GPT-4 NASIL KULLANILIR 🔥 Yapay Zekada Devrim

Tirendaz Akademi
18 Mar 202314:36

TLDRGPT-4, yapay zeka alanında devrim yaratan bir model olarak tanıtıldı. Bu model, metin ve görsel verileri işleyebiliyor ve çoklu modellerden farklı olarak, GPT-4'ün en büyük farkı, metin, görsel ve hatta video verilerini kabul etmesidir. Örnek olarak, bir web sitesi şablonunun fotoğrafını kullanarak renkli bir web sitesini yaratabilir veya bir oyunun kodunu sunarak oyunu yaratabilir. GPT-4, Google'ın 2017 yılında geliştirdiği Transformer mimarisine dayanıyor ve bu mimari, özellikle dilden dile çevirilerde başarılı sonuçlar vermiştir. GPT-4, insan seviyesinde görevleri yerine getirirken, akademik ve profesyonel sınavlarda da başarılı performans göstermektedir. Ancak, %100 doğru cevap verme yeteneğine sahip olmasa da, GPT ailesindeki diğer modellerden daha doğru sonuçlar elde ediyor. Erişim konusunda, OpenAI'nin aylık 20 dolarlık aboneliği veya bekleme listesine kaydolarak erişilebilir. GPT4'ün kullanım maliyetleri, diğer modellere göre daha yüksek olsa da, gücü ve doğruluğu nedeniyle kullanılmasının değeri tartışılmaktadır.

Takeaways

 • 🔥 GPT-4, yapay zeka alanında büyük bir gelişme olarak piyasaya sürülmüştür.
 • 📈 GPT-4, metin ve görsel verileri işleyebilen çoklu modellerden biridir.
 • 🌐 GPT-4, web sitesi tasarımı gibi görsel şablonları kodlaması için kullanılabilir.
 • 🎮 GPT-4, oyun geliştirme gibi metinsel açıklamalarla kod üretebilir.
 • 📚 GPT-4, önceki versiyonlardan daha güçlü ve daha detaylı sonuçlar sunar.
 • 🧠 GPT-4, insan seviyesinde görevleri yerine getirebilir ve akademik sınavlarda başarılı olabilir.
 • 📈 GPT-4, Transformer mimarisine dayanır ve Google'ın büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmiştir.
 • 🔍 GPT-4, görsel ve metinsel verileri analiz edebilir ve olağan dışı durumları belirleyebilir.
 • 📊 GPT-4, diğer dillerde de testlerde başarılı sonuçlar elde etmiştir.
 • 💰 GPT-4'e erişim, ücretli abonelik veya bekleme listesine katılım yoluyla mümkündür.
 • 💵 GPT-4'ün kullanım maliyeti, token sayısına göre belirlenir ve daha yüksek performans için daha pahalıdır.

Q & A

 • GPT-4 nedir ve ne işe yarar?

  -GPT-4, Google'ın 2017 yılında geliştirdiği Transformers mimarisine dayanır ve metin, görsel ve video verileriyle çalışabilen çoklu model bir yapay zekadır. Web sitesi tasarımı, oyun kodları oluşturma ve akademik veya profesyonel sınavlarda yardımcı olmak gibi insan seviyesinde görevleri yerine getirebilir.

 • GPT-4'ün diğer modellerden farkı nedir?

  -GPT-4'ün diğer modellerden en büyük farkı, metin verileri dışında görsel ve video verileriyle de çalışabilme yeteneğidir. Ayrıca, çok daha fazla parametre ile (yaklaşık 100 trilyon parametre) daha büyük bir yapıya sahip olup, bu sayede daha karmaşık görevleri daha iyi gerçekleştirebilir.

 • GPT-4'e nasıl erişebilirim?

  -GPT-4'e erişmek için OpenAI'ye abone olabilirsiniz. Abonelikle birlikte GPT-4'ü kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, OpenAI'nin playground sayfasında veya Microsoft tarafından geliştirilen Bing arama motoru kullanılarak da erişilebilir.

