Nemo bir Dur Zaten Ortalık Karışık! Bahçeli hem Nemo'ya çattı hem Darbe girişimi var dedi

Nevşin Mengü
14 May 202443:21

TLDRVideo transkripti, gazetecilerin ve siyasi liderlerin gündeminde yer alan konuları kapsar. Gazeteci WhatsApp gruplarında yaşanan dezenformasyon ve yanlış bilgi ile ilgili endişeler, siyasi gruplar arasındaki güç mücadelesi ve iktidarın pekiştirilmesi sürecinde yaşanan olaylar ele alınmaktadır. Devlet Bahçeli'nin liderlik altındaki MHP ve diğer siyasi partilere yönelik eleştiriler, 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili iddialar ve olaylar da tartışılmaktadır. Ayrıca, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş cinayetinin soruşturması, MİT'in devreye girdiği ve siyasi operasyonların yapıldığı iddiaları içermektedir. Son olarak, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ve İsrail ile ilgili politikalarına da değinilmiştir.

Takeaways

 • 🗓️ 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, zamanın hızlı ilerlemesini vurguluyor.
 • 📱 Gazeteci WhatsApp gruplarında yaşanan dezenformasyon ve yanlış bilgi ile ilgili endişeleri dile getiriyor.
 • 🤝 Meral Akşener ve Özgür Özer gibi muhalefet liderleriyle yapılan görüşmelerin ve iddianamelerin önemini anlatıyor.
 • 🚨 Sinan Ateș cinayetinin işlenmesi ve bu konudaki iddianamelerin üzerinde durulduğunu ifade ediyor.
 • 🏃 SİNAV'ın Ayhan Bora Kaplan ile ilgili mafya örgütü ve 15 Temmuz darbe girişimi bağlantılarının araştırıldığını belirtiyor.
 • 👥 Sadık Soylu ve Süleyman Soylu'nun mafyanın işlettiği kulüplerle ilişkileri ve bu bağlamdaki iddiaları ele alıyor.
 • 🔍 İddianamelerin ve gazetecilerce yapılan soruşturmaların Türkiye'deki siyasi ve ekonomik yapıyı etkilediğini görüyor.
 • 👮‍♂️ Emniyet Müdürü ve_OPERATIONS_ ile ilgili olarak yaşanan değişiklikler ve bu süreçte yaşanan olaylar hakkında bilgi veriyor.
 • 🌐 Türkiye'nin uluslararası alanda, İsrail ile ilgili bir davada müdahil olma durumunun ele alınıyor.
 • 🏆 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yaşananlar ve bu etkinlikle ilgili toplumsal değerlerin değişimi tartışılıyor.
 • 🤖 Yapay zeka ve teknolojik gelişmelere dair tartışmalar ve bunların toplum üzerindeki etkileri inceleniyor.

Q & A

 • Başlıkta bahsedilen 'Nemo' ve 'Dur Zaten Ortalık Karışık!' ifadeleri neyi ifade ediyor?

  -Başlık, gazetecilerin ve genel kamuoyu üzerinde yaşanan karmaşa ve dezenformasyonu vurgulamaktadır. 'Nemo' ve 'Dur Zaten Ortalık Karışık!' ifadeleri, olayların karmaşık ve belirsiz bir şekilde ilerleyeceğini ve bu durumun anlaşılabilir bir şekilde ele alınmadığına dikkat çekmektedir.

 • 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar nelerdir ve neden önemlidir?

  -15 Temmuz gecesi, Türkiye'de bir darbe girişimi yaşanmıştır. Bu olay, Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir çünkü demokratik süreçlere ve ülkenin istikrarı üzerinde etki eden büyük bir olaydır.

 • Sinan Ateş cinayeti ile ilgili neler iddia ediliyor ve bu iddialar neden önemlidir?

