Midjourney v5.2 | YENİ ÖZELLİKLER

Ozan Sihay
25 Jun 202311:39

TLDRBu video, Midjourney v5.2 sürümü hakkında bilgi sunuyor ve yeni özelliklerden bahsediyor. Yeni sürüm, daha estetik ve keskin görseller üretebiliyor, özellikle insan yüzü ve elleri üzerinde geliştirmeler yapılmış. Ayrıca, Style komutu ile stilize edilmiş görseller, Varyasyon modu ile bir görselin farklı şekillerde dönüştürülmesi ve Remix modu ile uzun promptlar kısaltılarak istenilen sonuçlara ulaşılabiliyor. En önemli yenilik ise zoomout özelliği, yani bir görselin çevresini tamamlayabilme yeteneği. Bu özellik, Photoshop gibi jeneratif araçlarda olduğu gibi, Midjourney'de de kullanılabilir. Discord sunucusu üzerinden yenilikler takip edilebilir ve sürüm 5.2 ile yapılan bir örnek görüntü, cyberpunk temalı bir kedi savaşçısını gösteriyor.

Takeaways

 • 🎉 Yeni bir sürüm olan Midjourney v5.2, dünya genelinde popüler bir yapay zeka türü olan generatif Aİ'nin gelişimini sunuyor.
 • 🖼️ v5.2 sürümünde, özellikle insan yüzü ve elleri konusunda estetik ve keskin görseller üretebilme yeteneği geliştirildi.
 • 🎨 Stilize komutu, kullanıcıların farklı ve daha spesifik sonuçlar elde etmek için rakamsal değerleri 0'dan 100'e kadar değiştirmelerine olanak tanındı.
 • 🔄 Yeni Varyasyon modu, kullanıcıların bir görselin üzerine pront girerek farklı görsellere dönüştürebilmesine olanak tanır.
 • 🔧 Remix modu geliştirildi; kullanıcılar uzun prontları kısaltabilir, gereksiz kelimeleri veya cümleleri atlayarak istediği sonucu elde edebilir.
 • 🔭 v5.2 sürümünde gelen en önemli özellik, zoomout veya outting olarak adlandırılan, bir görselin çevresini tamamleyen özelliktir.
 • 📬 Discord sunucusu, yeni gelen özellikleri sürekli gösteren bir platform olup, üye olmak ve takip etmek kullanıcıların sunulan özelliklere erişimini kolaylaştırır.
 • 📸 v5.2 versiyonunda yapılan görüntüyü, yüksek çözünürlüklü bir haline getirme ve orijinalin çevresine dair hiçbir detay bulunmamasakla birlikte yeniden üretme yeteneği sunuldu.
 • 🛠️ Varyasyon modları ile kullanıcılar, bir görüntüyü daha sadık veya daha güçlü bir şekilde değiştirebilir.
 • ✂️ Shorten komutu, uzun prontları gereksizlerden arındırarak kullanıcılara daha öz ve kesin sonuçlar sunar.
 • 📈 Lexica.com gibi siteler, kullanıcıların daha iyi sonuçlar elde etmek için promplarını artırmalarına ve özelleştirmelerine yardımcı olabilir.
 • 🌌 Zoom özelliği, kullanıcıların bir görüntüyü istedikleri ölçekte büyütüp, yeniden boyutlandırabilmelerine ve orijinalin eksik kısımlarını Aİ tarafından tamamlanmasını sağlar.

Q & A

 • Yapay Zeka türleri arasında en popüler olan nedir?

  -Yapay Zeka türleri arasında en popüler olan jeneratif AI'dir. Kullanıcıların girip sitelerden ücretsiz veya ücretli olarak kullanabildiği bir türdür.

 • Yapay Zeka modelleri oluşturmak için kullanılan en popüler metin tabanlı ve görsel tabanlı modeller nelerdir?

  -Metin tabanlı en popüler model chat GPT'dir. Görsel tabanlı en popüler model ise Dali'dir.

 • 5.1 versiyonunun主要特性是什么?

  -5.1 versiyonunun主要特性, gerçekleşen yapay zekanın ürettiği görselleri veya bizim çektiğimiz fotoğrafla yapay zekanın ürettiği görselleri birbirinden ayıramayacağımız seviyeye gelmiştir.

 • 5.2 versiyonunda geliştirilen özelliklerden bazıları nelerdir?

  -5.2 versiyonunda geliştirilen özellikler arasında, daha estetik ve keskin görseller üretebilmek, özellikle insan yüzü ve eller konusunda geliştirmeler, Style komutunun daha etkili kullanılması, Varyasyon modu ve Remix modun geliştirilmesi yer alır.

 • Zoomout özelliği nedir?

  -Zoomout özelliği, bir görselin çevresini tamamlayabileceğimiz bir özelliktir. Photoshop'ta jeneratif özelliği ile yapabileceğimiz, dali'de de yapabiliyordu. Artık canvas kısmından dahi mükemmel bir şekilde yapabiliyoruz.

 • Discord sunucusunda yeni özellikler hakkında nasıl bilgilendirilebiliriz?

