ChatGPT Nasıl Kullanılır? ChatGPT Nedir?

Doç. Dr. Serkan Ünal
29 Jul 202316:47

TLDRBu videoda, günümüz en popüler teknoloji araçlarından biri olan Chat GPT'nin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Chat GPT, bir sohbet robotu olarak tasarlanmıştır ve kullanıcıların çeşitli amaçlarla kullanabileceği bir araçtır. Videoda, Chat GPT'nin nasıl kaydolacağı, versiyonları ve özelliklerden bahsedilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların Chat GPT ile etkileşimde bulunurken dikkat etmeleri gereken noktalar ve bazı örnek kullanım durumları da sunulmaktadır. Örnek olarak, ekonomik veri sorgulama, makale yazma, programlama talimatları ve finansal tablo analizi gibi kullanım alanları ele alınmaktadır. Video, aynı zamanda Chat GPT'nin sınırlılıkları ve kullanıcıların dikkatli kullanması gereken noktaları da vurgulayarak, bu güçlü araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği konusunda rehberlik sunmaktadır.

Takeaways

 • 🚀 Chat GPT, günümüzde popüler bir teknoloji aracıdır ve kullanıcıların etkinliğini artırarak yaşamlarını kolaylaştırıyor.
 • 📝 Kullanıma başlamak için chat nokta OpenAI.com adresine gidilerek, e-posta veya Google, Microsoft, Apple hesapları ile kayıt olunabilir.
 • 🔍 Chat GPT, kullanıcıların önceki konuşmalarını takip etmelerine ve önceki bağlamları kullanarak cevaplar sunmalarına olanak tanır.
 • 📈 Chat GPT, 2021 Eylül'e kadarki internetteki bilgileri içerir ve bu tarihten önce gerçekleşen olaylar hakkında doğru bilgi sağlamak için resmi kaynaklara yönlendirir.
 • 🤖 Chat GPT, bir sohbet robotu olarak hareket eder ve kullanıcılarla doğal bir şekilde etkileşime girer.
 • 📊 Kullanıcılar Chat GPT ile hem basit soru-cevap şeklinde etkileşim kurabilir hem de daha detaylı sorular sorarak veya makale yazmasını isteyebilir.
 • 💡 Chat GPT, kullanıcıların kod yazdırma, programlama eğitimi ve finansal tablo analizi gibi farklı alanlarda sorularını yanıtlamasına yardımcı olabilir.
 • 🔢 Chat GPT, kullanıcıların Excel'de formül yazdırma ve kod yazdırma gibi işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.
 • 📉 Kullanıcıların Chat GPT ile finansal verileri analiz etme ve sonuçlara varmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.
 • ⚠️ Chat GPT tarafından verilen cevaplara %100 güvenilemez, çünkü bazen yanlış kaynaklardan veri alabilir veya kavramları karıştırabilir.
 • ✅ Kullanıcılar, Chat GPT ile akademik araştırmalarda kullanırken dikkatli olmalı ve cevapları teyit etmek ve araştırmak önemlidir.

Q & A

 • Chat GPT nedir ve nasıl kullanılır?

  -Chat GPT, bir sohbet robotudur ve kullanıcıların çeşitli amaçlarla kullanabilir; basit sorulara cevap verebileceği gibi, makale yazdırma, programlama öğretme ve finansal tablo analizi gibi daha detaylı işlevler de yerine getirebilir.

 • Chat GPT'nin hangi versiyonlarına erişebiliriz ve nasıl kaydolabiliriz?

  -Chat GPT 3.5 versiyonuna ücretsiz olarak erişebilir ve GPT 4 versiyonuna ise ücretli olarak. Kullanıcılar chat nokta Open eğer.com adresine giderek, e-posta adresi veya Google, Microsoft, Apple hesapları ile kaydolabilir.

 • Chat GPT'nin mevcut bilgiyi nasıl kullanarak cevap verir?

