YAPAY ZEKA İLE SIFIRDAN ANİMASYON ÇİZGİ FİLM OLUŞTURDUM!

Süper Yapay Zeka
25 Jan 202424:54

TLDRMerhaba! Bu videoda, yapay zeka ile bir çizgi film yaratma sürecinden bahsediyoruz. Videoda, bir dakikalık bir animasyon filmin nasıl oluşturulacağı adım adım anlatılıyor. İlk olarak, diyaloglar yazılıp seslendirilecek. Daha sonra, metinlerden videoya dönüşüm sağlayacak bir yöntemle hareketli görüntülere dönüştürülecek. Ücretsiz ve aboneliksiz araçları kullanarak bu süreci gerçekleştireceğiz. Videoda, uzay temalı hayvan karakterleri ve bir galaksi keşif macerası sunuluyor. Seslendirme için doğal ve karakterlere uygun seslendirmeler yapılacak. Sonunda, tüm diyaloglar ve karakterler bir araya geldiğinde, animasyonumuzun tamamını izleyeceğiz. Bu süreci izleyerek, ilgi çekici ve yaratıcı bir animasyon filmini siz de yapabileceksiniz!

Takeaways

 • 🎬 İlk olarak, kullanıcının amacını belirtiyor: Bir dakikalık bir animasyon çizgi film oluşturmak.
 • 🤖 Yapay zeka ile diyaloglar oluşturuluyor ve seslendirme için kullanılacak.
 • 🗣️ Seslendirme için doğal ve karakterlerine uygun sesler kullanılacak.
 • 🆓 Kullanılacak araçların ücretsiz olduğundan bahsediliyor.
 • 🌌 Animasyonun evre temalı olduğunu ve uzay hayvanları gibi karakterlerin olduğunu belirtiyor.
 • 📝 Türkçeye çevrilecek diyaloglar ve İngilizceye çevirilen diyaloglar üzerinde çalışılacak.
 • 📱 Kullanıcıların e-posta hesabı ile giriş yapmaları ve seslendirme işlemleri yapılabileceği anlatılıyor.
 • 🎭 Seslendirme için farklı karakter sesleri deneniyor ve en iyi seçenek belirleniyor.
 • 🚀 Animasyonda kullanılacak video ve ses dosyalarının hazırlanması ve düzenlenmesi anlatılıyor.
 • ⏱️ Animasyonun yaklaşık bir dakikalık sürede olma amacı ve süreçte zaman yönetimi.
 • 🌟 Kullanılacak video editörleri ve müzik ekleme gibi detaylar üzerinde duruluyor.

Q & A

 • What is the main objective of the video?

  -The main objective of the video is to create a one-minute animated short film featuring animal characters in a space theme using artificial intelligence tools.

 • What is the first step in creating the animation?

  -The first step is to write a dialogue for the characters using the AI chatbot and then print it to establish their positions and roles in the story.

 • How does the video creator plan to avoid robotic-sounding voiceovers?

  -The creator plans to use a specific application that provides text-to-speech functionality, aiming for natural and character-appropriate voiceovers.

 • What is the strategy for translating the dialogues from Turkish to English?

  -The dialogues are initially written in Turkish, but the creator finds that the English version of the tool provides better results, so they decide to translate the dialogues into English for the voiceovers.

 • How does the video creator ensure that the tools used are free?

  -The creator commits to using only free versions of the tools, mentioning that there are various subscription systems but they will only use the free features available.

 • What is the theme of the animated short film?

  -The theme of the animated short film is space exploration featuring animal characters.

 • What is the role of the 'Galaxy Cat' character in the dialogue?

  -The 'Galaxy Cat' character expresses eagerness to go to space and inquires about the availability of milk in space, adding a humorous element to the dialogue.

 • How does the video creator plan to handle the character voices?

  -The creator plans to use different voiceover options for each character to match their personalities, such as a more masculine voice for the Captain and a more charismatic voice for the 'Galaxy Cat'.

 • What is the significance of the 'Galaxy Monster' in the story?