  -Sinan Ateş cinayeti ile ilgili, eski bir ülke başkanı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğu dönemde yaşanan bu olayın, siyasi partiler arasındaki güç mücadelesiyle ilgili olarak ele alındığı ve bu bağlamda farklı iddialar ve spekülasyonlar yapıldığı belirtilmektedir. Bu iddialar önemlidir çünkü siyasal arenada güç dengelerini ve partiler arasındaki ilişkileri anlamak için bu tür olayların detaylarına dikkat çekmektedir.

 • Ayhan Bora Kaplan ile ilgili ne tür iddialar var ve bu iddialar neden önemlidir?

  -Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da mafyöz bir tip olarak adlandırılmakta ve gece kulüplerini işletmekle ilgili olarak soruşturma altındadır. Bu iddialar önemlidir çünkü siyasetten bağımsız bir adalet sisteminin ve kamuoyu öncelikli politikaların işleyişini sorgulamaktadır.

 • Türkiye'nin Güney Afrika'daki İsrail'e karşı dava açma eylemi ile ilgili ne düşünülüyor?

  -Türkiye'nin Güney Afrika'daki İsrail'e karşı dava açma eylemi, Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla siyasi baskıya maruz kalabileceği ve bu durum Türkiye'nin kendi çıkarlarını koruma konusundaki becerikliliğini sorgulayabileceği bir adım olarak değerlendirilmektedir.

 • Eurovision Şarkı Yarışması'nda neler yaşandı ve neden bu önemlidir?

  -Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçreli şarkıcı Nemo'nun kazandığı ve bu durumun uluslararası alanda birçok farklı yorum alabileceği ve bu nedenle önemli olduğu belirtilmiştir. Bu durum, kültürel ve siyasi algıların birbirine nasıl karıştığına ve uluslararası yarışmalara nasıl siyasi notlar eklenebileceğine dikkat çekmektedir.

 • Türkiye'de paylaşımlı ekonomi ve turizmle ilgili uygulamaların geliştirilmesinin neden önemlidir?

  -Paylaşımlı ekonomi ve turizmle ilgili uygulamaların geliştirilmesi, Türkiye'nin ekonomisine ve turizm sektörüne önemli katkılar sağlayabileceği ve bu sektörlerdeki iş imkanlarını artırabileceği için önemlidir. Ayrıca, teknolojik gelişmeleri takiben dünya genelindeki trendlerle uyum sağlama ve yeni iş modelleri yaratma fırsatları sunmaktadır.

 • Yapay zeka ve dijital teknolojiler konusunda ne tür tartışmalar var?

  -Yapay zeka ve dijital teknolojiler, etik ve toplumsal düzeyde tartışmalara yol açmaktadır. Bu tartışmalar, yapay zeka programlarının önyargıları, cinsiyet rolleri ve diğer sosyal yapıları yansıtma biçimi, ve bu teknolojilerin insan hayatlarına nasıl entegre edileceği ile ilgilidir.

 • Türkiye'de siyasi partiler ve medya arasındaki ilişkiler nasıldır ve neden bu önemlidir?

  -Türkiye'de siyasi partiler ve medya arasındaki ilişkiler, özellikle güç mücadelesi ve kamuoyu üzerinde etki yaratma stratejileri bağlamında ele alınmaktadır. Bu ilişkiler, demokratik süreçlerin sağlıklı bir şekilde işleyip işleyemeyeceği ve kamuoyunun doğru bilgiye erişimi açısından önemlidir.

 • Türkiye'nin uluslararası politikada ne tür roller üstleniyor ve bu neden önemlidir?

  -Türkiye, uluslararası politikada bölgesel ve küresel olaylara etkin bir şekilde müdahale etmeye çalışmaktadır. Bu roller, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu ve bu konumunun ülkenin iç politikalarına ve dış politikalarına nasıl etkilediği konusunda önemlidir.

 • Türkiye'de cinsiyet tartışmaları ve LGBTI hakları konusundaki durum nedir?

