Apple Tüm Sanat Dünyasını Prese Soktu - Yapay Zekada Bu Hafta #21

Timur Akkurt
12 May 202421:31

TLDRBu haftanın 'Yapay Zekada Bu Hafta' programında, sunucu, Apple'ın yeni tabletlerini tanıttığı önemli bir lansman hakkında konuşuyor. Ancak, lansmanın başarısız olmasının ardından, Apple'ın bir hata yapmış olduğu ve sanat dünyasını preseye soktuğu eleştiriliyor. Program boyunca, yapay zekanın çeşitli sektörlerdeki etkilerine değiniliyor; özellikle Adobe'un yeni özellikler ve Project Neo adlı yeni bir araç hakkında detaylar sunuluyor. Sunucu, ayrıca, Elon Musk'un simülasyon teorisi ve evrensel temel gelir hakkında düşüncelerini paylaşıyor ve bu konular hakkında tartışmalara açık bir tutum sergileyerek dinleyicilere bilgi ve perspektif sunuyor.

Takeaways

 • 📣 Apple, sanat dünyasını etkileyici bir şekilde etkilemek için yeni bir tablet serisi tanıttı, ancak bu tanıtım bir hata ile karşılaştı ve birçok sanat dalını rahatsız etti.
 • 🔊 Huawei, Dubai'de yapılan bir tanıtım etkinliğinde yeni Matebook X Pro serisi ile dikkat çekiyor ve güçlü bir ekipman olarak tanıtıldı.
 • 🎧 Free BDS 6 kulaklıkları, performans ve fiyat açısından en iyi seçeneklerden biri olarak bahsedildi ve gelecek hafta daha detaylı olarak sunulacak.
 • 🌐 Apple'ın yeni tabletlerinin tanıtımı sırasında yaşanan sorunlar, şirketin stratejisini ve marka imajını etkileyebilir.
 • 💻 Adobe, sürekli olarak yeni özellikle geliştirerek Photoshop ve Project Neo gibi araçları geliştiriyor ve bu sayede sektörde lider kalmaya çalışıyor.
 • 🚀 Elon Musk, gerçek dünyada değil, bir simülasyonda yaşadığımıza inanmaktadır ve bu düşünceye göre, teknolojik gelişmeler sürekli olarak hayatımızı etkileyebilir.
 • 🤖 Google, sağlık alanında yapay zeka ile ilgili önemli ilerlemeler yapmaktadır ve bu sayede doktorların işlerini kolaylaştırabilir.
 • 👩‍💼 Universal basic income ve universal basic compute gibi kavramlar, gelecekte toplumumuzun yapısını değiştirebilir.
 • 📈 Autodesk, 3 boyutlu modelleme ve tasarım alanında yeni bir yapay zeka modeli duyurdu ve bu sayede sektörde daha fazla etkileşimliliğe ve verimliliğe katkıda bulunabilir.
 • 🎵 Son teknolojiler, müzik ve sanatçıların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve yeni yöntemler ile sanatsal eserler yaratma imkanları artıyor.
 • 🌟 Google ve diğer teknoloji şirketlerinin büyük lansmanları, insanların günlük hayatlarını daha da kolaylaştıracak yeniliklerle doludur ve bu yeniliklerin etkisi, tüm sektörleri etkileyebilir.

Q & A

 • Yapay zekanın bu hafta neler üzerinde durulduğunu söyleyebilir misiniz?

  -Yapay zekanın bu hafta üzerinde durulan konular arasında Huawei'un yeni Matebook X PRO serisi, P 70 modelinin ve yeni kulaklıklarının tanıtımı, Apple'ın yeni tabletlerinin ve bir tanıtım hatası nedeniyle gündemin mahvolmesi yer alıyor.

 • Nasıl bir tanıtım hatası nedeniyle Apple'ın gündeminin mahvolduğunu açıklayabilir misiniz?

  -Apple'ın tanıtımında bir hata oluştuğu için, sanat dünyasının birçok dalını kapsayan bir reklam filmini yayınladı ve bu durumla ilgili herkesin rahatsızlık duyduğu ve gündemin mahvolmesi yaşandı.

