Midjourney Nedir, Mimaride Nasıl Kullanılır, Görsel Nasıl Oluşturulur?

Arkitekt
7 Aug 202308:19

TLDRVideo, mimari dünyasında yapay zekanın (AI) hayal gücünün sınırlarını araştırır. Mimarlar, AI'nın yardımıyla hayallerini gerçekleştirebiliyor ve bu teknoloji aracılığıyla etkileyici görseller yaratabiliyorlar. Program, kullanıcıların sadece birkaç tıklama ile tasarımlarını hızlıca görselleştirmesine olanak tanıyan devrim niteliğinde bir AI sanat üreticisidir. Video, kullanıcıların Discord sunucularında katılarak, AI ile etkileşimde bulunarak ve tasarımlarını yükleyerek sonuçlarını olağanüstü hale getirmelerini önerir. Ayrıca, AI'nın sınırları ve kısıtlamaları hakkında eleştirilere değiniyor, ancak bu aracın sadece bir araç olduğunu ve gerçek sanatın gücünün mimarların elinde olduğunu vurguluyor. Video, kullanıcıların yaratıcılığı ve hayal gücünü kullanarak AI ile harika yapılar yaratmalarını teşvik ediyor.

Takeaways

 • 🎨 Tasarımcılar, hayal gücünü sınırsız bir hale getirmek için yapay zeka teknolojilerini kullanarak mimari hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
 • 🖥️ Yapay zeka sanat üreticisi, tasarımcıların sadece birkaç tıklama ile etkileyici görseller oluşturmalarına olanak tanıyan devrim niteliğinde bir araçtır.
 • 🌐 Discord sunucularında bir araya gelen tasarımcılar, birbirleriyle paylaşım yaparak ve fikir alışverişinde bulunarak fikirlerini geliştirebilirler.
 • 📝 Metin isteğine dayalı olarak, program 4 farklı görsel seçenek sunarak kullanıcının favori resmini seçmesine olanak sağlar.
 • 🔍 Kullanıcı, görüntüyü detaylandırabilir ve istediği boyut ve stil ile düzenleyebilir.
 • 🌟 Midjourney, mimari topluluğunda büyük bir etkisi olan ve kavramsal tasarımlar ile sürükleyici görselleştirmeler arasında bir bağ oluşturan bir araçtır.
 • ⏰ Tasarımcıların zaman ve çaba tasarrufu sağlayarak hızlı ve çoklu tasarım konseptlerini keşfetmelerine olanak tanıyan bir araçtır.
 • 🚀 Yeni bakış açıları ve daha önce hiç olmadığı kadar sınırları zorlayan yaratıcı bir araçtır.
 • 🤔 Bazı eleştirmenler, potansiyel kopyalama ve yapay zekanın insan isteklerine olan bağımlılığı konusunda endişeleri dile getiriyor.
 • 🛠️ Midjourney, sadece bir araç olarak görülmeli ve gerçek sanatın gücünün bir katalizör olarak mimarların elinde tutulmalıdır.
 • 📈 Kullanıcı, Midjourney aracını kullanarak kendi mimari görselleri veya tasarımlarını hızlıca ve etkili bir şekilde oluşturabilir.

Q & A

 • Yapay zeka ile mimari tasarımları nasıl keşfedebilir ve keşfettiğiniz tasarımları nasıl paylaşabilirsiniz?

  -Yapay zeka ile mimari tasarımlar keşfedebilirsiniz. Öncelikle, Discord sunucularına katılıp 'Mengen' komutunu kullanarak başlarsınız. Daha sonra, metin isteğine göre program tarafından sunulan görsel seçeneklerden en sevdiğinizi seçip, tasarımınızı keşfedebilirsiniz. Tasarımınızı kaydettikten sonra, dünyayla paylaşabilirsiniz.

 • Midjourney'in mimari tasarımlar için ne gibi avantajları sunuyor?