  -The 'Galaxy Monster' is a character that the team is pursuing, which is said to be able to show them new planets, adding an element of adventure to the plot.

 • What is the estimated duration of the animated short film?

  -The estimated duration of the animated short film is around one minute, with the creator aiming to keep the dialogues short to fit within this timeframe.

 • How does the video creator intend to make the animation process more accessible?

  -The creator intends to use free AI tools and provide insights on how to use them, with the aim of making the process accessible to anyone interested in creating their own animations.

Outlines

00:00

🎬 Introduction to 3D Animation Creation

The speaker introduces the first video, explaining the process of creating a 3D animation for a short animated film. They outline the steps: writing a dialogue using an AI chatbot, translating the dialogue into English for better results, and using an application for text-to-speech conversion. The goal is to avoid overly robotic voices and to select tools that are free or offer a free tier. The content also includes a brief interaction with the AI, discussing the creation of characters for a space-themed animation.

05:02

🚀 Developing the Space-Themed Animation

The paragraph details the process of creating a space-themed animation with animal characters. The speaker discusses the selection of voices for characters, ensuring they are not overly robotic, and the use of a specific application for dubbing. They mention the possibility of extending the free trial of a service to gain more time for dubbing. The speaker also talks about creating a sense of suspense and curiosity by hinting at the existence of milk in space and the pursuit of a galaxy monster, which could lead to the discovery of new planets.

10:02

🌌 Crafting the Animation's Visuals and Dialogue

The speaker describes the process of preparing visuals and dialogue for the animation. They discuss uploading images and adjusting them for movement, choosing styles, and creating a three-dimensional effect. The paragraph also covers the selection of background music and the importance of matching the dialogue to the characters' personalities. The speaker provides a step-by-step guide on how to use the tools, including tips on character animation and scene transitions, aiming for a natural flow and a cinematic feel.

15:04

📹 Finalizing the Animation and Next Steps

The speaker talks about the final steps in creating the animation, including adding details, adjusting character movements, and ensuring the dialogue is clear and fits well with the visuals. They mention the possibility of extending the video to 5 or 10 minutes if desired. The speaker also discusses future plans for the channel, including introducing various AI tools and sharing their learning process. They encourage viewers to like the video and comment if they have any suggestions for the animation's title.

20:05

🎉 Wrapping Up and Inviting Feedback

The speaker concludes the video by summarizing the process of creating the animation and inviting viewers to provide feedback. They emphasize the use of AI tools to enhance the animation and the importance of selecting appropriate voices and music. The speaker also suggests a title for the animation and expresses excitement about sharing their work. They mention the potential for future videos, hinting at a more detailed approach and better character interactions if this video is well-received.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, insan zekasının birçoğu veya tamamı bilgisayarlar ve diğer elektronik sistemlerde simüle edilmesine denir. Bu beceri, oyun oynamak, dil işleme, problem çözme gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. Videoda, yapay zekanın animasyon filmini oluşturmak için kullanıldığı görülüyor ve bu, videonun ana teması之一.

💡Animasyon Çizgi Film

Animasyon çizgi film, çizgi karakterler kullanılarak hazırlanan ve genellikle eğlence amaçlı bir video türüdür. Bu tür filmler genellikle çocuklara yöneliktir, ancak yetişkinler için de popülerdir. Videoda, yaratıcı bir süreçte bulunarak bir dakikalık bir animasyon çizgi filminin nasıl yapılacağı anlatılıyor.

💡Seslendirme

Seslendirme, metni sese dönüştürme sürecidir ve animasyon filmleri için karakterlerin konuşmalarını hayata geçirir. Videoda, seslendirme süreci ile karakterlerin konuşmalarını ve duygularını sunmak için kullanılıyor.

💡Video Editör

Video editör, video dosyalarını düzenlemek, istemcilerin ihtiyaçlarına göre videoları oluşturmak veya değiştirmek için kullanılan bir yazılım türüdür. Videoda, animasyonun son halini hazırlamak için video editör programı kullanılarak detaylara odaklanıldığı gösteriliyor.

