قناة جزائرية بهدلات الإعلام الجزائري الذي تمنى إقصاء المنتخب المغربي من كأس إفريقيا

Maroc Press 2
28 Jan 202423:29

Summary

TLDRThe script discusses reactions in Algerian media to the national football team's defeat by Mauritania. It criticizes the unprofessionalism of Algerian journalists and commentators, who made exaggerated emotional reactions rather than objective analysis. There is concern this reflects deeper problems in Algerian society and media being used to distract from real issues. It also condemns inappropriate anti-Moroccan rhetoric in some Algerian coverage, arguing countries like Mauritania should not be antagonized.

Takeaways

 • 😡 Algerian media calling for Moroccan team's loss against Tanzania
 • 😢 Lots of crying, noise and inappropriate language used in Algerian media discussions
 • 🤬 Vulgar and offensive language used against Mauritania
 • ⚽ Football seen as tool to distract Algerians from real issues
 • 😠 Lots of anger directed at coach Belmadi after Algeria's loss
 • 😤 Claims of unfair refereeing and match fixing after Algeria's exit
 • 🇩🇿 Massive political and media uproar over Algeria's early AFCON exit
 • 😕 Lack of objective analysis in Algerian TV studios
 • 📺 Questions over whether authorities allowed this media outburst
 • 🤔 Need for overhaul of Algerian media system

Q & A

 • What is the main topic discussed in the Maroc Press channel video?

  -The main topic discussed is the media coverage and public reactions in Algeria regarding the performance of the Algerian national football team and its implications for the team's morale and national sentiment. It also touches on the criticisms towards the team, the coach, and the handling of football as a distraction from broader societal issues.

 • What was the reaction of an Algerian channel towards the Moroccan national team's performance?

  -An independent Algerian channel, not affiliated with the ruling regime, expressed a desire for the Moroccan national team to lose and be eliminated from the African Cup, alongside belittling the Mauritanian team.

 • What controversy is associated with the Algerian national football team's coach according to the script?

  -The controversy revolves around the stalled negotiations between the Algerian Football Federation and the national team's coach, mainly due to financial disputes, leading to speculation about the coach's potential departure.

 • How does the script describe the Algerian public's reaction to the national team's performance?

  -The Algerian public's reaction to the national team's performance is described as deeply disappointed, especially after a historic loss, leading to criticism of the team's strategy, the coach's competence, and the overall handling of football in the country.

 • What role does football play in Algerian society according to the discussion?

  -Football in Algerian society is portrayed as a significant distraction from pressing political, economic, and social issues, serving both as a source of national pride and a tool for the ruling regime to divert attention from the country's challenges.

 • What are the criticisms towards the media's handling of football discussions?

  -The criticisms towards the media include promoting unrealistic expectations, engaging in non-professional behavior by insulting teams and countries, and failing to provide objective analysis, thus contributing to a toxic atmosphere around football discussions.

 • What is the perceived impact of the media on Algerian football and society?

  -The media is perceived to have a negative impact by exacerbating tensions, promoting divisive rhetoric, and distracting from meaningful discussions on important issues, thus contributing to a decline in the quality of public discourse and national unity.

 • How are the Algerian and Moroccan football teams used in the script's narrative?

  -The Algerian and Moroccan football teams are used to highlight broader geopolitical and social dynamics between the two countries, with the rivalry extending beyond the pitch to media narratives and public sentiment.

 • What is suggested about the Algerian Football Federation's management?

  -The script suggests that the Algerian Football Federation's management is fraught with issues, including poor negotiation tactics with the coach, financial mismanagement, and a lack of clear direction, contributing to the national team's struggles.

 • What does the script imply about the future of football in Algeria?

  -The script implies a pessimistic view of the future of football in Algeria, indicating that without significant changes in management, media portrayal, and societal attitudes, football will continue to serve as a mere distraction from deeper issues.

Outlines

00:00

😞 Negative comments by Algerian media about Moroccan team

Algerian media outlets wished for Morocco's defeat against Tanzania. Some said it would benefit Algeria. Terms used resembled insults. Regulatory authority seems absent.

05:03

⚽ Football used by Algerian regime to divert attention

Football victories divert attention from political and economic problems in Algeria. Media hype and unrealistic expectations on team create illusion. Defeat exposes reality of poor governance.