  -Midjourney, mimarlara hızlı ve etkili bir şekilde çoklu tasarım konseptlerini keşfetme olanağı sunuyor. Ayrıca, yeni bakış açıları ile sınırları zorlar ve yaratıcılığı teşvik eder. Ayrıca, müşteriler ve paydaşlar arasında görselleştirme sürecini hızlandırarak işbirliğini kolaylaştırır.

 • Midjourney'in kullanılması konusundaki bazı eleştiriler nelerdir?

  -Bazı eleştirmenler, Midjourney'in kullanılması konusunda potansiyel kopyacılık ve yapay zekanın insan isteklerine olan bağımlılığı konusunda endişeleri dile getiriyorlar.

 • Midjourney ile bir mimari tasarımı oluşturmak için ne tür adımlar izlenmeli?

  -Midjourney ile bir mimari tasarımı oluşturmak için, öncelikle bir tema belirlemelisiniz. Daha sonra, mimari tarz ve bu tarzdaki hisleri seçin. Eğer isterseniz, bir mimarın adını da ekleyebilirsiniz. Sonra, malzemeler ve detaylar hakkında detaylı bilgi ekleyin ve render tarzı seçin. Son olarak, istenen görünüm ve ışık ayarlarını belirleyin.

 • Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını nasıl değiştirebilirsiniz?

  -Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını değiştirmek için, farklı görsel seçeneklerine tıklayarak veya farklı render tarzları ve ışık ayarlarını kullanarak çeşitlilik yaratabilirsiniz.

 • Midjourney'nin sunabildiği en büyük avantajın ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

  -Midjourney'nin sunabildiği en büyük avantajı, mimarlara zaman ve çaba tasarrufu sağlayarak hızlı ve çoklu tasarım konseptlerini keşfetme olanağı sunmasıdır.

 • Midjourney'de bir tasarımın çevresine nasıl daha fazla detay eklenebilir?

  -Midjourney'de bir tasarımın çevresine daha fazla detay eklemek için, 'Zoom Auto' özelliğini kullanarak görüntüyü uzaklaştırabilir ve daha geniş bir çevreye alabilirsiniz.

 • Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını beğenmediğinizde ne yapabilirsiniz?

  -Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını beğenmediğinizde, farklı seçenekler arasından seçim yaparak veya farklı render tarzları ve ışık ayarlarını kullanarak tasarımınızı yeniden oluşturabilirsiniz.

 • Midjourney'nin mimari tasarımlar için ne gibi sınırlamaları var?

  -Midjourney'nin mimari tasarımlar için sınırlamaları, yapay zekanın insan isteklerine olan bağımlılığı ve potansiyel kopyacılık gibi etik ve yaratıcılık sorunları olabilir.

 • Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını daha fazla geliştirmek için ne tür gelişmiş teknikler kullanabilirsiniz?

  -Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını daha fazla geliştirmek için, gelişmiş promptlar oluşturabilir, referans görseller ekleyebilir ve geliştirici kelimeler gibi teknikler kullanabilirsiniz.

 • Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını kaydetmek ve paylaşmak için nasıl bir süreç izlenmeli?

  -Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını kaydetmek ve paylaşmak için, önce tasarımınızı beğenin ve kaydedin. Daha sonra, dünyayla paylaşmak için uygun platformları kullanabilirsiniz.

 • Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını daha fazla özelleştirmek için hangi adımları izlemelisiniz?

  -Midjourney'de bir tasarımın sonuçlarını daha fazla özelleştirmek için, tasarımınızın tema, mimari tarz, malzemeler, detaylar ve render tarzını belirleyin. Daha sonra, istenen görünüm ve ışık ayarlarını seçin ve geliştirici kelimeler ekleyerek tasarımınızı özelleştirin.

Outlines

00:00

🌐 Artificial Intelligence in Architecture: Transforming Dreams into Reality

This paragraph introduces the concept of architects leveraging artificial intelligence (AI) to bring their extraordinary visions to life. It discusses how AI has revolutionized the field by enabling designers to create compelling images with just a few clicks. The speaker invites the audience to explore a specific tool that can transform their AI art or designs into extraordinary outputs. The paragraph also touches on the impact of this technology within the architectural community, from conceptual designs to captivating visualizations, and the benefits it offers in terms of time and effort savings. However, it acknowledges the concerns raised by some critics regarding potential copying and the dependency of AI on human desires. It concludes by emphasizing that AI is merely a tool and the true power of art lies with the architects.

