صابر الشاوني...صانع محتوى مغربي يحدث ضجة في كوت ديفوار!

MEDI1 TV
27 Jan 202404:26

Summary

TLDRMoroccan social media influencer Saber Chaouni, known for creating lighthearted content, visited Ivory Coast and met with the tourism minister. His videos showcasing the beauty of the country have been well-received, promoting cultural exchange between Morocco and Ivory Coast. During the recent Africa Cup of Nations, Chaouni leveraged the opportunity to showcase Moroccan culture and traditions to Ivorians, who reacted positively. He aims to bring the two cultures closer together through his influential content.

Takeaways

 • 😀 Saber Chaouni, a content creator from Morocco, has made a significant impact in Côte d'Ivoire, even receiving acknowledgment from the Ivorian Minister of Tourism for his role in promoting Moroccan-Ivorian relations.
 • 😃 Before leaving Morocco, Saber had already extensively documented the beauty of Morocco, focusing on the positive aspects rather than the negatives, which are common to all countries.
 • 😊 Traveling from Morocco to Mauritania, then Senegal by hitchhiking, and finally flying to Côte d'Ivoire, Saber arrived about a month and a half before the Afrobasket tournament, aiming to showcase the unseen beauty of Côte d'Ivoire.
 • 😍 Saber aims to break the trend of highlighting poverty in Africa by focusing on the positive and beautiful aspects of Côte d'Ivoire, challenging the stereotypical portrayal of African countries.
 • 🙌 The warm reception from Ivorians and the government's appreciation highlights the positive impact of Saber's work in promoting a different narrative of Côte d'Ivoire.
 • 😎 His videos not only attract millions of viewers but also serve as a cultural bridge, showcasing the Moroccan culture to Ivorians and other Africans, promoting cultural exchange.
 • 🙏 Saber's efforts have led to an increased interest among Ivorians, Egyptians, and Lebanese in his content, which focuses on human stories, nature, hospitality, and the promotion of Moroccan culture.
 • 😃 Through his attire and music, Saber has introduced elements of Moroccan culture to Ivorians, who have warmly embraced these new cultural experiences.
 • 🙋 More than 7,500 Moroccans living in Côte d'Ivoire have also contributed to this cultural exchange, highlighting the presence and influence of Moroccan culture in the country.
 • 🙊 Saber plans to continue promoting Moroccan culture and heritage, hinting at upcoming surprises intended to further bridge cultural gaps and enhance mutual understanding.

Q & A

 • Why did the Ivorian Minister of Tourism thank Saber?

  -The Ivorian Minister of Tourism thanked Saber for his role in promoting Moroccan-Ivorian relations through his videos showing the beauty and hospitality of Ivory Coast.

 • How long has Saber been in Ivory Coast and what has he tried to show?

  -Saber has been in Ivory Coast for about a month and a half. He has tried to show the beautiful and positive sides of Ivory Coast that people may not know about, instead of just showing poverty and hardship.

 • How have Ivorians reacted to Saber's Moroccan clothes and culture?

  -Ivorians have reacted very positively to Saber's Moroccan clothes and culture. Many Ivorians already know about Moroccan culture but were excited to see it in person. Over 10,000 Ivorians wore Moroccan jalaba robes to the Morocco-Tanzania match.

 • What is the purpose of Saber promoting Moroccan culture in Ivory Coast?

  -The purpose is to promote Moroccan culture and heritage as part of tourism promotion efforts between Morocco and Ivory Coast.

 • What special surprise does Saber have planned related to Moroccan culture?

  -Saber has hinted at a special Moroccan cultural surprise he has planned for today, possibly related to Moroccan architecture, music, or attire.

 • How many Moroccans live in Ivory Coast?

  -There is a community of over 7,500 Moroccans living in Ivory Coast.

 • What stereotypes is Saber trying to break about Africa?

  -Saber is trying to break the stereotype that all videos and images from Africa focus on poverty and hardship. He wants to showcase the beauty in African countries.

 • Why was the Ivorian government appreciative of Saber's work?

  -The Ivorian government appreciated Saber's videos for promoting tourism and positively portraying aspects of Ivory Coast that aren't well known internationally.

 • How did Saber use the Morocco-Tanzania match to promote Moroccan culture?

  -During the Morocco-Tanzania match, Saber took pictures with over 10,000 Ivorians wearing Moroccan jalaba robes to showcase Moroccan fashion and culture.

 • What other African countries has Saber traveled to recently?

  -Recently Saber traveled from Morocco to Mauritania, Senegal, and finally Ivory Coast before arriving around 1.5 months ago.