  -Türkiye'de cinsiyet tartışmaları ve LGBTI hakları, toplumun farklı kesimleri arasında önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Bu tartışmalar, toplumsal normlar, cinsiyet kimliği ve eşitlik konuları üzerinde etkileri ve bu konular üzerindeki politikaların nasıl şekillendiğine dikkat çekmektedir.

Outlines

00:00

😀 Reflecting on the Rapid Passage of Time and Political Maneuverings

The speaker begins by noting how quickly time has passed since the elections on May 14th. They discuss the flurry of notifications in journalists' WhatsApp groups, hinting at political activity similar to the events around December 17-2. The speaker expresses concern over the spread of misinformation during such periods and the potential for power groups to manipulate events to strengthen their positions, even resorting to destructive measures. They delve into the issues raised by Devlet Bahçeli in a group meeting, including the murder of Sinan Ateş and the speculation surrounding it, as well as the internal conflicts within political parties. The narrative also touches on the arrest of the perpetrators and the subsequent legal process.

05:02

😯 Unraveling the Complexities of Political and Judicial Operations

This paragraph delves into the complexities of political and judicial operations, with a focus on Turkey's internal politics. The speaker discusses the controversial arrest and release of certain individuals, including Ayhan Bora Kaplan, and the questions surrounding the legitimacy of their detention. They also touch upon the role of the media and journalists in disseminating information, the potential manipulation of this information, and the challenges of discerning the truth amidst the fog of political maneuvering. The speaker further addresses the implications of these events on the public's trust and the perceived integrity of the state's institutions.

10:03

🤔 The Impact of Political Decisions on Judicial Proceedings

The speaker discusses the impact of political decisions on the judiciary, particularly in the context of Turkey. They highlight the controversy surrounding the election of Ömer Kerkez to the head of the Council of State, after the withdrawal of the MHP's candidate and the alleged preferences of the President. The paragraph also touches on the reactions to the election results and the broader implications for Turkey's political landscape. The speaker further addresses the statements made by Devlet Bahçeli regarding the influence of external forces on Turkey's internal affairs and the potential for increased state control over the media.

15:03

😶 The Role of Media and the Public's Right to Information

This paragraph focuses on the role of media and the public's right to information in the face of potential government control and censorship. The speaker criticizes the idea of limiting perspectives and information, arguing that it is detrimental to a democratic society. They discuss the consequences of living in a country where the government is heavily involved in various sectors, including the judiciary and bureaucracy, and the potential for corruption and self-enrichment. The speaker also addresses the importance of independent thought and the challenges faced by individuals who dare to express their own opinions in such an environment.

20:06

😠 The Controversy Over Turkey's Involvement in International Legal Disputes

The speaker discusses Turkey's controversial decision to participate in a case against Israel at the International Court of Justice, focusing on the criticism the country has received for this move. They highlight the diplomatic challenges and the potential negative repercussions for Turkey's international relations. The paragraph also touches on the differing opinions within Turkey's political sphere, with some arguing that the country's involvement is inappropriate and could lead to further isolation. The speaker further addresses the broader implications of this decision for Turkey's stance on international issues and its commitment to the rule of law.

25:07

😒 The Debate Over Turkey's Recognition of Palestine and its Consequences

This paragraph delves into the debate over Turkey's recognition of Palestine and the potential consequences of this stance. The speaker discusses the complexities of Turkey's foreign policy, particularly its relationship with Israel and the Palestinian cause. They highlight the domestic and international pressures faced by Turkey's government and the challenges of navigating these contentious issues. The paragraph also touches on the controversy surrounding the treatment of injured Palestinians in Turkey and the broader implications of Turkey's position for its role in the Middle East.

30:08

😅 The Evolution of the Eurovision Song Contest and its Cultural Impact

The speaker reflects on the evolution of the Eurovision Song Contest, discussing the changing nature of the event and its impact on culture and society. They touch on the increasing politicization of the contest and the shift towards more diverse and inclusive representations. The paragraph also addresses the controversy surrounding the contest's winners and the debates over modernity and contemporary values. The speaker further discusses the role of the media and the public's perception of such events in shaping societal norms and attitudes.

