đi

play35:06

học có dạy cái này không ta Trời ơi mã

play35:08

món người ta chỉ có hai tính hiệu thôi

play35:10

Đúng rồi mà sao dò qua đây n như giò nhê

play35:14

dò lô tô Thì dò được chứ sao tự nhiên

play35:16

mụp sao sao v giờ dưới quê Đọc lô tô đọc

play35:18

hay lắm hay lắm mà tự nhiên ta dò cái

play35:20

thỏi bụp bụp Thẹ bụp bụp Thẹ cái nó ngồi

play35:23

đây nó ghi nó ghi chữ đó là bụp bụp tẹt

play35:25

là kêu hiểu rồi cho đi rồi cái chữ cuối

play35:27

nè Hiếu Hiếu nói coi đúng không Nè chữ

play35:29

cuối nè qu qu qu Đúng rồi qu hỏi ba cái

play35:34

muố biết rồi rồi Đán luôn đ em xin chào

play35:38

ạ Có bạn sắc chưa chắc Dạ chắc rồi ạ hai

play35:41

bạn này thôi lâm không chắc có hiểu đâu

play35:43

chắc thì Nhưng mà theo theo số đông chứ

play35:46

ch và đáp án cuối cùng của bá để trộn là

play35:48

xin chào xin chào là đáp án chính xác

play35:52

mời các bạn lấy cơ Trời ơi chưa Ê mấy

play35:56

đứa này Sao thông minh dữ ta là Ê là lát

play35:59

do mượn tờ giấy này ra học lờ cái này

play36:00

coi sao này cái này nó khó vậy Cái này

play36:03

còn khó hơn xin cô xin tan cô Toan rồi

play36:05

đó khó

play36:07

gậy số 12 Em

play36:10

ơi lại là tranh sân dầu nữa nè Số 12 ở

play36:15

đây là bức tranh minh họa cho tryện Kiều

play36:17

ha và thử thách của các bạn là ba người

play36:20

sẽ phải học thuộc ít nhất là hai khổ thơ

play36:24

ở trong đây Học thuộc á nha em nĩ là anh

play36:27

em mình nên nên đọc một hai khổ liền

play36:29

nhau bởi vì người này đọc người kia sẽ

play36:30

nhớ lại người kia sẽ nhớ lại dễ h thì

play36:32

đây nè anh đầu tiên nè tràng Vương quen

play36:34

mặt ra chào hai Kiều e lệ nép vào Dưới

play36:36

Hoa Nguyên người quanh Quốc đâu xa

play36:38

Nguyên người quanh Quốc đâu xa họ Kim

play36:41

tên Trọng vốn nhà trăm anh nền Phú Hậu

play36:44

bậc tài danh văn chương nết đất thông

play36:47

minh tín trời Phong tư tại mạo tốt vời

play36:50

vào trong phong nhã ra ngoài Hà hoa lại

play36:52

chung quanh đất nước thôi tớ đó được rồi

play36:54

đ rồi đủ rồi Đ ha ba anh em hai khổ được

play36:56

rồi đủ rồi Ừ nền Phú Hậu nền Phú Hậu nền

play37:00

đất nền nền Phú

play37:03

Hậu bậc tài danh văn chương nết đất

play37:07

thông minh tính

play37:09

[âm nhạc]

play37:21

trời chàng vương mặt ra

play37:25

chờ thì anh để đây nè anh có mở

play37:29

đâu 2 3 chàng Vương quen mặt ra chào hai

play37:34

Kiều e lệ nép vào Du Hoa Nguyên người

play37:36

quanh Quốc đâu xa họ Kim tên Trọng vốn

play37:40

nhà trăm anh nền Phú Hậu nền Phú Hậu bậc

play37:44

tài

play37:45

danh văn chương nết đất thông minh tín

play37:49

trời Phong tư tài bạo tốt vời vào trong

play37:53

phong nhã ra ngoài hào hoa rồi anh cuối

play37:56

cùng đó rồi Ok chính xác lấy rồi ô đi

play38:01

anh rồi rồi go go đ bên kia đem ba cái

play38:05

cờ xuống rồi

play38:08

[âm nhạc]