  -Discord sunucusunda, enonsment kısmında arkadaşlar yeni gelen özellikleri sürekli bizlere gösteriyorlar. Bu yüzden discord sunucusuna üye olmanız ve takip etmeniz önerilir.

 • 5.2 versiyonunu nasıl kullanırız?

  -5.2 versiyonunu kullanmak için, Slash settings yazıp enter'a basılır. Ayarlar bölümünde 5.2 versiyonunu seçtikten sonra, yeni üretimler 5.2 versiyonunda yapılabilir.

 • Strong ve Soptell Varyasyon modları arasındaki fark nedir?

  -Strong Varyasyon modu, daha fazla değişiklik ve ekleme yaparken, Soptell modu ise ilk görsele daha sadık kalır. Kullanacağınız mod, promp'unuzun ne kadar değişikliklere açık olduğunu belirler.

 • Shortun komutu ne işe yarar?

  -Shortun komutu, uzun prompları kısaltmak için kullanılır. Gereksiz kelimeleri veya cümleleri silerek, daha sade ve öz bir prompt oluşturmanıza olanak tanır.

 • Lexica Art sitesindeki görsellerin promptlarını nasıl kısaltabilir ve sadeleştirebiliriz?

  -Lexica Art sitesindeki görsellerin promptlarını, Shortun komutu ile kısaltabilir ve sadeleştirebiliriz. Promp içindeki gereksiz kelimeleri veya cümleleri silerek, daha öz ve sade bir prompt elde edebiliriz.

 • Zoom özelliği ile ne gibi işlemler yapılabilir?

  -Zoom özelliği ile, bir görselin bir bölümünü büyütüp, diğer bölümlerini görüntülemeyebilir şekilde daraltabiliriz. Ayrıca, bir görselin çevresine eklemeler yapabilir ve orijinalin yok gibi görünen arka planları yeniden oluşturabiliriz.

Outlines

00:00

🤖 Introduction to Generative AI

This paragraph introduces the concept of generative AI, a popular type of artificial intelligence that allows users to create content through platforms, either free or paid. It discusses how these AI models, like ChatGPT and DALL-E, are used to generate text-based or visual content. The video also highlights significant advancements in AI with version updates, emphasizing improvements in image aesthetics and functionality in creating sharp, aesthetic images, especially of human faces and hands. Furthermore, it mentions new features like the 'Style' command which allows for more effective stylization of images.

05:01

🆕 Advanced Features of Generative AI

In the second paragraph, the focus is on the new features of the latest AI version, which includes the ability to simplify lengthy prompts into more concise ones, enhancing the model's efficiency. It also explores the image creation process using this AI, where the model adheres closely to the initial input while allowing for significant customizations. This demonstrates the AI's capacity to retain essential details while creatively expanding upon them, which is illustrated through examples of cyberpunk images and their variations.

10:02

🌌 Expanded Creativity in AI

The third paragraph discusses the AI's ability to creatively generate backgrounds from scratch, significantly expanding the scope of an image. This is showcased by examples where the AI completes the environment around subjects, like adding space shuttles or portals in the background, enhancing the original images. The effectiveness of these features in creating detailed and expanded visuals demonstrates the AI's advanced capabilities in generating comprehensive and contextually enriched images.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, makinelerin ve bilgisayarların, insan benzeri veya insanın üzerinde bilişsel yetenekler sergilemesi için programlanabilir yapılar ve algoritmalar kullanan bir bilim dalıdır. Bu videoda, yapay zekanın evrensel popülaritesiyle ve kullanıcıların ücretsiz veya ücretli olarak erişebileceği çeşitli uygulamalarından bahsedilmektedir.

💡Generatif

Generatif, yapay zeka türünde bir model olarak kullanılır ve yeni ve orijinal içerik üretmeye odaklanır. Videoda, generatif yapay zeka türünün kullanıcıların metin tabanlı veya görsel tabanlı modeller aracılığıyla yeni içerikler yaratabilmesine imkan tanıdığını belirtmektedir.

💡Discord

Discord, bir sohbet ve istemci platformudur ve videoda, yeni özellikler hakkında bilgi paylaşımını ve kullanıcıların bir topluluk içinde kalmalarını teşvik etmek için bahsedilmektedir. Discord sunucusu, kullanıcıların güncellemeleri ve yenilikleri takip etmeleri için önerilen bir kaynaktır.

💡Versiyon 5.2

Versiyon 5.2, videoda açıklanan bir yazılım veya teknoloji güncellemesidir ve bu sürümle birlikte gelen yeni özellikler ve iyileştirmeler hakkında bilgi verilmektedir. Versiyon 5.2'nin, önceki sürümlere göre daha keskin ve estetik görseller üretebilecek gelişmeleri olduğu belirtilmektedir.

💡Style Komutu

Style komutu, videoda bahsedilen bir özelliktir ve kullanıcıların bir komut aracılığıyla oluşturdukları görsellerin stilini özelleştirebilmelerine olanak tanır. Bu özellik, stilize edilmiş görsellerin daha spesifik sonuçlar elde etmek için rakamsal değerler kullanılarak düzenlenebilmesini sağlar.