 • GPT-4'ün fiyatı nedir ve nasıl hesaplanır?

  -GPT-4'ün fiyatı, kullanılan token sayısına göre belirlenir. Bir token metnin en küçük parçasıdır ve genellikle bir sembol veya bir kelime olabilir. Örneğin, 2133 token yaklaşık 1600 kelimeye denk gelir ve bunun tamamlama maliyeti 0.128 dolardır.

 • GPT-4'ün akademik ve profesyonel sınavlarda nasıl performans gösterdiğini öğrenebilirim?

  -OpenAI araştırmacıları, GPT-4'ü akademik ve profesyonel sınavlarda test ettiler. Grafiklerde GPT-4, diğer modellere göre %80'i geçmeye ve hatta bazı sınavlarda %100'e yakın başarı elde ettiği görülmektedir.

 • GPT-4'ün limitleri nelerdir?

  -GPT-4, yüksek kabiliyetlerine rağmen, doğru cevap verme oranına ulaşamayabilir ve sonuçlar insan benzeri olmayabilir. Bu nedenle, öğretmen veya insanın doğruluğunu tam olarak karşılamak için daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç duyulabilir.

 • GPT-4'ün Transformer mimarisi ne anlama gelir?

  -Transformer mimarisi, encoder ve dekodör yapılarından oluşan bir yapay zeka mimarisidir. Bu mimari özellikle dilden dile çeviri görevlerinde revolisyon niteliğinde sonuçlar vermiş ve son 5 yılda insan seviyesinde çevirilerin yapılabilmesinin temelini oluşturmuştur.

 • GPT-4'ün önceki versiyonlarıyla karşılaştırıldığında nasıl bir gelişme göstermiştir?

  -GPT-4, önceki versiyonlarından daha fazla veri türü (metin, görsel, video) ile çalışabilme ve çok daha fazla parametre (100 trilyon) içerme yeteneği ile gelişmiştir. Bu sayede karmaşık ve insan seviyesinde görevlerin yerine getirilmesinde daha başarılıdır.

 • GPT-4'ün kullanıldığı bir örnek olarak ne verilebilir?

  -GPT-4'ün kullanıldığı bir örnek olarak, bir kullanıcının bir web sitesi şablonunu çizip fotoğrafını çekip, GPT-4'e bu görsel girdi olarak vererek, renkli bir web sitesini birkaç saniye içinde oluşturması verilebilir.

 • GPT-4'ün bir akademik veya profesyonel sınavda nasıl yardımcı olabileceği açıklanmıştır?

  -GPT-4, kullanıcının akademik veya profesyonel sınavda istediği konuyu söylemesi durumunda, sınavın konularını anlayarak kullanıcıya gerekli bilgiler ve çözümleri sunarak yardımcı olabilir.

 • GPT-4'ün performansını ölçen bir test nedir?

  -GPT-4'ün performansını ölçen bir test, bir kelimeden sonra gelen kelimeyi modelin nasıl tahmin ettiğini ölçen bir testtir. Bu test genellikle İngilizce dilinde yapılmakta ve doğru cevap bulma olasılığını ölçüm olarak kullanılmaktadır.

 • GPT-4'ün diğer dillere çevrildiğinde ve orada test edildiğinde nasıl sonuçlar veriyor?

  -GPT-4, diğer dillere çevrildiğinde ve orada test edildiğinde, 26 dilin 24'ünde rakiplerinden daha iyi skorlar elde etmiştir ve bu dillere özgü akademik ve profesyonel sınavlarda başarılı performans göstermiştir.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to GPT-4: A Multi-Model Paradigm Shift

The first paragraph introduces GPT-4 as a highly anticipated model that has been released to the public. It is described as a significant milestone in deep learning, particularly due to its multi-model capabilities, which allow it to process not only text but also visual inputs. An example is given where GPT-4 transforms a hand-drawn website template into a colored website by providing the necessary code. The paragraph also mentions the ability to input textual data for tasks such as game development, with GPT-4 generating the required code. The capabilities of GPT-4 are further highlighted with additional examples, and the audience is encouraged to subscribe for the latest content on artificial intelligence and data science.