play38:14

kìa mình ráng trả lời

play38:16

nha 15 ạ biên tập quá quá mất thời gian

play38:20

của chúng tôi nếu như chúng tôi mà bị

play38:21

rớt thì H phải tr nhiệm tại căn phòng

play38:24

giải trí

play38:29

và đây sẽ là một thử thách may mắn dành

play38:31

cho các bạn trên tay tôi đang có mặt

play38:33

đồng xu có chữ Yes và chữ nâu Bây giờ

play38:35

tôi sẽ sóc đĩa chời ơi cái gì mà sóc đĩa

play38:38

đây cái gì bây giờ tôi sẽ sóc đồng chút

play38:41

này trong chiếc đĩa và cái bát các bạn

play38:43

chỉ việc đoán xem là cái mặt hiện lên là

play38:45

mặt Yes Or No Bây giờ Đư tô sóc được

play38:47

không Mình muốn tự sóc mình quyết định

play38:48

cộ đợi chính mình Nếu như các bạn tự sóc

play38:50

tôi quy định r sẽ phải sóc trong ít nhất

play38:52

10 giây và phải sóc Mạnh chứ không được

play38:53

sóc

play38:55

nhẹ chưa học tới đ mình đ Thật mà anh á

play38:59

thuật mà anh á thuật đi đi ha cầm đi rồi

play39:02

Yes no đúng không đâu Giờ mở ra coi coi

play39:05

trước anh ơi no no

play39:09

no vờ z trước

play39:12

nha

play39:22

no C cu

play39:25

bẻ đúng không anh

play39:30

đi L không vô Z tô luôn đó l thử đi thử

play39:36

đ giờ mình coi coi thử tụi em không lấy

play39:39

này tụ em coi thử được chơ mà chơ mà chỉ

play39:43

một lần nhất thôi chịu luôn đ đi các bạn

play39:46

sốt chưa chốt chốt rồi mời các bạn

play39:49

mở no

play39:55

no

play40:00

yeah Trời ơi Hai nh thuật da ở đây mà

play40:03

sao là l Trời ơi tụi tôi diễn hộ trợ

play40:05

Trời ơi tụi tôi móc đồ này nọ ghê lắm

play40:08

tụi tôi có cái Chip

play40:10

mà tôi đi ngang yeah tôi bán mấy

play40:15

hàng xuống hầm hả xuống hầm trầm bên kia

play40:19

lấy được hết chưa Không mình cứ đi

play40:25

xuống

play40:26

[âm nhạc]

play40:47

bây giờ mình tìm cờ trước đi nó đâu

play40:50

người ta đi đ chứ vẻ gì không

play40:52

có không có hết hả Ôi liên lạc anh ơ bên

play40:57

đây nha em bên đây có không tụi em đang

play41:00

[âm nhạc]

play41:12

coi chương trình ơi Giờ mình đi đâu

play41:15

nữa Ủa dắt mình qua trường học ủa ủa

play41:22

ủ Xin chào K

play41:27

k t co tham quan hả Dạ hello mấy

play41:33

con Hello Hello Hello Hello con Trời ơi

play41:39

Hello con và Đây là chương trình 2 một

play41:46

đ và Đây là chương

play41:48

trình Một đ yeah quá dễ thương C Ơ con

play41:53

về Bật coi nha rồi đi Hồng đi by by

play41:58

ôm chú kệ đi

play42:01

yeah nhớ về này tôi coi tr nha chơi

play42:04

game thôi Tụi con đi học đi nè Quay tụi

play42:08

con

play42:12

nè rồi cảm ơn con Bye bye đụi con

play42:25

nha

play42:29

nhiều khi cái câu hỏi này là câu hỏi bên

play42:30

kia trả lời sai đúng rồi đây Gi là cơ số

play42:34

5 câu hỏi số 5 của chúng ta như sau reng

play42:36

Các bạn thấy hai chiếc xe tăng rồi đúng

play42:38

không Dạ Chiếc Xe Tăng số hiệu 843 và

play42:41

chiếc xe tăng số hiệu 390 đâu là chiếc

play42:44

đã húc tung cổng chính của Dinh Độc Lập

play42:46

và sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 trước

play42:49

anh chiếc 390 hút tung cổng chí ng là

play42:53

ngay chính giữa còn chiếc kia là hung

play42:54

cổng bìa hồi nãy đụng công bìa mà mình

play42:57

ấy mình đi vô ha đúng rồi chiếc chiếc

play43:00

này mặc dù là H là là dẫn đầu nhưng mà

play43:02

chiếc này lại vào trước Thiệt không cái

play43:03

miệng em Bây giờ em làm em tự tin hai

play43:05

lần rồi đó không Có Hồi nãy em em có

play43:06

nghe cái chị đúng Em có nghe chị hồ chắc

play43:09

chắn chắn tụi tôi chốt

play43:11

là 390 là đáp án chính xác mừ các bạn

play43:15

yeah chúng ta về địa điểm tập kết đi

play43:17

thôi năm cây vậy trời ơi cảm ơn tụi con

play43:19

Bye bye tụ con By

play43:21

[âm nhạc]