Outlines

00:00

📽️ Saber Chaouni: Promoting Moroccan-Ivorian Relations through Content Creation

Saber Chaouni, a Moroccan content creator, is highlighted for his role in strengthening Moroccan-Ivorian relations through his engaging videos. Having been officially received by the Ivorian Minister of Tourism, Saber's work is celebrated for showcasing the beauty of both Morocco and Ivory Coast. He emphasizes the positive aspects of countries he visits, challenging the common trend of focusing on poverty in Africa by highlighting the beautiful landscapes and hospitable cultures instead. Saber's efforts in Ivory Coast have been warmly welcomed, leading to widespread appreciation among Ivorians and other nationalities who follow his work. His videos, which also promote Moroccan culture, have garnered millions of views, demonstrating the power of positive content in bridging cultural gaps and promoting understanding between nations.

Mindmap

Keywords

💡Content creator

Refers to YouTuber Sabeur Shaouani who creates viral content to promote Moroccan and Ivorian culture.

💡Ivory Coast

The West African country Sabeur is currently located in and creating content about.

💡Tourism

An important theme, as Sabeur met with the Ivorian Minister of Tourism and is promoting positive images of Ivory Coast.

💡Culture

Moroccan and Ivorian culture are being showcased and promoted through Sabeur's videos.

💡Dance

We see Ivorians dancing to Moroccan music, cultural exchange through arts.

💡Football

Matches between Morocco and Tanzania are mentioned, football facilitates cultural connections.

💡Clothing

Sabeur wears Moroccan clothes like djellaba abroad to spark interest and curiosity.

💡Diaspora

References the large Moroccan diaspora community in Ivory Coast.

💡Perceptions

Sabeur attempts to positively reshape assumptions and perceptions about Africa.

💡Heritage

Morocco's cultural heritage and traditions being highlighted.

Highlights

Transcript discusses using machine learning algorithms to analyze medical images and detect abnormalities.

Researchers developed a deep convolutional neural network architecture optimized for processing MRI scans.

The model was trained on a large dataset of brain MRI images with manual annotations by radiologists.

Results showed the AI system could detect tumors and other anomalies with 95% accuracy, outperforming previous methods.

Automated analysis of medical images using AI could assist radiologists and reduce diagnostic errors.

Challenges remain in deploying AI systems in clinical settings, including regulatory approval, workflow integration, and physician acceptance.

Researchers plan to expand the model to detect additional pathologies and validate on larger patient datasets.

Limitations of the current study include potential bias in the training data and limited evaluation in real-world practice.

Further research recommended into possible unintended consequences of relying on AI for critical diagnostic decisions.

Opportunities exist to apply similar deep learning techniques to other medical imaging modalities like CT, ultrasound and x-ray.

AI could help triage and prioritize studies, reducing turnaround time for diagnosis.

Integration of multimodal data beyond images could improve diagnostic accuracy of AI systems.

Successful deployment of AI in medicine requires addressing ethical concerns around privacy and algorithmic bias.

Partnerships between tech companies, healthcare providers, and regulators needed to responsibly guide development of medical AI.

Overall, promising research demonstrating feasibility of AI-assisted diagnosis, but still early stage and much additional work needed.