05:00

🎨 Crafting Unique Architectural Visuals with AI

The second paragraph delves into the process of using AI to craft unique architectural visuals. It guides the user through the steps of creating a design, starting with a theme and then selecting an architectural style and materials. The paragraph provides an example of a formula that can be used in English to instruct the AI on the desired outcome, incorporating elements such as the architect's name, materials, and details about the rendering style and environment. It also suggests adding developer keywords for more control over the final render. The speaker encourages creativity, stating that the more imaginative the input, the better the result. The paragraph concludes by emphasizing the importance of AI as a tool to assist architects in exploring various design concepts and pushing boundaries, while also inviting the audience to join the creative process.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, insan zekasının bir parçası veya tamamı olan bir bilgisayar programıdır. Videoda, mimarlar için yaratıcı ve tasarımsal süreçleri hızlandırmak ve hayallerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, 'Yapay Zeka sanat üreticisi olarak karşınıza çıkıyor' ifadesi, programın kullanıcılarına yaratıcı görseller sunabileceğini vurgular.

💡Mimari

Mimari, yapıların tasarımı ve inşaatı ile ilgili bir meslektir. Bu videoda, mimarlar yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarımlarını keşfetme ve görselleştirme fırsatları elde etmek için kullanmaktadır. 'Mimari topluluğunda büyük bir Yankı uyandırdı' cümlesi, mimari alanının bu teknolojiyi benimseyen yeni bir döneme girdiğini ifade etmektedir.

💡Görsel Oluşturmak

Görsel oluşturmak, bir tasarımın veya fikrin görsel temsili veya resmedilmesi sürecidir. Videoda, kullanıcıların 'etkileyici görseller oluşturma gücü'ne sahip olmaları ve bu sayede tasarımlarını görsel bir hale getirmeleri anlatılmaktadır. Örneğin, 'sadece birkaç tıklama ile etkileyici görseller oluşturma gücü' ifadesi, programın kullanıcılarına sunduğu beceriyi vurgular.

💡Discord Server

Discord Server, Discord platformunda kurulan özel bir sohbet ve sesli iletişim platformudur. Videoda, kullanıcıların 'discord serverlerini katılarak' programla etkileşime girmeleri ve projelerini paylaşmaları önerilmektedir. Bu, bir topluluk içinde bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eder.

💡Mimari Tarz

Mimari tarz, bir yapının tasarımında kullanılan stil veya üslup olarak tanımlanabilir. Videoda, kullanıcıların 'mimari tarz'larını kullanarak projelerini özelleştirebilmeleri ve farklı tasarımlar yaratabilmeleri anlatılır. Örneğin, 'mimari tarz ve bu tarzdaki hisler' ifadesi, kullanıcıların projelerinde kullanmak istedikleri stilleri belirlemelerine yardımcı olur.

💡Render

Render, bir bilgisayar programında bir tasarımın veya 3D modelin görsel olarak işlenmesini ifade eder. Videoda, kullanıcıların 'render tarzı' seçebilmeleri ve bu sayede tasarımlarının görsel sonuçlarını görsel olarak tamamlamaları mümkündür. 'Render, tarzı görüntü çevresi nasıl olacak ışık' cümlesi, tasarımın görsel olarak işlendiği ve kullanıcıların bu işleve ne gibi detaylar ekleyebileceğini gösterir.

💡Geliştirici

Geliştirici, bir yazılımı veya teknolojisini oluşturan kişi veya ekibidir. Videoda, geliştiricilerin 'geliştirici kelimeler' ekleyebilmeleri ve bu sayede programın daha gelişmiş özelliklerini kullanarak tasarımlarını özelleştirebilmeleri anlatılır. 'Geliştirici kelimeler' ifadesi, kullanıcıların projelerinde daha detaylı ve özelleştirilmiş görseller elde etmelerine yardımcı olan ek terimler veya seçenekler anlamına gelir.