play43:25

bye Bye

play43:27

bye tay luôn rồi Các bạn ơi các bạn có

play43:30

coi chương trình ha ngày một đêm không

play43:32

nè Rồi Bây giờ chú Lâm với lại chú Hiếu

play43:34

chú rí nói là Đây là chương trình hai

play43:36

ngày một đêm tụi con nói là tự do tự lo

play43:39

nha không

play43:41

Dạ sẵn sàng chưa nh ch đ ch đ hôm nay

play43:46

các con vui không

play43:50

vui các con ơi chúng ta đang tham gia

play43:53

chương trình 2 ngày một đ

play43:56

tự do tự do

play44:00

yeah By bye

play44:03

nhá yeah vô tôi nhều quá đâu mà dữ vậy

play44:08

trời ơi nghĩ là biên tập bên kia vẫn

play44:10

đường hay sao á còn bên tập bên đây

play44:11

không có nói gì không Bên đây là vừa vô

play44:13

là kêu xuống hầm xuống hầm xng h xống

play44:14

hầm toàn đi hầm luôn Ờ đi hầm luôn nè

play44:18

còn em thấy biên tập bên đây đi đi An đ

play44:20

đi Đ Đ đờ nè bời nè Câu này đúng nè Trả

play44:23

lời đi Trả lời đi đó cò bi tập anh Thành

play44:25

r bắt đi v đi vu c v hng không Ờ mà bát

play44:28

nói gì vui vui đi Ừ thoại thoại thoại đi

play44:30

bắt cườ đi Thì đó nhờ vậy mà bây giờ bị

play44:33

đì đó đắt điều rồi bây giờ đội của Giang

play44:36

có vẻ đang rất là tự hào Bởi vì các bạn

play44:38

kiếm được nhiều cờ hơn đúng không ạ Dạ

play44:40

may mắn thôi may mắn May mắn là hồi đó

play44:42

có đi học thôi th được rồi Như vậy là

play44:46

tổng kết cờ đội

play44:47

của bả Lâm sang th hai các bạn được bao

play44:51

nhiêu lá cờ ạ bánh nhăn trộn đội chúng

play44:53

em đem về Tổng cộng là n lá bả đều là

play44:56

ngũ AK

play44:58

mà Vậy còn xa bị chưởng các bạn được bao

play45:01

nhiêu đ cờ Dạ nói nào Ngay Dạ tụ em bang

play45:05

tới đây được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

play45:09

thôi à 11 với 5 là 16 cò hai lá như vậy

play45:13

là trên tay tôi là sấp chi phiếu 300.000

play45:17

đầu tiên đã thuộc về đội x bị chủ yeah ủ

play45:22

là đội mình có tiền không có được à tr

play45:25

cũng được

play45:26

Trời Vậy mà hồi sáng chào đầu ảnh nói là

play45:28

lên thành phố dễ kiếm tiền lắm nh khố

play45:30

quá chứ Vậy bạ Giang nó hả lên đi hả tễ

play45:35

kiếm tiền bây giờ cạnh tranh nhiều quá

play45:37

Anh dụ mình lên

play45:39

th l thì tụi mình quá giỏi quá giỏi giỏi

play45:43

gấp đôi cho nên là cái phếu 150 là của

play45:45

mình

play45:47

luôn anh

play45:50

đâu Ủa sao mà nói sống đàng hoàng n tụ

play45:54

em xeem về qu

play45:56

đó đúng rồi 50 đi về đi 50 về đâ tới quê

play46:01

mới ra tới Hàng Xanh hết tiền rồi đ t

play46:04

cho tặng cho anh nha Dạ cảm ơn lòng h

play46:08

tâm thôi Bây giờ anh em Không sao thua

play46:11

koo này B keo khác thưa quý vị đây là

play46:14

chương trình hai ngày một đêm tự do tự

play46:20

[Vỗ tay]

play46:24

lo

play46:29

[âm nhạc]

play46:39

[âm nhạc]