10:04

😡 Indecent commentary and reactions

Indecent and emotional reactions by Algerian media. Unprofessional discussions devoid of journalistic ethics. Lack of objectivity and restraint.

15:04

😤 Attacks and insults against Mauritania unjustified

Criticism and insults against Mauritania unacceptable. Mauritania should not be antagonized given close ties between two countries.

20:07

😌 Measured commentary needed

Emotional reactions understandable but measured analysis needed. Football should not be used to insult nations.

Mindmap

Keywords

💡Moroccan team

The Moroccan team refers to the national football team of Morocco, which is a focal point of discussion in the video. The team's performance, particularly in the context of African football competitions, is highlighted, including desires expressed by some for the team's loss against Tanzania. This illustrates the competitive nature of international football, where rivalry and national pride often dictate sentiments and narratives within sports media.

💡Algerian media

Algerian media in this context refers to independent Algerian sports channels and journalists who provide commentary on football. The video discusses how these outlets wished for the Moroccan team's defeat, reflecting a broader political and sporting rivalry between Algeria and Morocco. The mention of Algerian media not affiliated with the regime ('the system') underscores the variety of perspectives within the country's sports journalism landscape.

💡African Cup

The African Cup, presumably referring to the Africa Cup of Nations (AFCON), is a significant continental football competition. The video touches on the Moroccan team's performance and the disparaging remarks made by some media outlets about other teams, highlighting the competitive and sometimes contentious nature of international sports events in fostering national pride and regional rivalries.

💡Mauritanian team

The Mauritanian team's mention relates to discussions within the video about underestimating or disrespecting opponents in international football. Some channels' comments on victories over Mauritania as a basis to belittle the team exemplify the lack of sportsmanship and the undervaluation of smaller football nations in the narrative of certain media outlets.

💡Media ethics

Media ethics in the context of the video refer to the principles and standards of responsible journalism within sports coverage. The video criticizes certain Algerian channels for spreading false information and engaging in unprofessional behavior, illustrating the broader issue of how sports media sometimes fails to uphold ethical standards, particularly in the heated context of football rivalries.

💡Jamal Belmadi

Jamal Belmadi, referred to indirectly in discussions about the Algerian national team's coach, symbolizes the highs and lows of sports management. Once celebrated for leading Algeria to significant victories, the narrative shifts to criticism following less successful outcomes, depicting the volatile nature of public and media sentiment in sports.

💡VAR technology

VAR (Video Assistant Referee) technology is mentioned in a context that suggests its role in revealing the intricacies and errors in football refereeing. The video implies that reliance on VAR has become a controversial point in Algerian football discussions, especially when justifying defeats or controversial moments in matches, highlighting the impact of technology on the perception of fairness in sports.

💡Football politics

Football politics here refers to the intertwining of sports with political and national identity issues, as seen in the discussions about the Algerian and Moroccan teams. The video suggests that football achievements are sometimes used by governments to distract from more pressing socio-economic issues, illustrating the sport's role beyond mere entertainment to include political implications.

💡Riyad Mahrez

Riyad Mahrez, the captain of the Algerian national team, is mentioned as a symbol of the fluctuating fortunes and perceptions of sports heroes. Once celebrated, criticism mounts against him following the team's poor performances, reflecting the broader theme of how quickly public and media adoration can turn into disenchantment in the world of sports.

💡Sportsmanship

Sportsmanship is a key concept implicitly critiqued throughout the video, especially in relation to the behavior of media and fans towards teams and players from other countries. The lack of respect shown to the Mauritanian team and the desire for the Moroccan team's loss against Tanzania highlight issues of fairness, respect, and integrity in sports and sports reporting.

Highlights

The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.