  -Chat GPT, internetteki mevcut bilgileri işleyerek ve analiz ederek kullanıcılarına mantıklı ve anlaşılabilir cevaplar sunar. Ancak, her zaman doğru olmayabileceği için cevaplara %100 güvenilemez.

 • Chat GPT'nin hangi dillerde tercüme yapabileceğini öğrenebilir miyiz?

  -Videoda İngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapma örneği gösterildiği için, en azından İngilizce ve Türkçe arasında tercüme yapabileceği belirtilebilir.

 • Chat GPT'nin finansal tablo analizi konusunda nasıl yardımcı olduğunu öğrenebiliriz?

  -Chat GPT, kullanıcıların belirli şirketlerin finansal verilerini inceleyerek ve mali durum hakkında bilgi sunarak finansal tablo analizi konusunda yardımcı olabilir.

 • Chat GPT ile programlama dilleri hakkında nasıl öğretilen?

  -Chat GPT, programlama dilini adım adım öğretebilir; kullanıcılara kurulum talimatları, temel yapılar ve örnek programlar sunarak öğretim sürecini gerçekleştirir.

 • Chat GPT'nin verdiği cevaplarda ne gibi sorunlar yaşanabilir ve nasıl önlenebilir?

  -Chat GPT'nin verdiği cevaplarda hatalı kaynaklara yönelme, kavramların karıştırılması veya yanlış yorumlanabilirliği gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle, kullanıcılar gelen cevapları teyit etmekte ve araştırmakta faydalı olacaktır.

 • Akademik çalışmalarda Chat GPT'nin kullanımında neler dikkate alınmalıdır?

  -Akademik çalışmalarda Chat GPT'nin kullanımında, referansların doğruluğu ve kaynakların güvenilirliği dikkate alınmalıdır. Hatalı veya sahte kaynaklara dayanan bilgilere dayanmış cevaplar kullanılmamalıdır.

 • Chat GPT'nin versiyonları arasında ne fark vardır?

  -Chat GPT'nin farklı versiyonları, özellikler, yetenekler ve erişim ücretleri açısından farklılaşabilir. Örneğin, 3.5 versiyonu ücretsiz olarak kullanılabilirken, 4 versiyonuna sadece ücretli erişim sağlanabilir.

 • Chat GPT'nin hangi alanlarda kullanılabileceğini öğrenebiliriz?

  -Chat GPT, genel bilgi sorgulamaları, eğitim, programlama öğretme, finansal tablo analizi, tercüme ve dil pratikleri gibi birçok alanda kullanılabilir.

 • Chat GPT'nin yanıt vermesi için soru sormadaki en iyi yaklaşım nedir?

  -Chat GPT'a soru sormadaki en iyi yaklaşım, mümkün olduğunca net ve açık bir şekilde sorular sormaktır. Belirsizlik veya anlamsızlık olmaması için soruların tam olarak açıklamalı yapılmalıdır.

 • Chat GPT'nin kullanıcı arayüzünde ne gibi özellikler mevcut?

  -Chat GPT'nin kullanıcı arayüzünde yeni konuşma başlatma, eski konuşmalara göz atma, mesaj gönderme ve çeşitli karmaşık görevler için özel talimatlar vermesi gibi özellikler mevcuttur.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to Chat GPT and Its Capabilities

The first paragraph introduces the viewer to the world of rapidly advancing technology and how closely following it can increase productivity. It specifically highlights Chat GPT as one of the most popular tools today. The speaker explains the purpose of Chat GPT, how it can be used, and what to consider when using it. The video aims to educate viewers on the functionalities of Chat GPT version 3.5, which is available for free, contrasting it with the paid version, GPT 4. The speaker also guides on how to register for an account and access the tool, and emphasizes the importance of asking clear questions to get accurate responses.