💡Kaptan K

Kaptan K, videoda animasyon çizgi filmindeki bir karakter olarak anılmaktadır. Bu karakter, filmdeki lider rolü oynayarak ekibini yönlendirir ve maceralarının merkezinde yer alır.

💡Galaksi

Galaksi, videoda maceraların yaşandığı uzay temalı evren olarak kullanılmaktadır. Karakterler, galaksinin farklı gezegenlerini keşfetmeye hazırlanırken, uzayda süt olup olmadığı gibi sırlara değinen bir diyalog sergilenmektedir.

💡Uzay Tavşanı

Uzay tavşanı, videoda animasyon filmindeki bir karakter olarak bahsedilmektedir. Bu karakter, uzayda yeni gezegenler keşfetmeye çalışan ekibin bir parçasıdır ve filmde önemli bir rol oynamaktadır.

💡Astronot

Astronot, uzayda görev yapan bir pilot veya bilim adamı olarak tanımlanır. Videoda, karakterler astronot gibi giyinerek ve uzay keşifinde bulunarak filmin temasıyla uyum içindedirler.

💡Çizgi Film Animasyon

Çizgi film animasyon, çizgi şeklinde karakterler kullanarak bir hikaye anlatan bir animasyon türüdür. Bu tür animasyonlar genellikle çizgi film karakterleriyle uyum içinde ve eğlenceli bir şekilde yapılmıştır. Videoda, yaratıcı süreçte bulunan bireyler çizgi film animasyonunu bir araya getiriyor.

💡Ücretsiz Araçlar

Ücretsiz araçlar, videoda yaratıcı süreçte kullanılmak üzere sunulan ve projelerin maliyetlerini sınırlı tutmak için kullanılan programlar ve hizmetlerdir. Bu araçlar, videoda animasyonun ve diğer yaratıcı içeriklerin yapımında önemli bir rol oynamaktadır.

💡Kozmo Dostlar

Kozmo Dostlar, videoda animasyon çizgi filminin önerilen bir ismi olarak belirtilmiştir. Bu isim, filmin uzay temalı macera ve arkadaşlık temalarıyla bağlantılıdır ve karakterlerin uyum içinde olduğu bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Highlights

Yapay zeka ile ilk animasyon çizgi filmin oluşturulması.

Üç dakikalık bir animasyonun oluşturulması ve süreçlerin anlatılması.

Chat GPT kullanarak diyalogların yazılışı ve İngilizceye çevirisi.

Seslendirme için uygun bir uygulamanın seçilmesi ve kullanılması.

Seslendirmelerde robotik olmayan doğal sesler elde etmek için yapılan çaba.

Ücretsiz araçlar kullanarak animasyonun her aşamasının yapılabilirliği.

Abonelik sistemi ve süre sınırları ile seslendirme ve video oluşturma.

Animasyon için ses ve karakterlerin uyumlu hale getirilmesi.

Animasyonda kullanılacak ses ve karakterlerin özelleştirilmesi.

Animasyonun dakikalık sürelerinin ve abonelik sınırlarının üstesinden gelme.

Uzay temalı hayvan karakterleri ile çizgi filmin detaylandırılması.

Animasyon için seslendirme ve karakter seslerinin uyumlu hale getirilmesi.

Animasyonda ses ve karakterlerin birleştirilmesi ve test edilmesi.

Animasyonun son aşamalarında detayların ve hareketlerin düzeltilmesi.

Animasyonun son hali ve genel görünümün gösterilmesi.

Animasyonun ismini belirleme ve son düzenlemeleri.

Animasyonun tamamlanması ve izlenmeye hazır hale getirilmesi.

Yapay zeka ve ücretsiz araçlar ile yaratıcılığın öncülüğe alınması.

Video editör uygulamalarının ve diğer yardımcı araçların önerilmesi.

Animasyonun ve seslendirme süreçlerinin ücretsiz olarak yapılabilirliği.