Transcripts

play00:00

نعيش فيها يعني كلام من هذا القبيل يعني

play00:03

حلقه

play00:05

اخرى

play00:07

محللون على المباشر يقولون نتمنى خساره

play00:11

الفريق المغربي امام تنزانيا والخر يقولوا

play00:14

انها في مصلحه الجزائر وكلام هذا ثم حتى

play00:19

المصطلحات تشبه السب يعني تشبه

play00:23

الكلام اصدقاء ديالي السلام عليكم ومرحبا

play00:26

بكم مره اخرى في قناتنا و قناتكم ماروك

play00:29

بريس كنتم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده

play00:32

وفي احسن احوالكم الاصدقاء ديالي الذا

play00:34

كنتوا اول مره كتشوفوا قناه ماروك بريس ما

play00:37

تنساوش شاركوا في القناه كذلك تفعلوا الزر

play00:40

ديال الجرس لايك للفيديو بارطاجي هذا

play00:42

الفيديو مع الاصدقاء ديالكم فه الفيديو

play00:45

اخوتي غادي نشوفوا اول تعليق من الاعلام

play00:49

الجزائري المستقل اللي غير تابع لنظام

play00:53

الكابرانات شرشب ديال بصح قناه جزائريه

play00:57

تمنات الخساره المنتخب المغربي والاقصاء

play00:59

دياله من الكاس الافريقيه وكذلك الاستهانه

play01:02

بمنتخب الموريطاني بعض القنوات اللي قاللك

play01:06

ال ربحنا موريطانيا احنا نحبس الكره في

play01:09

الجزائر ونهبط الريدو المهم اخوتي هذ

play01:11

القناه هذ صراحه بدلاتهم قالتلهم الصحفه

play01:16

مزيفه يعني ك واحد القانون اللي كتابع

play01:19

الصحافه صراحه قاللك على المغرب غير يهضر

play01:22

ماشي مشكل مايتابع ما حى شي حاجه المهم

play01:24

اخوتي بلا ما نطول عليكم ندوز نشوف

play01:26

الفيديو وتلاقو في نهايه الفيديو ما

play01:30

تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تفعلوا

play01:32

الزر ديال الجرس ولايك للفيديو وشكرا

play01:36

لكم اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى

play01:40

نقلت صحف جزائريه عن مصادر موثوقه بان

play01:45

المفاوضات بين الاتحاديه الجزائريه لكره

play01:48

القدم ومدرب الفريق الوطني

play01:52

الجزائري

play01:53

متعثره

play01:55

ونقلت صحيفه الخبر ان سبب هذا التعثر في

play02:00

المفاوضات المرتبطه بفك العقد بين المدرب

play02:05

والاتحاديه مرتبط بالمخصصات

play02:08

الماليه بين الطرفين وكان رئيس الاتحاديه

play02:13

الجزائريه لكره القدم قد اعلن في تغريده

play02:17

على موقع تويتر سابقا اكس حاليا بان

play02:22

المفاوضات قد تمت وقد تم فصل او فك العقد

play02:27

بين الطرفين ياتي هذا الجدل عقب خساره

play02:32

الفريق الوطني الجزائري امام الفريق

play02:35

الموريطاني في تصفيات كاس امم افريقيا

play02:40

وبالتالي خروج الجزائر من المنافسه في

play02:44

الدور الاول اذا جدل حول

play02:48

تفصيل يضاف الى جدل كبير وصخب كبير

play02:54

رافق المشاركه الجزائريه في هذا الكان

play02:57

نتحدث عن جدل و وصخب اعلامي وسياسي فما

play03:13

القصه انه الفار يا ساده كشف خبايا غرفه

play03:17

التحكيم واداره المباريات من وراء حجاب

play03:20

المطلوب رقم واحد لدى الجزائريين والمتهم

play03:23

الاول في انتكاسه كوتديفوار

play03:28

التي شكلت للجماهير الجزائريه وهي التي لم

play03:32

تهضم تعادلين بطعم الخساره امام انجولا

play03:35

وبوركينا فاسو وخساره تاريخيه امام

play03:38

المرابطين الذين شكلوا حصنا منيعا في وجه

play03:41

محارب

play03:44

الصحراء خروج اوجع الجزائريين وكثير منهم

play03:48

لم يتقبل الواقع لمراره فغاب التحليل