05:01

🔍 Understanding Chat GPT's Response Mechanism

The second paragraph delves into how Chat GPT operates as a chatbot, recording and storing each conversation, allowing users to revisit past discussions. It covers the tool's ability to provide contextually relevant answers by analyzing and processing information from the internet. The speaker demonstrates this by asking Chat GPT a simple question about Turkey's economic size in 2020 and discussing the nuances of the response. The paragraph also touches on the limitations of Chat GPT, such as providing incorrect answers due to sourcing from wrong information or mixing up concepts, and the importance of not taking its responses as 100% reliable.

10:03

📚 Utilizing Chat GPT for Learning and Problem-Solving

The third paragraph showcases the versatility of Chat GPT in various fields, including education and programming. It illustrates how Chat GPT can be used to write articles, teach programming languages like Python, and even write code for specific tasks. The speaker provides examples of how Chat GPT can generate a page for recording student names and grades for a class, and how it can assist in writing formulas in Excel. The paragraph also highlights the tool's potential in financial table analysis and the caution needed when relying on its responses for academic research due to potential inaccuracies.

15:03

⚠️ Cautions and Best Practices with Chat GPT

The fourth and final paragraph discusses the importance of being cautious when using Chat GPT. It points out that the tool may not always understand questions correctly and that the accuracy of its responses can be affected by the volume of questions asked in a single session. The speaker also warns about the potential for Chat GPT to draw from incorrect sources, leading to unreliable answers. The paragraph advises viewers to verify the information provided by Chat GPT and to be particularly careful when using it for academic purposes. It concludes with an invitation for viewers to subscribe to the channel for more content on economics, stock markets, and investments.

Mindmap

Keywords

💡Chat GPT

Chat GPT, bir sohbet robotu olarak tanıtılır ve bu videoda, kullanıcıların onunla etkileşim kurarak soru sormak, makale yazdırmak ve kod üretmek gibi çeşitli amaçlar için nasıl kullanabileceklerini öğrenmektedir. Örneğin, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü hakkında bir soru sorulduğunda veya bir Python programı yazdırmak istendiğinde, Chat GPT bu görevleri yerine getirebilir.

💡Versiyon

Videoda, Chat GPT'nin farklı versiyonları, özellikle ücretsiz olarak erişilebilen 3.5 versiyonu ve ücretli erişim gerektiren GPT4 versiyonu arasında ayrım yapılmaktadır. Versiyonlar, mevcut özellikler ve erişim seviyeleri açısından önemlidir.

💡Kayıt İşlemi

Kullanıcıların Chat GPT'ye nasıl kaydolabilecekleri anlatılır. Kayıt işlemleri, kullanıcıların e-posta adresi veya Google, Microsoft, Apple hesapları aracılığıyla gerçekleştirebileceği bir işlem olarak belirtilmiştir.

💡Soru-Cevap

Chat GPT'nin soru sorma ve cevap verebilecek bir sistem olduğu vurgulanmaktadır. Örnek olarak, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü hakkında bir soru sorulması ve Chat GPT'nin bu soruya nasıl cevap verebileceği gösterilmiştir.

💡Makale Yazdırma

Chat GPT'nin kullanıcıların özel olarak bir makale yazmasını talep etmelerine olanak sağladığını anlatılır. Kullanıcılar, bir makalenin içeriği, uzunluğu ve bölümleri hakkında özel istekler belirleyebilirler.

💡Kod Yazdırma

Videoda, Chat GPT'nin kullanıcıların özel kodlar yazdırmalarını sağlayabileceği gösterilmektedir. Örnek olarak, bir dersin öğrencilerinin isimlerini ve notlarını içeren bir sayfa için kod yazdırılması talep edilmiştir.

💡Excel Kullanımı

Chat GPT'nin kullanıcıların Excel'de formül yazdırmalarını ve tablo oluşturmalarını sağlayabileceği belirtilmiştir. Bu, kullanıcıların veri analizi ve işleri daha etkin hale getirmesine olanak tanır.