play46:41

Ôi nơi đây rất là quen thuộc đây là ph

play46:44

khố chống đồng đúng anh quy được kéo đó

play46:47

chưa chưa tứng koo đòi rồi anh Giang

play46:50

khỏi nói rồi hiếu chưa được treo Đúng

play46:52

rồi em chưa chưa ngày xưa là có ba điểm

play46:54

diễn là dễ treo hình nhất là một 26 điể

play46:56

miệng Sài Gòn chà chống đồng bây giờ là

play46:59

có một cái sân khấu mà nó sẽ phục vụ

play47:01

ngày Tết là em sẽ diễn cái đó thường

play47:02

thường diễn đó sân khấu đầm xe Ừ x Hồi

play47:05

xưa anh là hay diễn live show live show

play47:07

mùa tết là khoảng tầm 10 11 Gi là anh

play47:11

diễn tới 1 giờ Tứ là kỷ niệm đi diễn kỷ

play47:14

niệm đi đẻ là má Hiếu thứ hai đẻ ở Từ Vũ

play47:16

kế bên đây luôn em Đúng rồi anh ủ Trời

play47:19

ơi anh chở mẹ em đi hả t bữ có thử phẩm

play47:23

hệ hề đó là biết là hiếu hai đẻ Từ Dụ

play47:26

ch vừa đi ng qua

play47:28

luô ở trên đây có một cái chợ rất nổi

play47:30

tiếng nha khu vận này nhà

play47:36

nè THT đó ẩm thật

play47:39

Campuchia đồ ăn hoa anh em nhập hoa nó

play47:44

luôn hai chồng ch

play47:46

nhp sài gò có hai ch hoa lớn là ch hồ K

play47:48

và ch Đầm Sen

play47:50

Sen đi làm sen

play47:52

[Vỗ tay]

play47:54

không

play47:57

thôi Nó chung hấp dẫn là

play48:01

được anh em mình là

play48:05

được nii hay mưa D có sao đu anh em con

play48:09

play48:14

[âm nhạc]

play48:20

[Vỗ tay]

play48:24

nhau

play48:27

[âm nhạc]

play48:35

Xin

play48:36

chào là đưa chúng ta tới một cái nơi mà

play48:39

tuổi thơ nào cũng đã từng ghé rồi Chào

play48:41

mừng các bạn trở lại với Đầm Sen ha gọi

play48:44

là trở lại là bởi vì là đây là một cái

play48:47

nơi mà có lẽ là tuổi thơ 8x 9x nào ở

play48:49

thành phố Hồ Chí Minh là cũng có kỷ niệm

play48:51

ở đây hết có một cái điểm ở đây thì cả

play48:54

nước không đâu có luôn Các bạn có biết

play48:56

là cái gì

play48:59

không Băng Đăng chính xác đó là Băng

play49:02

Đăng Đúng rồi Băng Đăng Sen Đầm Sen là

play49:04

có nhiều cái đi đầu ở ở thành phố hồ chí

play49:05

minh lắm nha hồi xưa Đạp vịt thành phố

play49:07

Hồ Chí Minh cũng là Đầm Sen đầu tiên

play49:08

luôn nha rồi à câu cá sấu nữa anh là đi

play49:10

Đầm Sen Đạp vịt đúng rồi Ừ ngày hôm nay

play49:13

thì chúng ta cũng sẽ được giảm bớt cái

play49:15

sự nóng nực của thành phố Hồ Chí Minh ha

play49:17

bằng cách là chúng ta đi tham quan ở

play49:19

Băng Đăng chúng ta sẽ được tham quan và

play49:22

sau đó thì chúng ta sẽ có một trò chơi ở

play49:24

đây yeah là không cần đồ lạnh trời luôn

play49:28

[Vỗ tay]

play49:31

trờ đây là kếp thứ hai của tôi tôi sẽ

play49:35

cho anh thân bại danh liệt cứu tôi Mình

play49:37

ơi Trời ơi sao lạnh vậy lạnh

play49:43

vậy lạnh nha chết

play49:48

á Bây giờ thì xin mời các bạn Trang bị

play49:51

để chúng ta vào tham quan trước rồi xin

play49:53

các bạn rồi yeah

play49:56

[âm nhạc]

play50:01

[Vỗ tay]

play50:06

wow wow em chia sẻ TH là lượ anh Trời ơi

play50:09

cái này Mà có ly ly nước chanh ha trời

play50:12

ơi cá chanh luôn á giả tay hả giả tay á

play50:15

Vô giả tay cái này nhiều độ l băng mà

play50:17

anh em ơi hf Trời ơi đẹp quá giờ băng

play50:20

với lại đá cục nước đá nó khác nhau chỗ

play50:23

nào nước đá lạ đ đông lạnh dưới không độ

play50:26

xe thôi còn băng đăng là nó đúng nó âm

play50:29

nhiều và nó nhiều năm rồi là băng mờ

play50:33

cùng cá rồng kì anh đi mê cung không đi

play50:35

mê cung anh em mê cung nè cà rồng hay cá

play50:38

rồng thôi bắt đầu nó

play50:41

lạnh Ánh lạnh Wow cung

play50:46

cung vô

play50:48

thôi Thiệt là mê cung Wow Đã quá đã

play50:54

quá nè Ăn đá Không anh ơi con cá nè Trời

play50:58

ơi thành cố đô Huế ô đi tới Huế rồi kìa

play51:02

thành cổ cổ hế luô chờ lại Huế

play51:08

thương chua m côn là mọi người chua B

play51:11

cồm đẹp quá khoe vă cát nè khoe vă cát

play51:16

nè mọi

play51:17

[Vỗ tay]