play03:51

العقلاني والموضوعي في اغلب الاستديوهات

play03:54

التحليليه وبات الجميع يبحث عن مشجب يعلق

play03:57

عليه اخفاق نسخه كوت ديفوار

play04:00

الجميع تفنن في التحليل والتجريح والتجريم

play04:03

ونسج اوهام وخيال وترويج الدعايات وتوزيع

play04:06

الاتهامات من هنا وهناك بدءا بالحكام

play04:09

والفار وصولا الى المدرب واللاعبين وشرعت

play04:13

الالسن الحاده في صب جام غضبها على المدرب

play04:16

جمال بلماضي وزير السعاده الى وقت قريب

play04:19

متهمين اياه بعدم الكفاءه والمفلس تكتيكيا

play04:23

وهذا طبعا بعد العوده الى تقنيه الفار

play04:26

فتحول صانع افراح الجزائريين عام 2019 الى

play04:30

صانع للتعاسه وتحول من محبوب الى منبوذ في

play04:33

وقت

play04:36

وجيز كما لم يسم رياض محرز قائد الخضر من

play04:40

حمله التحامل فالام كان ايقونه الكره

play04:43

الجزائريه واليوم هو نجم من كرتون على حد

play04:46

تعبير الكثيرين والى حد هنا نصمت قليلا

play04:50

ليعود الفار من جديد ويشير الى ان منظومه

play04:53

الحكم في الجزائر تجاوزت كل الحدود عندما

play04:56

يتعلق الموضوع بكره القدم فكره القدم

play04:59

عندها سياسه بل هي عين السياسه فلطالما

play05:02

سيست واستغلت انتصارات محاربي الصحراء

play05:06

ووظفها في تقدير الشعب

play05:13

والهائل ايس من المعقول ان يتحول المنتخب

play05:16

الجزائري من صانع للسعاده في الوقت الذي

play05:18

يعاني فيه من تعاسه المعيشه والفساد

play05:20

السياسي والاقتصادي والظلم الاجتماعي

play05:23

وغيرها من الافات التي باتت غولا يؤرق

play05:26

نهار الجزائريين وليلهم اللي تكذبوا على

play05:30

الناس تقولوا كلش طايح هذا التاسيس غير

play05:33

البريء لكره القدم الغايه منه هو صرف

play05:36

انظار الجزائريين عن مشاكلهم الجوهريه لان

play05:39

البلد يعيش في الواقع ازمه سياسيه

play05:42

واقتصاديه واجتماعيه حاده ومنظومته التي

play05:45

تتحكم في كل ما له علاقه بحياه المواطن

play05:48

الجزائري منظومه متهالكه مهترئه متاكله

play05:52

انتجت مخدرا لا يرى من خلاله الا اسعار

play05:55

النفط ونتائج المنتخب الوطني فيا ساده

play05:58

لنعد سريعا الى الفار ليتسنى لنا كشف

play06:01

الانتكاسه قال

play06:05

معلقون

play06:06

لمناقشه هذا الجدل

play06:09

وخلفيات القصه استضيف عبر خدمه سكايب من

play06:14

الجزائر وبالتحديد

play06:17

من الجلفه مدينه الجلفه الاعلامي الجزائري

play06:21

الصحفي الاستاذ حفناوي غول وايضا عبر خدمه

play06:26

سكايب من هنا من لندن

play06:29

الاعلامي ابو طالب شبوب ارحب بكما

play06:34

ضيفي الكريمين وابدا منها

play06:38

الجزائر استاذ حفناوي فجاه تحول وزير

play06:43

السعاده الى وزير التعاسه وسؤال

play06:48

طرح في اي بلد نحن يعني كيف للسعاده ان

play06:54

يصنعها مدرب لكره قدم

play06:58

والتعاسه يصنعها نفس

play07:04

المدرب شكرا زميلي المحترم مساء الخير ولك

play07:09

ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين ربما ان

play07:15

قضيه وزير السعاده ثم تحول الى تعاسه ربما

play07:19

ان ما جاء في التقرير يرد على الكثير من

play07:23

الاسئله وسؤالك هذا الذي طرحته لان كره

play07:26

القدم في الجزائر والكثير من الامور د

play07:29

دخلت الى مجال السياسه وما دخلت السياسه

play07:32

في شيء الا افسدته نحن نعرف ان من كثره

play07:36