💡Varyasyon Modu

Varyasyon modu, kullanıcıların bir görüntüyü yeniden şekillendirmek ve farklı sonuçlar elde etmek için kullanabilecekleri bir özelliktir. Bu mod sayesinde, kullanıcılar bir görüntüyü pront ederek ve istedikleri değişiklikleri uygulayarak yeni ve farklı görseller üretebilirler.

💡Remix Modu

Remix modu, videoda bahsedilen bir geliştirme niteliğindedir ve kullanıcıların uzun ve karmaşık prontları kısaltmalarına ve gereksiz kelimeleri veya cümleleri atarak istedikleri sonucu elde etmelerine olanak tanır. Bu mod, kullanıcıların daha öz ve anlamlı içerikler üretmelerine yardımcı olur.

💡Zoomout Özelliği

Zoomout özelliği, görsellerin çevresini tamamlamak için kullanılır ve videoda bahsedilen en devrimsel özellik olarak tanımlanmıştır. Bu özellik, kullanıcıların bir görselin çevresine dair tahminler yapabilmelerine ve orijinal görselin daha geniş bir perspektifinden bir versiyonunu elde etmelerine olanak tanır.

💡Lexica Art

Lexica Art, videoda bahsedilen bir sitedir ve kullanıcıların orada arama ve oluşturma işlemleri yapabileceği bir platformdur. Bu site, kullanıcıların uzun prontları kullanarak daha öz ve anlamlı görseller üretmelerine yardımcı olur ve videoda, bir örnekle birlikte kullanılmıştır.

💡Sharp Focus

Sharp Focus, videoda bahsedilen bir özelliktir ve kullanıcıların bir görseldeki belirli bir bölüme odaklanmalarını sağlar. Bu özellik, kullanıcıların bir görüntüyü daha net ve anlamlı hale getirmelerine yardımcı olur ve videoda, bir örnekle birlikte kullanılmıştır.

💡Custom Zoom

Custom Zoom, kullanıcıların bir görselin belirli bir kısmını istedikleri gibi büyütmelerine ve daraltmalarına olanak tanıyan bir özelliktir. Bu özellik, videoda gösterilen bir örnekte, bir görselin yatay çözünürlüğe göre bir kat veya iki kat büyütülmesini sağlamak için kullanılmıştır.

Highlights

Yeni bir Yapay Zeka videosuyla karşınızdayım, generatif eyay dediğimiz, dünya genelinde en popüler Yapay Zeka türlerinden biridir.

Kullanıcılar, web sitelerinden ücretsiz veya ücretli olarak kullanabileceği bir tür Yapay Zeka türü olan jeneratif AI'yi kullanabilirler.

Türkçe 'Dale' gibi, 'Leonardo', 'Playground' veya 'chat CHP Bing' gibi modellerle metin tabanlı veya görsel tabanlı AI'ler oluşturabilir veya cevap alabilirler.

5.1 versiyonunun devrim niteliğine sahip olduğunu belirtiyor, gerçekle yapay zekanın ürettiği görselleri ayırt edemeyecek kadar iyi hale gelmiştir.

5.2 versiyonu, özellikle insan yüzü ve eller konusunda geliştirilmiş olarak daha estetik ve keskin görseller üretebiliyor.

Stilize komutu, rakamsal değerleri sıfırdan 100'e kadar değiştirerek farklı ve daha spesifik sonuçlar elde edilebilir.

Yeni Varyasyon modu, bir görselin üzerine tekrar pront girerek farklı görsellere dönüştürebilmenizi sağlar.

Remix modu geliştirilerek, uzun prontlar kısaltılabilir ve gereksiz kelimeler veya cümleler atılarak istediğimiz sonucu elde edilebilir.

Zoomout özelliği ile, bir görselin çevresini tamamlayarak photoshop gibi jeneratif bir özellik sunuyor.

Discord sunucusu, yeni gelen özellikleri sürekli gösteriyor ve üye olmanızı öneriyor.

5.2 versiyonunu kullanarak, 'cyberpunk caterzını da kedi bir savaşçı' gibi basit bir promp ile yüksek kaliteli görseller üretilebilir.

Yeni Varyasyon modları, 'very strong' ve 'soptell' ile farklı sonuçlara ulaşılabilir.

Shortun komutu ile, uzun prontları kısaltabilir ve gereksiz detayları atlayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Lexica Art sitesi, stable defuse'un arama ve oluşturma sitesi olarak kullanılabilir.

Shortun komutu, prompları daha sade ve öz bir hale getirerek, istediğimiz sonucu daha rahat alabilmemizi sağlar.

Zoom özelliği ile, bir görselin çevresini genişletebilir ve orijinalin yoktuğu arka planı da oluşturabilir.

Zoom özelliği ile, bir görselin boyutlarını ve orijinalinden farklı bir görünüme getirilebilir.

Yeni özelliklerle, AI tarafından üretilen görsellerin kalitesi ve estetiği önemli ölçüde artmıştır.

Kullanıcıların daha iyi denetim ve yaratıcılık sergilemesi için yeni özellikler sunulmuştur.