play51:19

[âm nhạc]

play51:20

người Trời ơi có đề T tah nữa kìa quá

play51:26

Đẹp quá Đẹp quá hả đi ra đi ra lạnh quá

play51:30

đi đường nào đi đường nào quá đi đường

play51:36

này ô

play51:37

[Vỗ tay]

play51:40

trời wa cái camera nó ố luôn rồi Ê cái

play51:44

sụn mũi nó lạnh luôn nè r sụng

play51:47

mũi bây giờ nước sụn mũi đó nha rơ cái

play51:50

sụng á Ôi cái sụng lạnh quá vậy lạ n

play51:53

coii chừng là người ta bỏ sụng thép vô

play51:55

cho em Trời ơi cụng dữ nhiệt trải nghiệm

play51:59

sơ sơ thấy có lạnh lắm không ạ lạnh chị

play52:01

rất lạnh lạnh

play52:03

lạnh Chúng ta có một bàn cờ ở đằng sau

play52:06

tòa nhà mô phỏng trụ sở Ủy ban Nhân dân

play52:09

thành

play52:13

phố mỗi người sẽ được phát Năm quân cờ

play52:16

lần lượt từng cặp sẽ đấu với nhau các

play52:19

bạn dùng tay bún viên cờ của mình sao

play52:22

cho đẩy được viên cờ của đối phương rơi

play52:24

ra khỏi bàn cờ cho đến khi đẩy được hết

play52:27

năm viên cờ của đối phương bạn sẽ được

play52:30

ra ngoài và đối phương sẽ ở lại phòng

play52:32

lạnh đấu với người tiếp theo cứ như vậy

play52:35

cho đến khi đội nào còn lại người cuối

play52:37

cùng ở trong ban đăng là thua thoát khỏi

play52:41

Băng Giá bên đây cửi mẹ già ra trước đó

play52:44

Ôi anh hù s qua mỹ nhân mỹ nhân Hiếu thị

play52:49

[Vỗ tay]

play52:51

hai Trời ơi thứ hai vô đi ạ bún bún bún

play52:55

là nghề của em

play52:56

[âm nhạc]

play53:02

à lạnh lắm á đừng có giỡn nha mọi người

play53:06

nh nó âm mười mấy độ hay sao Hiếu em

play53:08

không nhớ là nó nó nó lạnh vậy luôn á

play53:10

Lạnh chứ em băng mà không

play53:15

[âm nhạc]

play53:24

lạnh

play53:25

[âm nhạc]

play53:28

Trời ơi sao lạnh vậy lạnh vậy lạnh

play53:32

vậy lớn rồi lạnh các em ơi hãy coi nè

play53:36

Anh thử nè Rồi Ok anh gừng càng già càn

play53:39

cay nằm ở đây nè Để em coi chiến thuật

play53:41

của anh

play53:42

[âm nhạc]

play53:45

sao

play53:47

[Vỗ tay]

play53:48

[âm nhạc]

play53:51

[Vỗ tay]

play53:54

à Ủa ủa gì mạnh vậy Trời ơi đúng làa

play54:01

chưa Cái gì mà đá người ta rồi Không lẽ

play54:04

anh lọt ở đây đúng không em hiểu không

play54:05

Em hiểu không hiểu không Em hiểu em hiểu

play54:08

anh chị nhắm ở giữa xị nó xịt qua hai

play54:09

bên là Rớ rớt em

play54:12

thôi hôm nãy anh lọt ở đây đúng không

play54:15

anem hiểu không Em hiểu không Anh chỉ

play54:16

nhắm ở giữa xị nó xịt qu hai bên là rất

play54:17

rớt em

play54:18

thôi đâu có dễ anh Yeah Một đều một đều

play54:22

qu từ dính một bước nữa ừ

play54:28

[âm nhạc]

play54:30

yếu Hay vậy Hay

play54:36

vậy trời Ơ trời Ờ em em bắn được hai cái

play54:43

luôn phải không Phải

play54:45

[âm nhạc]