الاوهام ودخولنا لمرحله التفاهه في الكثير

play07:40

من القطاعات يريدون مدربا لا ينهزم وكاننا

play07:44

في زمن الكرتون في زمن الكابتن ماجد يجب

play07:47

على المدرب ان يحقق انتصارات متتاليه

play07:52

المدرب لا يهتم

play07:54

بال بالفريق بقدر ما يهتم ما يحققه من

play07:58

انتصارات لانهم انتصاراتهم سيصرف عنها

play08:02

الكثير من الاشياء وهذا غير منطقي نحن نرى

play08:05

ان قضيه الانهزام هذه كره قدم والكره تلعب

play08:09

بالاقدام وليست مبنيه على رياضيات وعلى

play08:12

ارقام وعلى حسابات وهذا الشيء ربما انه

play08:15

ادخلنا في في المحال يريدون من الفريق

play08:19

الوطني ان يحقق انتصارات واحنا شفناها في

play08:22

الفرق الكبيره في كثير من دول العالم

play08:24

الفرق العالميه المعروفه التي حققت الكثير

play08:27

من النتائج ماصر لهاش ولكن عندما نربط

play08:31

السياسه والتفاهه باي شيء سياتي يوم ونكشف

play08:36

ويتنك شف اللعبه وتنكشف الامور هذه قضيه

play08:40

نكسه الفريق الوطني في الكان هي طريقه

play08:44

محسوبه لاننا عندما مثلا نلعب مع فريق مثل

play08:47

موريطانيا وبكل عن هجيه ونرى فيها الفريق

play08:52

ربما الضعيف والدوله الضعيفه هذه الحسابات

play08:56

هي التي تخرجنا الى الحقيقه وه هذا هو عين

play08:59

الغرور ونحن راينا بالماضي بالماضي قدم

play09:03

الكثير ولكنه رايناه مقترا

play09:06

وميل سعود اليك كثير

play09:09

كيرب كاين كثير من المحاور سعود اليك

play09:13

استاذ غول استاذ ابو طالب يعني هل تصنع

play09:17

السعاده

play09:19

والتعاسه

play09:21

بانتصارات كره

play09:27

قدم كره قدم بالطبعه عن

play09:29

مفعول سحري في نفوس

play09:31

البشر سعدت الارجنتين كثيرا بكاس العالم

play09:35

الاخيره كما لم تسعد يو رم انها في اسوء

play09:38

لحظاتها

play09:39

الاقتصاديه من قبلها كانت سعاده الصين

play09:43

ايضا بنتائجها في الاولمبياد لكن في نهايه

play09:47

المطاف هذه السعاده لا تدوم كثيرا يعني

play09:50

المفروض انها سعاده مؤقته ريث ما يعود

play09:54

الناس الى واقعهم وبالتالي كره القدم

play09:57

يمكنها ان تصنع سعا عاده كبيره يمكنها ان

play10:00

تصنع ليالي سحريه في حياه الامم ليالي

play10:03

خالده لكنها ليست كل السعاده التي يمكن ان

play10:07

يعرفها البشر هنالك اشياء كثيره

play10:13

اهم كره القدم يمكن لها ان ت الوطني او

play10:18

على المستوى العربي

play10:22

والاسلامي اريد ان اسه حول الاداء

play10:25

الاعلامي قليلا قبل ان ندخل في تفاصيل بعض

play10:29

المعلومات او بعض المشاهد

play10:32

اي استاذ حفناوي يقول يعني حاولت يعني ان

play10:37

اتابع الكثير من النقاشات في القنوات

play10:41

الجزائريه الخاصه

play10:45

والرسميه ما ما شاهدته ليس تحليلا رياضيا

play10:50

يعني حول القضيه هناك الكثير من الصخب

play10:52

يعني من العياط هناك كثير من من الرداء

play10:56

وهك كثير من الكلام غير لائق قيل في خلال

play11:02

هذه الايام الثلاثه الماضيه ا والكثير

play11:07

الان تساءل هل لرداه الاداء الاعلامي

play11:11

لرداه الاعلاميين لرداه الضيوف ام ان هناك

play11:16

امر وراء ذلك يعني انه هناك من يريد ان

play11:19

يخلق هذا المناخ وهذا الجو اللي مسموح فيه

play11:23

كل الكلام يعني وغابت سلطه الضبط للسمعي

play11:28

البصري

play11:30

كملاحظ هل كان لديك نفس نفس نفس هذه

play11:34

الملاحظات نعم زميلي المحترم قضيه هذا