 • Adobe'un son eklediği özelliklerden bahsettiğiniz, Project Neo nedir?

  -Project Neo, Adobe tarafından geliştirilen ve tasarım sürecini hızlandırarak 3D modelleri daha sezgisel hale getiren bir araçtır. Kullanıcılar bu aracı kullanarak 3D nesneleri oluşturup, renk ve ışıklarla işlemek ve son olarak sosyal medya veya web siteleri için kullanılabilir hale getirebilirler.

 • Elon Musk'ın simülasyon teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

  -Elon Musk'ın simülasyon teorisi, evrenin bir tür matematiksel simülasyonda yaşandığı fikrini savunuyor. Bu görüş, matematik ve fiziğin sınırlarını ve gerçekliğin nasıl bir yapıda olduğuyla ilgili spekülasyonlara yol açıyor.

 • Yapay zekanın sanat ve tasarım alanındaki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

  -Yapay zeka, sanat ve tasarım alanında büyük bir etkisi bulunuyor. Özellikle Adobe'un Project Neo gibi araçlar, tasarımcıların daha hızlı ve etkili çalışmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, ses ve görüntü işleme konusundaki ilerlemeler de sanatçıların ve profesyonellerin işlerini kolaylaştırıyor.

 • Google'ın sağlık sektörü için geliştirdiği yapay zeka modeli hakkında bilgi verebilir misiniz?

  -Google, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka modeli olan Med cem'ı tanıttı. Bu model, doktorların tıbbi durumları analiz etmelerine ve hastaların muayenesini hızlandırmalarına yardımcı olabilir.

 • Yapay zeka ile ilgili gelecekteki beklentileriniz neler?

  -Yapay zeka, gelecekte daha fazla entegre olacak ve insanların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştıracak. Ayrıca, sanat ve tasarım alanlarında yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam edecektir.

 • Adobe Photoshop'un son sürümünde neler değişmiştir?

  -Adobe Photoshop'un son sürümünde, özellikler artırıldı ve Project Neo gibi yeni araçlar eklendi. Bu, tasarımcıların işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmasına olanak sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırıyor.

 • Yapay zeka ve teknolojinin geleceği için en önemli beceriler nelerdir?

  -Yapay zeka ve teknolojinin geleceği için en önemli beceriler arasında araçlara derinlemesine aşinalık, değişimleri takip etme, sezgi geliştirme, dayanıklılık, hızlı öğrenme ve teknoloji ile kendini geliştirme yeteneği yer alır.

 • Yapay zeka çağında hayatta kalmak için ne yapılması gerektiğini anlatan bir bölüm var mı?

  -Evet, yapay zeka çağında hayatta kalmak için insanoğlunun en büyük beceriler üzerinde duruluyor. Bu beceriler arasında araçlara aşinalık, değişikliğe adaptasyon, dayanıklılık ve hızlı öğrenme yeteneği bulunmaktadır.

 • Yapay zekanın gelecekteki iş hayatındaki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?

  -Yapay zeka, gelecekteki iş hayatında önemli bir rol oynayacak. İnsanlar yapay zeka ile uyum sağlayarak ve bu teknolojiyi kullanarak işlerini daha verimli ve ekonomik hale getireceklerdir.

 • Yapay zeka ve teknolojinin geleceği ile ilgili ne tür beklentileriniz var?

  -Yapay zeka ve teknolojinin geleceği ile ilgili olarak, her geçen gün daha fazla entegrasyona ve yeniliklere maruz kalacağımıza inanıyoruz. Bu sayede, işler daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale gelecek.

Outlines

00:00

😀 Introduction and Discussion on Artificial Intelligence

The speaker greets the audience and discusses a busy agenda. They mention a problem they faced with audio during a previous event but admit that it was good when they tried it. They suggest that artificial intelligence should solve such issues. The speaker also talks about Huawei's recent launch in Dubai and introduces the new Matebook X PRO series. They mention that the P70 will be integrated with AI and discuss its features. The speaker also shares their experience at the launch event in Dubai and comments on Apple's launch event in London, criticizing a promotional video by Apple that they felt disrespected the arts.