💡Finansal Tablo Analizi

Finansal tablo analizi, Chat GPT'nin sunabileceği bir hizmet olarak gösterilmektedir. Kullanıcılar, şirketlerin finansal verilerini analiz etmek ve sonuçlarını değerlendirmek için bu özelliği kullanabilirler.

💡Türkçe Tercüme

Videoda, Chat GPT'nin kullanıcıların İngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapmalarını sağlayabileceği örnek olarak gösterilmiştir. Bu, kullanıcıların dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

💡Doğruluk ve Güvenilirlik

Chat GPT'nin verdiği cevapların %100 doğru veya güvenilir olmayabileceği vurgulanmaktadır. Kullanıcıların aldığı cevapları teyit etmek ve araştırmaları yapmaları önerilmektedir.

💡Akademik Kullanım

Akademik araştırmalar bağlamında Chat GPT'nin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmektedir. Kullanıcıların, Chat GPT tarafından sağlanan referansların doğruluğunu kontrol etmeleri ve akademik çalışmalarda kesinlikle kullanırken dikkatli olmaları önerilmektedir.

Highlights

Chat GPT, günümüzde popüler bir teknoloji aracıdır ve bu videoda ne olduğunu, hangi amaçlarla kullanılabileceğini ve kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceğiz.

Chat GPT'ye kaydolmak için chat.openai.com adresine gidilebilir ve kayıt işlemleri mail adresi veya Google, Microsoft, Apple hesapları ile yapılabilir.

Chat GPT 3.5 versiyonu ücretsiz olarak erişilebilirken, GPT 4 versiyonu sadece ücretli olarak kullanılabilir.

Chat GPT, önceki konuşmaların başlıklarını sol tarafta gösterir ve yeni bir konuşmaya başlamak için 'New chat'e tıklanabilir.

Chat GPT, her bir konuşmanın kaydını tutarak geçmişteki konuşmalara geri dönülebilir.

Chat GPT, kullanıcıların eski konuşmaları içinde konuşulan konuları kullanarak cevaplar verebilir.

Chat GPT'nin güncel versiyonu, 2021 Eylül ayına kadarki internetteki bilgileri içerir.

Chat GPT, kullanıcıların basit sorulara cevap verebilmesine ve daha detaylı sorular sorabilmesine imkan tanır.

Chat GPT, kullanıcıların kavramları ve hesaplamaları anlamasını zorlaştıran durumlar için sade bir dille açıklama talep edebilir.

Chat GPT, kullanıcıların belirli bir dilde veya kelime sınırlaması ile açıklama talep edebilir.

Chat GPT, bazen yanlış cevaplar verebilir ve bu nedenle cevaplara %100 güvenilemez.

Chat GPT, kullanıcıların makale yazma, kod oluşturma ve diğer detaylı isteklerle ilgilenebilir.

Chat GPT, kullanıcıların Python programı gibi yazılım dillerini öğrenmesine yardımcı olabilir.

Chat GPT, kullanıcıların Excel'de formül ve kod yazdırma gibi istekleri yerine getirebilir.

Chat GPT, finansal tablo analizi gibi spesifik alanlarda da kullanılabilir ve verileri analiz edebilir.

Chat GPT, akademik araştırmalarda kullanıldığında dikkatli olunmalıdır, çünkü yanlış kaynaklara yönlendirilebilir.

Chat GPT, kullanıcıların İngilizce pratik yapmasına ve dil geliştirmesine yardımcı olabilir.

Chat GPT kullanırken, soruların net ve açık olması, doğru cevapların alınmasına yardımcı olabilir.

Chat GPT, çok fazla soru-cevap şeklinde ilerlense, eski bilgilerin göz önünde bulundurulmamasında zorluklar olabilir.

Chat GPT, kullanıcılara akademik çalışmalarda kullanılan referansların doğruluğunu teyit etmeleri gerektiğini vurgular.