play54:54

không

play55:04

phục đi phục

play55:09

đi Trời ơi nhang quá sụm nụ liền anh gi

play55:12

sụm nụ liề mốn cho an cái anh về luôn nè

play55:15

Anh về nghỉ với vợ luôn nè mốn

play55:24

thếu

play55:26

[âm nhạc]

play55:28

Trời ơi Trời ơi Trời ơi kế bên Trời ơi

play55:33

hiểu ơi nhà lện ngón tay cho cố

play55:38

vôo mà càng ngày cng nét mày

play55:42

[âm nhạc]

play55:48

K Trời ơi chết tôi rồi trời ơi chết tôi

play55:52

rồi làm sao em có không Anh Giang cho

play55:55

kiến Thuật

play55:57

Nha giữ nha anem hiểu cái cái gọi là cái

play56:00

của anh chưa em hiểu em hiểu hiu hiể

play56:02

kiến thuật anh chưa khó khó nha khó nha

play56:05

Hay là mình chạy ta chạy chạy là sách đó

play56:08

chạ đi chạy đi khó lắm đừng có giỡn

play56:11

hay một cái bóc là xong không biết là

play56:15

xui Sao em làm như nó có đường dây sẵn

play56:23

vậy

play56:25

Trời ơ luôn anh Trời ơi

play56:32

yeah xém nữa là có cơ hội

play56:37

[âm nhạc]

play56:40

rồi em vô đi Ok em vô thử nữ chư th bé

play56:43

đu vô Anh vô hách cởi khoát cho em hách

play56:46

cởi khoá cho em bé đểu

play56:48

quá baby bo Em đâu rồi I'm here I'm here

play56:53

baby bo

play56:56

có có bình oxy đy không sao v bé thở oxy

play56:59

trỏng đ đuối miếng đuối cờ bé l mình chỉ

play57:03

chơi một hai chiế thực mà dụ là n yếu

play57:09

[âm nhạc]

play57:14

liền

play57:16

Ủa em rút kinh nghiệm rồi em rút kinh

play57:18

nghiệm rồi Cái tay bị mạnh quá bún nó đi

play57:20

xa lắm vậ hả Vậy

play57:23

hả

play57:31

đó

play57:32

[âm nhạc]

play57:43

Wow Jenny ơi phù hộ Jenny ơi cầm Jenny

play57:48

mới mới không phù hộ mà CH bị vớt ra hết

play57:50

luôn

play57:53

nè C cò C em còn có hội em còn C hội ô

play57:56

ha

play57:59

[âm nhạc]

play58:07

[Vỗ tay]

play58:09

Vậy em sắp được ra rồi Em sắp được ra

play58:12

rồi ơi chúng ta phải thoát khỏi đây thôi

play58:16

này chơ lớn nè

play58:23

Ha

play58:25

mẹ mẹ

play58:28

mẹ ủi x mữa Trời

play58:33

[âm nhạc]

play58:37

ơi đâu Ở đây chơi với anh xíu đậ

play58:40

mà đây em biết chiêu rồi Ui cha anh để

play58:46

làm gì Em để để em coi anh định làm gì

play58:50

[âm nhạc]

play58:51

em Trời ơi l bà

play58:58

Ly trúng nha trúng nh Làm ơn trúng giùm

play59:06

[âm nhạc]

play59:15

h yeah yeah yeah yeah yeah rồi vô đi em

play59:22

vô đi vô đi em ra rồi Bye bye

play59:26

anh sao lạnh quá anh ơi hay quá hay quá

play59:29

trời ố quy dở qu

play59:32

ha lạnh gì không nổi luôn á đào tay

play59:38

nha Trời

play59:40

[âm nhạc]

play59:45

ơi tôi l l là tôi Ngô Kín Huy không bao

play59:49

gi buồn tôi buồn mình ơi cứu tôi Mình

play59:52

ơi cứu tôi mình ơi ơi tôi sẽ cho anh

play59:56

thân bại danh

play59:58

liệt lấy cho em đi đá bào đi ok đá bào

play60:01

đúng không À cho Chà Chanh giả tay giả

play60:04

tay

play60:10

[âm nhạc]

play60:23

ok

play60:25

thôi bên đó có nước uống rồi bây giờ mời

play60:28

mấy anh em chai

play60:30

đi ở đâu ra vậy đ đng thưởng hả Đâu có

play60:34

em vô đó em bắn em bắn ăn tiền Đúng rồi

play60:37

em bắn em ăn được cái chai chai sữa này

play60:39

Ủa cứng vậy Ngon quá vậy em ơi chai của

play60:43

anh nó lạnh lạnh đã Vậy em đ em đem từ

play60:45

trong băng năng ra mà này sửa trái cây

play60:47

lớp mto hương vị tự nhiên vị trái cây tự

play60:51

nhiên đấy là gì cam cam cam Đào quen

play60:55

thương

play60:56

[âm nhạc]