05:01

🤖 GPT-4's Architecture and Evolution Compared to Predecessors

The second paragraph delves into the architecture of GPT-4, which is based on the Transformers model developed by Google's Brain Team in 2017. The paragraph explains the encoder-decoder structure of the model and its revolutionary impact on tasks like language translation. It contrasts GPT-4 with its predecessor, GPT-3.5, highlighting the ability of GPT-4 to work with text, visual, and video data. The paragraph also emphasizes the significant increase in the number of parameters from 175 billion in GPT-3.5 to 100 trillion in GPT-4, which contributes to its enhanced capabilities. The comparison extends to their performance in complex conversations and academic and professional exams, where GPT-4 demonstrates higher reliability, creativity, and attention to nuances.

10:05

💰 Accessing and Pricing GPT-4 for Application Development

The third paragraph discusses how individuals can access GPT-4 and its pricing model. It mentions the introduction of a paid subscription model for chat GPT at a rate of $20 per month, which grants direct access to GPT-4. For those not willing to subscribe, the paragraph suggests joining a waiting list for potential future access. It also covers the application of GPT-4 in various fields and the option to use it through platforms like Microsoft's Bing search engine, which has integrated GPT-4 as its underlying technology. The pricing for GPT-4 is detailed in terms of tokens, which are the basic units of text measured for cost. The paragraph provides examples of the cost for different token counts and compares the pricing and performance of GPT-4 with that of chat GPT and GPT-3.5, emphasizing the value proposition of GPT-4's increased accuracy and capabilities.

Mindmap

Keywords

💡GPT-4

GPT-4, bir yapay zeka modelidür ve bu videoda ele alınan ana temadır. GPT-4, metin, görsel ve video verileriyle çalışabilir ve insan seviyesinde görevleri yerine getirebilir. Örneğin, bir web sitesi şablonunu alıp renkli bir web sitesine dönüştürebilir veya bir oyunun kodlarını verebilir. Bu model, yapay zeka alanında büyük bir gelişme olarak kabul edilir.

💡Transformers Mimarisi

Transformers Mimarisi, GPT-4'ün temelini oluşturan bir yapıdır. Bu mimari, özellikle dilden dile çevirilerde başarılı sonuçlar vermiş ve encoder-decoder yapısına sahip. Videoda, GPT-4'ün bu mimariyi kullanarak internetteki verileri işlediğini belirtilmiştir.

💡Parametre

Parametre, bir yapay zeka modelinin karmaşıklığı ve öğrenme kapasitesi için kullanılan bir terimdir. GPT-4'ün 100 trilyon parametresi varken GPT-3.5'in sadece 175 milyarı bulunmakta, bu da GPT-4'ün çok daha karmaşık ve güçlü bir model olduğunu gösterir.

💡Kod Oluşturma

GPT-4'ün sunabileceği bir özellik, kullanıcıların oyun yapmak istediklerini söyleyerek oyunun kodlarını elde etmeleridir. Bu özellik, kullanıcıların kendi kodları ile uğraşmak zorunda kalmadan oyun geliştirmelerine olanak tanır.

💡Web Sitesi Tasarım

GPT-4, kullanıcıların bir web sitesi şablonunu resme çevirerek ve bu resme dayalı olarak bir web sitesini kodlayarak tasarlamasına olanak tanıyan bir yetenekdir. Bu, web tasarım konusundaki beceri düzeyine bakılmaksızın profesyonel görünümlü web siteleri oluşturmayı mümkün kılar.