play11:38

الصخب

play11:40

وهذا

play11:41

الحوار الجدلي بين قوسين ان صحت التعبير

play11:45

لا ينطبق فقط على كره القدم نحن عندما نرى

play11:49

اي مساله سياسيه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه

play11:53

واخيرا مسائل الرياضيه ربما ان قضيه

play11:57

النقاش هذا النقاش البيزنطي النقاش التابه

play12:01

الضيوف ربما هناك توجيه كبير من طرف ربما

play12:05

من طرف سلطا ما تحاول ان تمرر رسائل وهذه

play12:11

ربما هذه الاستديوهات المفتوحه على

play12:13

المباشر وال المسجله ربما لم تكن في

play12:18

الصميم ولم يكن حتى ادائها الاعلامي وهذا

play12:22

كان له تاثير على المواطن لان الاعلام كما

play12:25

نعرف الاعلام موجه وعنده تاثير كبير و هذا

play12:29

اللغط وهذا الغلط وه وهذه التفاهات كانت

play12:33

لها حتى تعطير على المشاهد وعلى الرياضي

play12:37

عندما نرى ان نقول ان كره القدم كره القدم

play12:40

هي افيون الشعوب خاصه بالنسبه للشعوب

play12:43

العربيه والاسلاميه

play12:46

وقضيه فئه كبيره من الشعب تستند الى

play12:50

هذه المغالطات الاعلاميه وهذا ان دل على

play12:54

شيء فانما يدل على ان الجزائر في حاجه الى

play12:58

اعاده منظومتها الاعلاميه كامله خاصه وان

play13:02

قضيه النقاش المجتمعي الذي من المفروض ان

play13:05

يفتح يجب ان يكون فيه ناس عندهم درايه

play13:09

وعندهم خبره بكل الامور اما قضيه ان كل من

play13:12

هب ودب اصبح يتكلم عن الرياضه وعن السياسه

play13:16

وعن الاقتصاد وعن الثقافه فهذه اشياء

play13:20

كارثيه ربما شاهدناها في الكثير من الامور

play13:23

وفي الكثير من من من اللغط قضيه

play13:29

بالماضي او الفريق الوطني ربما ان هذا

play13:33

الوضع كان سببا في ايصاله الى ما نحن عليه

play13:37

عندما تكون كره القدم هي المخض وهي

play13:41

المنطلق الذي من خلاله يتم ربما تخدير هذا

play13:45

الشعب على وربما تلهه على اشياء كثيره نحن

play13:49

لسنا عندنا مناصرين ولكن عندنا ناس ربما

play13:53

انه حب تربح ولا ما تربح هذه ما كانش منها

play13:57

لازم تربح سوقوا لنا فريق ما يخسرش سوقوا

play14:00

لنا لاعبين عالميين ما يخسرو سوقوا لنا

play14:03

ربما

play14:04

اشياء كان لها تاثيرا كبير على اداء

play14:07

الفريق الوطني وهذه ربما هذه النكسه ربما

play14:11

مش رايحه مش رايحه تكون مثال ومش رايحه

play14:15

تكون عبره وانما عندما نفتح اليوم

play14:18

الاستديوهات وعندما نشاهد القنوات نرى ان

play14:22

هناك حرب كبيره على كل ما هو ربما ربما

play14:27

جديا و ما هو موضعيا وهذه القنوات وهذه

play14:31

الاستديوهات ليست موضوعيه وكل من هب ودب

play14:35

اصبح

play14:36

جذا هو نظام

play14:39

التفه استاذ بو طالب سمعت كلاما يعني قريب

play14:44

من كلام البذيء يعني في احدى الحصص في

play14:48

قناه خاصه هناك قناه اخرى كانت هناك حصه

play14:52

تهجم على موريطانيا يعني ويستهزئ بالبلد

play14:56

ويستهزئ بدول افريقيه اكيد انك تبعتها وقد

play15:01

فوتنا هنا في قناه المغاربيه يعني احنا

play15:04

محينا ديون لافريقيا وهذه وكانه موريطانيا

play15:08

هذه احنا كنا نعيش فيها يعني كلام من هذا

play15:11

القبيل يعني حلقه

play15:14

اخرى

play15:16

محللون على المباشر يقولون نتمنى خساره

play15:19

الفريق المغربي امام تنزانيا والخر يقولوا

play15:23

انها في مصلحه الجزائر وكلام هذا ثم حتى

play15:27