35:08

😕 The Challenges of Gender and Sexual Identity in Modern Society

This paragraph addresses the challenges of gender and sexual identity in modern society, with a particular focus on Turkey. The speaker discusses the ongoing debates over gender roles, transgender rights, and the participation of women in sports. They highlight the complexities of these issues and the societal attitudes towards them. The paragraph also touches on the broader implications of these debates for Turkey's cultural and political landscape, as well as the challenges faced by individuals navigating these evolving norms.

40:20

😲 The Introduction of AI and its Potential Impact on Society

The speaker discusses the introduction of AI, specifically referencing the AI program 'Chat GPT' and its capabilities. They highlight the potential benefits and challenges of AI, including issues of bias and the ethical considerations surrounding its use. The paragraph also addresses the controversy surrounding the development and deployment of AI technologies, with particular attention to the concerns raised by various stakeholders. The speaker further discusses the potential impact of AI on society, including its role in shaping public opinion and influencing cultural norms.

😬 The Impact of Technology on Traditional Industries and the Economy

This paragraph discusses the impact of technology, particularly ride-sharing apps, on traditional industries and the economy. The speaker highlights the challenges faced by taxi drivers and the potential for economic disruption as a result of these technological advancements. They also touch on the broader implications of these changes for society, including issues of fairness and the need for regulatory frameworks to address the challenges posed by the sharing economy. The paragraph concludes with a discussion of the potential benefits and drawbacks of such technologies for Turkey's economy and society.

Mindmap

Keywords

💡Darbe girişimi

Bir darbe girişimi, bir ülkenin hükümetine karşı yapılan bir askeri veya siyasi operasyondur. Bu terim videoda, Devlet Bahçeli'ye yapılan iddialı saldırıların bahsi ile birlikte kullanılmıştır. Örneğin, 'Bağçeli hem Nemo'ya çattı hem Darbe girişimi var dedi' ifadesinde, Bahçeli'nin karşı karşıya olduğu iddialı durumlar ve riskler vurgulanmaktadır.

💡İktidar

İktidar, bir toplumun yönetiminde bulunan grup veya kişilerin denetimi altındaki güç ve yetkisi anlamına gelir. Videoda, 'bölüm, iktidar, içerisinde birbirine bir şey yapacak' ifadesiyle, farklı siyasi gruplar arasındaki güç mücadelesi ve anlaşmazlıklar hakkında konuşulmaktadır.

💡Dezenformasyon

Dezenformasyon, yanlış veya yanıltıcı bilgiyi yaymak anlamına gelir. Bu kavram videoda, 'Bu dönem bak, dezenformasyon bilgi yanlış bilgi' cümlesinde kullanılarak, gazeteci WhatsApp gruplarındaki yanlış bilgi akışının ve toplumda yanlış bilginin yayılmasının tehlikeleri vurgulanmaktadır.

💡Sinan Ateș

Sinan Ateș, Türkiye'deki eski Mersin Valiliği'nin başkanıdır ve videoda, onun adının suçlarla ilgili bir iddianamede yer almadığına dikkat çekilmektedir. 'Sinan Ateş cinayeti, gözümüzün önünde işlenmiş olan eski ülke, Ocakları Başkanı işte şey dediği iddia, ediliyor' ifadesinden, Ateş'in yaşadığı iddialı süreçler ve yaşanan meçhuriyetten söz edilmektedir.

💡MHP

MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kısaltmasıdır ve Türkiye'nin siyasi partilerinden biridir. Videoda, 'MHP'nin başına bunun da konuşulması, lazım dediği iddia ediliyor' cümlesiyle, MHP'nin içindeki bazı iddialar ve tartışmalar hakkında konuşulmaktadır.