💡Akademik ve Profesyonel Sınavlar

GPT-4, insan seviyesinde başarı gösterebilen bir model olarak, akademik ve profesyonel sınavlarda kullanılabilir. Videoda, GPT-4'ün bu sınavlarda insanın yanında olması durumunda, yüksek puan almayı kolaylaştırabileceği vurgulanmıştır.

💡Token

Token, GPT-4'ün kullanım maliyetlerini belirlemekte kullanılan birimdir. Bir token, metnin en küçük parçasıdır ve GPT-4'ün işleyebileceği bir sembol veya kelime olabilir. Örneğin, bir tokanın yaklaşık 700 kelimeye denk geldiği belirtilmiştir.

💡Fiyatlandırma

GPT-4'ün kullanım maliyetleri, token sayısı üzerinden belirlenir. Videoda, GPT-4'ün fiyatlandırması ve diğer modellerle karşılaştırmalı olarak daha pahalı olduğu, ancak daha doğru ve nüanslu sonuçlar sunabileceği açıklanmaktadır.

💡Chat GPT

Chat GPT, kullanıcıların GPT-4 gibi yapay zeka modelleriyle etkileşim kurabileceği bir platformdur. Abonelik aracılığıyla erişilebilen bu hizmet, kullanıcıların GPT-4'ün yeteneklerini keşfedebilmesi için bir yol sunar.

💡Yapay Zeka Geliştirmeleri

Video, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve GPT-4'ün bu gelişmelere nasıl önemli bir katkı sağladığını anlatmaktadır. GPT-4'ün önceki modellerle kıyasla daha fazla veri türü işlemesi ve daha büyük parametre sayısına sahip olması, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak görülmektedir.

💡Özetleme

GPT-4'ün görseldeki metinleri algılayarak ve makaleleri özetleyebilmesi, bir diğer önemli özelliktir. Bu özellikle, kullanıcılar uzun metinleri daha hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilirler.

Highlights

GPT-4, Open AI'in piyasaya sürdüğü yeni yapay zeka modelidir.

GPT-4, diğer modellerden farklı olarak metin ve görsel verileri işleyebilir.

GPT-4, bir web sitesi şablonunu görsel olarak tanıyarak kod üretebilir.

GPT-4, kullanıcıların oyun yapmak istediklerini söyleyerek oyun kodları üretebilir.

GPT-4, JavaScript ve HTML kodları kullanarak oyun geliştirmenizi sağlar.

GPT-4, insan seviyesindeki görevleri yerine getirebilir ve çok yönlü uygulamalar sunar.

GPT-4 Transformer mimarisine dayanıyor ve Google'ın 2017 yılında geliştirdiği yapıyı kullanır.

GPT-4, internetteki büyük verileri kullanarak eğitilebilir.

GPT-4, önceki versiyon olan GPT-3.5'e göre metin, görsel ve video verileriyle çalışabilir.

GPT-4'ün parametre sayısı GPT-3'ten yaklaşık 500 kat daha fazla.

GPT-4, karmaşık sohbetlerde daha güvenilir, kreatif ve nüanslıdır.

Akademik ve profesyonel sınavlarda GPT-4, insan seviyesinde başarı gösterir.

GPT-4, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla ilgili sınavlarda %80'i geçebilir.

GPT-4, diğer dillere çevrilen sınavlarda da başarılı sonuçlar elde ediyor.

GPT-4, doğru cevap oranına yakınsa da tam olarak doğru cevap vermeyetmeyebilir.

GPT-4, aylık 20 dolara abone olarak erişilebilir.

GPT-4, Microsoft tarafından geliştirilen bir arama motoru olan Bing'in arkasındaki motor olarak kullanılabilir.

GPT-4'ün kullanım maliyeti, token sayısına göre belirlenir ve 1 milyon kelime için 43 dolara mal olur.

GPT-4, diğer modellerden daha doğru ve rahata çıkarma kapasitesine sahip olsa da pahalı olabilir.