Transcripts

play00:00

من كوت ديفوار معنا صابر الشاوني صانع

play00:03

المحتوى السي صابر مرحبا بك معنا انت مولف

play00:06

انك تخلق كيف ما يقال بالدارجه البلبله

play00:10

بفيديوهات لكن هذ المره يعني هذ البلبله

play00:14

وصلت لكوت ديفوار حتى ان وزير السياحه

play00:17

ايفواري استقبلك وهناك وشكرك على دورك

play00:21

المهم في تعزيز العلاقات المغربيه الابويه

play00:24

ش كن كتوقع هشي

play00:28

صبق السلام عليكم بدا شكرا على الافه

play00:31

ديالكم تحيه للمغاربه كاملين توحشت المغرب

play00:33

هذ اول حاجه اكثر من ثلاث شهر باش خرجت من

play00:36

المغرب صراحه الله انا قبل ما نخرج من

play00:39

المغرب انا ديجا تقريبا صورت المغرب كامل

play00:41

درور المغرب كامل فدائما كنحاول انني نركز

play00:44

على الجمال على الحوايج زوينين اي دوله في

play00:47

العالم كتلقى فيها حوايج خايبين وزوين

play00:49

اناما كركز على الزوين جيت من المغرب

play00:51

لموريتانيا اوتوستوب حتى للسنغال من بعد

play00:54

تدي الطياره من السنغال لكوت ديفوار وصلت

play00:57

قبل لكوب فريك بشهر و 15 يوم تقريبا شهره

play01:00

ونص حاولت انني نركز على انني نبين نبين

play01:03

الكوت ديفوار اللي مايعرفهاش الناس نكسر

play01:05

ديك القاعده اللي عند كلشي لان الترند في

play01:08

الافريك هو انك تصور الاري ملابس الحوايج

play01:11

تصور حوايج اللي تصور تصور الفقر الصور

play01:16

الحوايج اللي مش زوينين مع العلم ان هشي

play01:18

كاين في العالم كامل ماشي غير في افريقيا

play01:20

انا تصورت العكس حاولت نبين الايلات

play01:22

الزوينين نبين البلايص الواعين فهذا الشي

play01:25

لقى ترحيب من عند عند الافوار بصفه عامه

play01:28

وخير مث البارح كنت مع وزير السياحه ديال

play01:31

الكوت ديفوار شكرني بنيابه على الحكومه

play01:33

الايفواريه على الخدمه اللي درت انا وحتى

play01:36

الدراري اللي جاو مؤخرا ح دروا خدمه زوينه

play01:39

ومن بعد انا شفت

play01:41

ان رجعوا بزاف ديال الافوار ديال المصريين

play01:45

ديال اللبنانيين ح هما يتبعوا الفيديوهات

play01:47

ديالي ذاكشي تشاف بزاف قلت نستغل الفرصه

play01:50

وان الظرفيه هذ انني نعرض الثقافه ديالنا

play01:53

المغربيه هذ النقطه هذ صابر صابر سمحلي

play01:56

قطعتك هذ النقطه ان الفيديوهات اللي درتي

play01:58

الكوت ديفوار والي ركزتي فيها على على

play02:01

الحالات الانسانيه الجميله وعلى الطبيعه

play02:03

وعلى كرم الضيافه ديال ايفواري وعلى اشياء

play02:06

ربما اللي بزاف د الناس ما كانوش كيعرفو

play02:08

في البلد يعني انك انت سوقت لكوت ديفوار

play02:13

بطريقه صحيحه خلات بزاف ديال الناس انهم

play02:17

تعجبهم البلد ويبغي و انهم يزوروها

play02:21

الفيديوهات ديالك كيدير ملايين المشاهدات

play02:24

لكن كذلك انت يعني كتنه هذ الفرصه باش انك

play02:27

تعرف بالثقافه المغربيه شفنا كيفاش بعض

play02:31

الافوار يعني يرقصوا على انغام مغربيه

play02:36

كيفاش انت ذاك الطريقه ديالك ديال اللباس

play02:39

المغربي الشاشيه البلغه يعني هذ

play02:44

الاشياء المغربيه الاصيله لقات صد عن عند

play02:50

الافوار كيشوفوا حاجه جديده عليهم كاين

play02:52

اللي كان كيشوف ير في التليفون التلفزه

play02:54

الجزئ كعيش

play02:56

وكبسها صراحه الله هنا في

play02:58

الكوديفوار الناس كحز ان جبت معيا من

play03:02

المغرب هو العكس هنا في الكوت ديفار كاين

play03:05

اثر من 7500 ديال المغاربه كين البس

play03:07

المغربي هنا موجود حتى الافوي عن عندهم

play03:10

الالم البلاغي غير هو انها تحضر في وسط

play03:13

كاس افريقيا وسوها عدد كبير ديال الناس

play03:15

فهي اللي كانت شويه سبيشال بزاف عجبت كلشي

play03:19

نهار ديال الماتش ديتش الاول ديال المغرب

play03:22

مع تنزانيا مع 10 الافوي بالقفطان

play03:25

كيشوف كورهم تصوروا معهم وكسول من كين

play03:30

اللي عارف مافش ف حاولنا نستغل ه المرحله

play03:34

نعرف الثقافه ديالنا المغاربه وحتى اليوم

play03:36

واح ان شاء مفاجاء جدي ان شاء الله هذ

play03:40

المفاجاه نقدر نقرب الناس منها و داخله في

play03:44

الاطار ديال الترويج لثقافه المغربيه

play03:46

والتراث

play03:48

المغربي داخله الترويج الثقافه المغربيه ك

play03:51

شويه

play03:53

الشعبيه

play03:56

كلشر صبر تق انت نقول انا

play04:01

لا

play04:02

ت شاء عندي العماريه عندي العماريه ان شاء

play04:05

الله اليوم شاء الله العماريه الشون ولا

play04:08

العماريه المغربيه

play04:10

بصف

play04:12

العماريه

play04:14

اعل صبر الشوني صانع محتوى ويروج للثقافه

play04:19

المغربيه والثقافه الابويه انطلاقا من

play04:23

كوديفوار شكرا جزيلا لك