المصطلحات تشبه السب يعني تشبه الكلام

play15:32

البذيء وهناك سلطه لضبط يعني سلطه الضبط

play15:35

في الجزائر تتحرك لكل شيء ربما ربما خارج

play15:41

هذا الاطار الرداء والبذاءه هل هو تسيب ام

play15:45

هي اراده من طرف السلطه ان تخلق هذا هذا

play15:50

المناخ الذي يشاع فيه تشاع فيه بين قوسين

play15:55

يعني الفاحشه

play15:57

الاعلاميه

play15:59

وفي الحقيقه جزء من المسؤوليه يترتب على

play16:02

الرداء التي تسوس سلطه

play16:11

السماع الذي تم توجه به الى موريتانيا سوف

play16:15

نلاحظ ان الخطاب منفرد من كل اخلاق من كل

play16:17

روح رياضيه ومن كل نظره منطقيه للمصالح

play16:21

الجزائريه موريتانيا هي اخر بلد يجب علينا

play16:24

ان نخسر موريتانيا لم نرى منها الا كل خير

play16:28

وور الاستراتيجي بعيدا عن الاخوه والمشاعر

play16:31

والعائلات الجزائريه الموريتانيه المختلطه

play16:34

انتم تعرفون انه قبائل ابني حسان قبائل

play16:37

الحسانيين جزء في الجزائر وجزء الثاني في

play16:40

موريتانيا وبالتالي احنا عندنا عائلات على

play16:43

طرفي الحدود اذا قمنا باقصاء كل هذا ف

play16:47

المنظور

play16:48

الاستراتيجي موريتانيا لا يجب ان تخسرها

play16:50

الجزائر وعلينا ان نتذكر ان 2009 الازمه

play16:54

مع مصر كان وراها وسائل اعلام مصريه منفلت

play16:59

وهذا الدرس يجب ان يكون ماثلا في اذهاننا

play17:03

عندما نتحدث في كره القدم يجب ان ينتهي

play17:06

الحديث في كره القدم عند المستطيل الاخضر

play17:09

لانه اذا وصل الى المس بكرامات الشعوب

play17:12

والمس بعراق والمس بسمعتها الوطنيه فعند

play17:16

ذلك يتحول من حديث عن رياضه تبقى يبقى

play17:20

اثرها محدودا مهما كانت مهمه الى الحديث

play17:23

عن مصالح دول وهذا لا يجب ان يكون مجالا

play17:26

للتعاطي الذي تسوده الرداء او تسوده

play17:29

التفاهم طبعا فيما يتعلق بالانفلات تجاه

play17:33

الحديث عن المنتخب المغربي او عن المغرب

play17:36

فهذا انفلات مسموح به ولا تعتبره

play17:40

السلطه انفلاتا بل تعتبره رد فعل طبيعي

play17:43

على ما يوجد في الجهه المقابله على ما

play17:46

يوجد في الطرف المغربي ولكن يفترض بنا ان

play17:49

نكون افضل له اذا كنا قادرين على الفعل

play17:53

فلسنا بحاجه للشتائم وهذا الغلو وهذا

play17:57

التطرف في مهاجمه بالماضي

play18:00

يعني كل كل يعني انا قريت كثير من

play18:03

التعليقات لصحفيين يعني من العاقلين يعني

play18:06

يستغربوا يعني هذا هذا الفجور هذا هو

play18:10

المصطلح كنت تحوس عليه يعني هذا الفجور في

play18:12

انتقاد بالماضي وكانوا بايعاز انا لا اعلم

play18:16

يعني لماذا لماذا لماذا هذا الفجور

play18:20

يعني في

play18:21

الحقيقه الصحفيين نوعين نعم النوع المهني

play18:25

الذي يقارب موضوع بالماضي منذ بدايه الى

play18:28

نهايته بشكل منطقي بالاحصائيات بالارقام

play18:31

بالوثائق بالندوات الصحفيه ونوع غير مهني

play18:36

بهدل بالمهنه وبهدل بنا عندما يتطوع صحفي

play18:40

ويسمي الناخب الوطني بانه وزير

play18:43

السعاده عندما يذهب صحفيون الى الندوات

play18:46

الصحفيه لاعلان عشقهم للمدرب هذه ليست

play18:50

مهنه يذهب الناس لندوات الصحفيه لطرح

play18:53

اسئله والحصول على اجوبه اما من يذهبون

play18:56

لندوات صحفيه كيي يكتبوا وقصائد عشق في

play18:59

المدرب هؤلاء يسيئون الى المهنه ان كان

play19:02

لديك من عواطف تريد ان تعبر عنها