play60:56

[Vỗ tay]

play60:58

[âm nhạc]

play61:03

dâu vô nè vô vô nè Hết lật cho

play61:10

anh lên đường

play61:13

[Vỗ tay]

play61:15

[âm nhạc]

play61:16

trời xa đến bên em dám sân thạch

play61:21

đẹp còn Y Nguyên năm con mà An còn hai

play61:24

con à Hay vậy đ ngh người mình chơi

play61:27

nhanh quá nhanh quá hh Đúng rồi Mình

play61:29

mình chơi tôi xíu đi trời ơi các bạn ơi

play61:32

em thấy là trò chơi này quá dễ đi thì

play61:34

mọi người vô đây mà đặt là câu thời gian

play61:35

rồi tiểu phẩm rồi cho hụt tới hụt nui

play61:37

rồi Đúng rồi chứ quá dễ chớ đã nhường mà

play61:40

nhường Đúng không Chứ sao chơi sắc chị

play61:41

Phát hoạt gì vậy Ôi anh chấp tôi hai

play61:44

quân đi chứ thôi điên cùng

play61:46

[âm nhạc]

play61:53

đ

play61:55

trờ tự tát luôn Trời ơi Ủa anh anh ơi

play62:00

Anh khỏe không khỏe Anh đang ổ Không cái

play62:03

này là miếng hay sao cái này là dấu hiệu

play62:06

của mất cảm giác á mất cảm giác hả Sao

play62:10

vậy em vậy sao vui nữ em đủ hết luôn

play62:12

phải không Ừ chơi vậy thì còn gì công

play62:14

bằng nữa đúng không còn gì công bằng nữa

play62:15

Ok em phải chấp Thôi Chấp thôi nhẹ cái

play62:19

nhẹ cái thấy chưa Ok vô chưa Vô rồi đó

play62:23

ok nhẹ rồi đấy chưa vô vô vẻ hoan h quá

play62:27

tr th n

play62:28

Ok một nè ok rồi vô nữa Còn bốn Còn bốn

play62:33

con luôn cái này anh quất cái em sụm

play62:34

V AN ơi hồi nãy anh còn một con mà hiểu

play62:37

đ quất anh luôn mà là giỡ V nhẹ nhẹ nhẹ

play62:39

tinh khôi th đ nhẹ tinh khôi thôi V nghe

play62:40

tếng thôi vậ em mắn qu đây qua bốn con

play62:43

rồi Lâm bốn con đó Bây giờ con này nó

play62:45

vậy giờ em chơi xa anh luôn Ừ khán giả

play62:47

ta Mê lắm Mê lắm Tại bị thiếu hình cho

play62:49

nên lm Nè vô là vô đây chơi vô một B

play62:52

chơi Ok nhẹ thôi rồi nhẹ thôi Ok nhẹ

play62:55

thôi rồi nhẹ thôi ok nhẹ thôi rồi nhẹ

play62:57

thôi đó rồi nhẹ rồi thắng rồi Thắng rồi

play63:01

nha mọi người nha rất là dễ rồi đây chơi

play63:03

nha Em đi

play63:05

Đ

play63:08

Đ cũng

play63:11

luô giống như nó không chơi vậy Hay quá

play63:14

lm Hay quá sao vở vậy không phải th lm

play63:17

nó hay nữa đứng chia sẻ câu chuyện

play63:20

[âm nhạc]

play63:23

nha

play63:25

bắn mẫu cái được không bắn mẫu hả em

play63:28

chơi giống như vẫn chơi vậy vậ ơi nhỏ

play63:32

sao em là ngày xưa em Thục pza mà pza Hả

play63:35

được

play63:39

ủ không

play63:41

vậy Ok Ok Ok vô ấy anh

play63:53

đi

play63:56

Ủa đóng thà cục rồi Kì ướp xát luôn rồi

play63:59

Chưa bao giờ mà thấy qu Hy mà gỡ như vậy

play64:01

luôn á

play64:03

quá cu mà Ủa anh ơi anh ơi anh ơi cái gì

play64:09

còn sống

play64:11

không Trời ơi c d nè vậy

play64:15

Chơi vậy chơi mạ bà ơi sao mạnh bà hành

play64:19

Nam rồi Trời ơi lạnh quá

play64:25

[âm nhạc]