💡15 Temmuz darbesi

15 Temmuz darbesi, 2016 yılında Türkiye'de yaşanan ve Fethullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) planladığı bir askeri darbe girişimidir. Videoda '15 Temmuz, gecesi bunu Sadık Soylu da doğruladı, dolaylı olarak' ifadesiyle, bu tarihi olayın etkileri ve gündeminde tutulan yer hakkında bilgi verilmekte ve ilişkilendirilmektedir.

💡Ayhan Bora Kaplan

Ayhan Bora Kaplan, videoda adı geçen bir kişidir ve onunla ilgili 'Ayhan Bora Kaplan, soruşturması var bu Ankara'da bir tür, mafyöz bir tip' ifadesiyle, Kaplan'ın mafyalar ve organize suçlarla bağlantılı olduğuna dair iddialar ve soruşturmalarla ilgili konular ele alınmaktadır.

💡Gazetecilik

Gazetecilik, haber ve bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayınlanması süreci olan bir meslektir. Videoda 'Deutschle, yurt dışına çıktı Kahraman Edalar iyile bir şeyler, videolar çekti sonra bir anlaşma, masasına oturdu videolar molar bitti, Yani bu yapılıyor' ifadesiyle, gazetecilerin işleyiş biçimleri ve etik sorunlara dikkat çekilmektedir.

💡Etkin ajan

Etkin ajan, bir ülkenin çıkarlarını savunmak veya gizli olarak etkilemek için başka bir ülkeye gönderilen birey anlamına gelir. Bu terim videoda, 'etki ajanı, bunu Yeni Şafak Gazetesi'nde gördük daha, düzenlemenin kendisini görmedik fakat, dediğim gibi hani Rusya'daki gibi, Gürcistan'daki gibi birebir aynı olmasa, da öyle olduğu anlaşılıyor' cümlesinde, Türkiye'deki dış politika ve medyadaki etkin ajanlık faaliyetleri hakkında konuşulmaktadır.

💡Yargıtay

Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek yargı organudur ve ulusal adaletin simgesidir. Videoda 'Yargıtay seçimiyle devam, edeceğim yani ha Tabii ondan önce şunu, da göstereyim' ifadesiyle, Yargıtay'ın işleyişine ve seçimlerine ilişkin tartışmalar ve olaylar ele alınmaktadır.

Highlights

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında grup toplantısında konuştu.

Gazetecilerin WhatsApp gruplarında yoğun bildirim akışı, yeni bir kriz olasılığını işaret ediyor.

MHP ve AK Parti arasındaki iktidar mücadelesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Süleyman Soylu'nun yerine Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanması, operasyonları hızlandırdı.

Yeni İçişleri Bakanı'nın her sabah farklı operasyonları duyurması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçışı ve onunla ilgili gelişmeler.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve Organize Suçlar Şube Müdürü'nün gözaltına alınıp alınmadığı belirsizliği.

Yargıtay seçimlerinde MHP'nin adayının çekilmesi ve sonuçların beklenmedik olması.

Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz ve 17-25 Aralık olaylarına benzetme yaparak iç tehditlere karşı uyarıda bulunması.

9. yargı paketi ile ilgili casusluk suçu düzenlemeleri ve bu düzenlemelerden rahatsız olanlar hakkında Bahçeli'nin açıklamaları.

Yurt dışı politikalar ve Türkiye'nin dış ilişkilerdeki manevraları.

Diyanet İşleri Başkanı'nın yurt dışı ziyaretleri ve bu ziyaretlerin maliyetleri.

Eurovizyon yarışması ve Devlet Bahçeli'nin yarışma hakkındaki eleştirileri.

Türkiye'deki taksi ve ulaşım politikaları üzerine elit iş insanları arasında yapılan tartışmalar.

Hamas'ın durumu ve Türkiye'nin Hamas ile olan ilişkileri hakkındaki gelişmeler.