05:02

📱 Advancements in AI and Technology

The speaker talks about the potential of AI to revolutionize various aspects of life. They mention Apple's Siri and predict that AI will become more advanced and multimodal, capable of performing a wide range of tasks. The speaker discusses Adobe's latest updates and the integration of their systems, praising their strategy. They also mention the potential for AI to transform the VFX industry and the impact on jobs in fields like film and photography. The speaker expresses skepticism about Elon Musk's simulation theory but acknowledges the rapid pace of technological change.

10:03

🌐 The Impact of AI on Society and the Workforce

The speaker discusses the potential societal implications of AI, including the concept of universal basic income and the need to adapt to technological change. They suggest that skills like adaptability, resilience and a deep understanding of technology will be crucial for success in the AI era. The speaker also talks about the potential for AI to transform the healthcare industry, mentioning Google's development of a medical AI model. However, they express skepticism about the idea of replacing human doctors with AI and emphasize the importance of addressing physician burnout.

15:03

🎵 AI and the Future of Creativity

The speaker discusses the impact of AI on the music and entertainment industries. They mention Autodesk's new AI model for 3D animation and the potential for AI to streamline the creative process. The speaker also talks about the rise of platforms like TikTok and the legal battles over content sharing. They mention the potential for AI to generate music and video content, but also express concern about the implications for artists and creators. The speaker emphasizes the need for platforms to respect copyright and intellectual property rights.

20:05

📈 Looking Ahead to the Future of AI

The speaker reflects on the rapid pace of AI development and the potential to transform various industries. They mention major announcements from companies like Google, Adobe, and Apple. The speaker expresses excitement about upcoming launches and new AI-powered tools. They also discuss the potential for AI to increase productivity and efficiency, allowing individuals to accomplish more in their work. The speaker encourages the audience to stay informed about AI advancements and to embrace the opportunities they present.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka (AI), insan zekasının birçoğu özelliklerini taklit eden ve hatta bazı durumlarda超出 (aşırı) yetenekler gösteren bilgisayar programları ve aletlerin geliştirildiği bir bilim dalıdır. Bu videoda, yapay zekanın çeşitli sektörlerdeki etkilerine ve potansiyel gelişmelerine değinilmiştir. Örneğin, videoda 'Yapay Zeka şu işleri çözsün' ifadesiyle, yapay zekanın sorunlara çözüm getirme potansiyeli vurgulanmaktadır.

💡Huawei

Huawei, dünya çapında tanınmış bir Çinli telekomünikasyon şirketidir ve videoda, yeni ürünlerinin tanıtımının bir parçası olarak bahsedilmiştir. 'Huawei' lansmanı için Dubai'de'di' ifadesiyle, şirketin bir ürün lansmanını Dubai'de düzenlediği belirtilmiştir.

💡Apple

Apple, Amerikalı bir teknoloji şirketidir ve videoda, yeni tablet ürünlerinin tanıtımı ve stratejileri hakkında ele alınmıştır. 'Apple Londra'da çok önemli bir lansman yaptı' ifadesiyle, şirketin yeni ürünlerini bir lansman etkinliğinde tanıttığını öğreniriz.

💡Adobe Photoshop

Adobe Photoshop, görsel tasarım ve fotoğraf işleme alanında kullanılan bir yazılımdır. Videoda, 'Photoshop ekledikleri' ifadesiyle Adobe'nin Photoshop programına yeni özellikler eklediğinden bahsedilmiştir.

💡Project Neo

Project Neo, Adobe şirketi tarafından geliştirilen ve videoda bahsedilen bir araçtır. 'Bir de Project Neo diye bir şey geldi' ifadesiyle, Adobe'nin yeni bir ürün veya projeyle ilgili çalışmakta olduğunu anlayabiliriz.