play64:39

chứ ủ I

play64:44

[Vỗ tay]

play64:49

ủ hết con ơ rồi đi rồi đi

play64:55

[âm nhạc]

play64:58

rồi

play65:00

đ

play65:03

đ Ủa là anh ris còn có một con hả Anh

play65:06

còn có con h ris phải tấn công thôi chứ

play65:08

r không né được

play65:09

[âm nhạc]

play65:23

nữa

play65:27

bạn của

play65:28

tôi bạn của tôi Trời ơi người thế bạn

play65:32

của tôi đây

play65:35

rồi vô vô vô người thế bạn của tôi đây

play65:40

rồi Trời ơi em đi

play65:44

[âm nhạc]

play65:45

rồii

play65:47

m chả tay t lấy B tay luôn

play65:53

rồi

play65:56

[âm nhạc]

play65:59

tấn ơi lẹ anh tấ

play66:01

[âm nhạc]

play66:08

ơi Anh vô lẹ chưa Anh kều Minh Tuấn Ủa

play66:12

có ai chỉ dẫn mình đi không cho đời kều

play66:14

Minh Tuấn đi theo dây cáp hả lẹ

play66:23

lên Ủa sao giờ này mắt hay là mình đi ra

play66:25

mình được không ch sao em ơi cho anh ơi

play66:29

vô đây mà tròi đi ấy nữa mắt quá à Kiểu

play66:33

hồi hột

play66:34

á Ở đây nè anh đi đi đâu nữa trời ơi Ôi

play66:40

Em gái của

play66:46

[âm nhạc]

play66:50

tôi à Đúng đó bước đầu là phải nhẹ nhẹ

play66:54

thôi Đúng

play66:55

[âm nhạc]

play66:56

[Tiếng cười]

play67:01

rồi viêm xoan mà hay suy nghĩ quá này có

play67:05

đâu suy nghĩ trời bún thôi mà đâu phải

play67:06

đi nước này nước kia đâu

play67:10

[âm nhạc]

play67:13

Ừ hê hê

play67:18

[âm nhạc]

play67:22

play67:24

ủ quá Hello Mary chơi kì vậy bắn đi

play67:30

Mary con này con

play67:36

này Trời

play67:39

ơi lạnh quá nó bị

play67:44

run Ờ trời tức

play67:52

ghê

play67:56

trời khu lại khêu lại chơi mà chơ khều

play67:59

lại chơi chơ chạy

play68:01

[Tiếng cười]

play68:08

vậy

play68:10

[Vỗ tay]

play68:12

[âm nhạc]

play68:21

B yeah

play68:26

yeah chạy anh ở lại đây luôn Ủa Đâu có

play68:31

đâu Đúng rồi anh ở lại đây anh thua chót

play68:33

mà anh ở lại đây rồi ai chơi nữa không

play68:35

có ai chơi hết chị thấm vôa chơi với

play68:38

anh từ đầu tôi đã nói rồi kị Min tấn

play68:41

thua mà thua mà đặ suy nghĩ rồi tù phạt

play68:44

đó ha

play68:45

đáng phạt là phải cởi

play68:50

ra cuối cùng cũng thát được Trời ơi ơi

play68:54

hay đó em Trời

play68:59

ơi lạnh quá cho ra đi mấy anh em ơi em

play69:04

biết em sai rồi trò này là em dạy dộ cho

play69:07

em ra đi l ơi Lâm ơi gì c anh yểu ơi này

play69:16

ơ dạ ơi sai rồi em có những nước cờ Dạ

play69:20

dột sao cho em đi Bỏ qua đi Trời ơi lẫng

play69:23

được ỏi

play69:27

luôn sản rồi sản rồi bây giờ giới thiệu

play69:30

bị ngáo ngáo nè đó châ ga đi được không

play69:33

mất dừ h lắm Ai bểu An có một rùi là

play69:37

[âm nhạc]

play69:40

chi lạnh nha chết

play69:45

á ơi lạnh quá B

play69:49

ơi quá đội Thắng chưa Cho anh ra mà An

play69:53

tự ra lạnh quá rồi đây sao nã Em hướng

play69:57

dẫn cho anh gắt búng rồi mà anh không

play69:58

nghe lời

play69:59

em anh cố bún mà nó không có vô được gì

play70:02

hết á Cú ơi lạnh

play70:08

quá rồi Như vậy là ở cái thử thách thứ

play70:11

hai tại khu vực Băng Đăng Đầm Sen này

play70:13

thì là đội chiến thắng lại thuộc về đội