💡İşlemci

İşlemci, bir bilgisayarın merkezi birimidir ve tüm işlemleri yönetir. Videoda, işlemci 'program şimdi işini yaparak' ifadesiyle, kullanıcıların girilen komutlara veya isteklere göre görsel tasarımlar üreten bir aracın parçası olarak anılmaktadır. Bu, yapay zeka programının kullanıcıların isteklerine göre hareket etme ve tasarımlar oluşturma becerisini vurgular.

💡Medyum

Medyum, bir iletişim veya ifade aracıdır ve burada 'medyanini' ifadesi, kullanıcıların program aracılığıyla yarattığı görsellerin paylaşılabileceği ve tartışılabileceği bir platform olarak kullanılmaktadır. 'Medya örneği' terimi, kullanıcıların projelerini ve fikirlerini bu platformda gösterebilme ve değerlendirme fırsatı bulabileceğini ifade etmektedir.

💡Kreativite

Kreativite, yeni ve orijinal fikirler üretme yeteneğidir. Videoda, kullanıcıların yaratıcılığı kullanarak 'kendi Yapay Zeka sanatınızı oluşturabilirsiniz' şeklinde ifade edilir. Bu, kullanıcıların program aracılığıyla yeni ve benzersiz tasarımlar geliştirebileceklerini vurgular. 'Kreatif' olarak da adlandırılan bu kavram, videodaki ana temanın özeti olarak görülebilir.

💡Tasarım Konsepti

Tasarım konsepti, bir projenin temel fikrini veya planını ifade eder. Videoda, kullanıcıların 'aklınızda olan mimari konsepti' kullanarak yapay zeka programının yardımıyla tasarımlarını gerçekleştirmeleri anlatılır. 'Mimari konsepti' ifadesi, kullanıcıların projeleri için ilk fikirlerini ve planlarını belirlemelerine yardımcı olan önemli bir adımdır.

Highlights

Mimarlar, hayal gücünün sınırsızlığını kullanarak yapay zekadan yararlanıyorlar.

Yapay zeka, tasarımcılara etkileyici görseller oluşturma imkanı sunuyor.

Medyenin devrim niteliğine sahip bir yapay zeka sanat üreticisi olarak tanıtıldı.

Kullanıcılar, sadece birkaç tıklama ile hızlıca tasarımlarını görselleştirebilir.

Discord server'larına katılarak ve komutlarla etkileşim başlatılabilir.

Medyanın güçlü araçları, mimarların tasarımları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Medyanın avantajları, zaman ve çaba tasarrufu ile sınırları zorlar.

Medya, mimarlar ve müşteriler arasında görselleştirme sürecini hızlandırıyor.

Medya, sınırsız ilham ve yaratıcılığı teşvik ediyor.

Medyanın kullanılmasında eleştirilen konular: potansiyel kopya ve yapay zekanın bağımlılığı.

Medya, sadece bir araçtır ve gerçek sanat gücü mimarların elinde.

Kullanıcıların yaratıcılığı ve tasarım fikirleri, medyanın yardımıyla hayata geçirilebilir.

Medya, mimari konseptleri açıklayan yazılı programlarla kullanılabilir.

Yapay zeka, geniş bir eğitimli görüntüsü kütüphanesini kullanarak tasarımlar üretiyor.

Kullanıcılar, tema ve mimari tarzlarıyla özelleştirilmiş görseller elde edebilir.

Medya, kullanıcıların isteklerine göre detaylı özellikler eklemelerine olanak tanır.

Render tarzı ve bakış açısı, kullanıcı tercihine göre belirlenebilir.

Çevre ve ışık ayarları, tasarımın görsel etkisini etkileyebilir.

Geliştirici kelimeleri ve diğer seçenekler, tasarımın özelleştirilmesine katkıda bulunur.

Kullanıcılar, seçtikleri görselleri kaydedip paylaşarak dünyayla etkileşime girebilir.