play19:12

لصالح نعم

play19:14

اكتب وانت ترتدي زي الصحف

play19:19

نعم طيب ساعود اليك وهناك اشكال في

play19:22

التواصل معك استاذ ابو طالب سنعا نحاول ان

play19:26

نصلحه سنذهب الى الجزائر واسعد باستضافه

play19:31

الكاتب والصحفي الجزائري من هناك معي عبر

play19:35

الهاتف الاستاذ محمد ايغن رحب بك استاذ

play19:39

محمد في الحقيقه يعني في الحقيقه انا انا

play19:44

لا افهم ما الذي يحدث هل ممكن ان تفهمنا

play19:48

ما الذي يحدث في الجزائر حول هذه

play19:52

القصه

play19:54

حدث ما كان حتى حاجه را تحدث الان

play19:59

ما ما يحدث الان هو حدث في الماضي خلاص

play20:02

مابقش حاجه واحده اخرى الصحافه الجزائريه

play20:06

قضي عليها خلاص انا انا شخصيا يا اخي س

play20:10

قلتلك شحال من مره انا لا اشاهد القنوات

play20:13

التلفزيونيه هذه كامل لا كوب فريك ما شفت

play20:16

حتى قناه جزائريه لا التلفزيون الجزائري

play20:18

لا كنت نشوف المقابلات كنت نشوفهم في بين

play20:21

سبور احيانا نشوفهم في بين سبور تع

play20:24

الفرنسيه واحيانا نشوفهم في بين سبور تاع

play20:26

العربيه م جامي درت قناه الجزائر

play20:29

التفزيون الجزائري ماقدرش نشوف المعلق

play20:31

الجزائري يعلق على مقابله ويعيط يشبه لي

play20:36

مقابله جاريه في الجزائر ولا جاريه في

play20:38

كوديفار

play20:38

يشبي بمقابله

play20:41

جاريه في امريكا اللاتينيه ولا مانيش عارف

play20:44

واش شكون قال انا شكون قال المعلقين

play20:46

الجزائريين احكينا احكولي على لا على بالي

play20:50

بي راني في الجزائر علاش تقولي انا

play20:51

المقابله هذ انها في الجزائر وليس في

play20:54

السويد وليس شكون من من وش المعلق الجزئري

play20:58

ما يعرفوش يعلقوا كان عندنا كنا صغار كنا

play21:01

نسمعوا بن يوسف وعديه طوب المش كامل ما

play21:04

تياش خلاصك المعلقين المعلقين دخلهم في

play21:08

راسهم بلي لازم يشكروا الجزائر الجديدع

play21:10

ولا يدير السياسه واحد فيهم ما و

play21:13

يدير يدير رياضه يقدم اخبار رياضيه ولا

play21:16

تحاليل رياضيه

play21:18

ورياضي دخل في البوليتيك كلهم الجزائر

play21:22

الجزائر الجديده هذ راهي اان يا سليم هذا

play21:26

قبل ذلك قبل ذلك يعني هل هل مجموعه هذه

play21:29

المجموعه يعني الصحفيين وانا مش نحكي فقط

play21:32

على الصحفيين نحكي على اصحاب هذه القنوات

play21:35

واصحاب الصحف هل لانهم فهموا الاشاره بانه

play21:39

ربما هذا هو المسار لتحقيق

play21:43

المصالح الصحفه

play21:46

ياكل ما صحفيين واحد فيهم عنده مستوى تاع

play21:52

صحفي صحفي محق المست ي

play21:57

مدير اصدقاء ديالي وصلنا لنهايه دي

play21:59

الفيديو كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون

play22:01

نال الاعجاب ديالكم ال عجبكم خلي واحد

play22:03

لايك واشتراك في القناه وفعلوا الزر ديال

play22:05

الجرس وكذلك كتبوا لي الاراء ديالكم اسفل

play22:08

التعليقات وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء

play22:11

ديالكم وكتبوا لي اسفل التعليقات التوقعات

play22:13

ديالكم المباراه المقبله لمنتخب المغربي

play22:16

امام منتخب جنوب افريقيا واش كتشوفوا

play22:18

المباراه سهله ام ان المباراه صعيبه على

play22:21

المنتخب المغربي كان هذا هو الفيديو ديال

play22:23

اليوم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء

play22:26

الله

play23:27

.