💡Elon Musk

Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi başarılı teknoloji şirketlerinin kurucusudur. Videoda 'Elon musk Burası gerçek dünya değil diye çıkmış arkadaşın şeyi e iddiası' ifadesiyle, Musk'un simülasyon hipotezine atıfta bulunulduğu belirtilmiştir.

💡Universal Basic Income

Evrensel temel gelir, her bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelir sağlayacak bir ekonomik modeldir. Videoda 'Evrensel temel gelir' terimi, post-apokaliptik dünyada nüfusun düşürülmesi ve herkesin temel ihtiyaçlarını karşıtlamak için düşünülen bir model olarak ele alınmıştır.

💡Autodesk

Autodesk, 3 boyutlu tasarım ve mimari yazılımları geliştiren bir şirkettir. Videoda 'Autodesk 3 boyutlu Yapay Zeka modelini duyurdu' ifadesiyle, şirketin yeni bir yapay zeka ürününe duyrulduğu belirtilmiştir.

💡Google

Google, dünya çapında kullanılan arama motoru ve dijital hizmetler sağlayan Amerikalı bir teknoloji şirketidir. Videoda 'Google'a ihtiyacın yok' ifadesiyle, Google'un yapay zeka alanındaki gelişmelerinin diğer ürünlerinin veya hizmetlerinin kullanımını önemsemez hale getireceği konusunda tartışılmıştır.

💡Open AI

Open AI, sınırsız bir yapay zeka geliştirme hedefine sahip bir araştırma ve geliştirme organizasyonudur. Videoda 'Open ile anlaşmak üzereler' ifadesiyle, Open AI ile işbirliği yapma planları hakkında bilgi verilmiştir.

💡TikTok

TikTok, video içeriklerini paylaşabileceğiniz bir sosyal medya platformudur. Videoda 'TikTokla ilgili Amerika'da kavga ediyor' ifadesiyle, platformun Amerika'daki popülaritesiyle ve bu popülarite tarafından yaratılacak potansiyel sorunlar hakkında konuşulmuştur.

Highlights

Yapay zeka, özellikle bu hafta gündemin önemli bir parçası oldu.

Huawei, yeni Matebook X PRO serisi ile dikkat çekiyor.

Yapay zeka ile entegre edilmiş P 70, gelecek hafta tanıtılacak.

Apple, yeni tabletlerini tanıtmak için büyük bir lansman düzenlemiş ancak tanıtım hatası nedeniyle gündemin önüne geçmiş.

Apple'ın yeni tabletlerinin tanıtımı, sanat dünyasını etkilemiş ve birçok sanat dalını rahatsız etmiş.

Yapay zeka ve teknolojinin gelişmesi, tasarım ve sanat dünyasında büyük değişiklikler yaratıyor.

Adobe, yeni özellikler ve Project Neo adlı yeni bir araçla tasarım dünyasını etkileyebilir.

Elon Musk, gerçek dünyada değil, bir simülasyonda yaşadığımız iddiasını sürdürüyor.

Google, sağlık alanında yapay zeka ile başarılı bir model geliştirmiştir.

Autodesk, yeni bir 3 boyutlu yapay zeka modeli duyuruyor.

Yapay zeka, müzik endüstrisine de büyük bir etkisi olma potansiyeli.

TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında, yapay zeka araçları popüler hale geliyor.

Open AI, New York Times'a karşı büyük bir dava açıyor ve yapay zeka eğitimi konusunda tartışmalara yol açıyor.

Yapay zeka, sanat ve tasarım alanındaki eserlerin yaratılmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Adobe Photoshop'un yeni özellikleri, tasarımcıların işlerini daha da verimli hale getiriyor.

Yapay zeka ile entegre edilmiş araçlar, sektörler arasında rekabeti artırıyor ve yeni iş modelleri yaratıyor.

Google ve Adobe gibi büyük şirketler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak pazardaki konumunu pekiştiriyor.

Yapay zeka ve teknoloji, sanat ve tasarım alanındaki işlerin hızlandırılmasında ve yenilikçiliği teşvik etmekte.